Familia Volintiru are nevoie de susținere in post și rugăciune!!

 

 

„Niciodată nu vom înțelege pe deplin de ce Dumnezeu îngăduie anumite situații mai dificile în viata noastră. Dar știm că El este mereu cu noi și toate lucrurile lucrează împreuna spre binele celor ce-L iubesc.

În această vreme de grea încercare peste familia noastră avem nevoie de persoane care înțeleg LUPTA SPIRITUALĂ, care știu să se roage cu pasiune , cu credință, chiar cu bucurie căci văd rezultatul.

La îndemnul Domnului am primit, ca din data de LUNI 14 AUGUST – 3 SEPTEMBRIE, să intrăm în POST DE 21 ZILE pentru cauza fiului nostru PAUL care este în coma din 5 August și doctorii nu-i dau nicio șansă.

În acest post să intre cine vrea, cine poate și câte zile poate ca să acoperim fiecare zi. Ar fi bine să fim cât mai multe persoane zilnic. Este mare bătălie spirituală căci Domnul are o mare lucrare de făcut prin acest copil și deasemenea prin noi pentru SLAVA Domnului.

În aceste zile de post (dacă se poate doar cu apa), este foarte importantă rugăciunea:
– declarăm promisiunile Domnului
– aducem laudă și mulțumire Domnului pentru ce va face El
– rugăciuni în DUHUL, căci El știe cel mai bine cum să mijlocească
– chemând DUHUL CARE L-A ÎNVIAT PE ISUS DIN MORȚI SĂ VINĂ ȘI PESTE PAUL

Nu mai putem răspunde la mesaje căci suntem mai mult la spital. Lupta e foarte grea – este LUPTA CREDINȚEI, dar NU NE ÎNDOIM, CI NE ÎNCREDEM ÎN BUNĂTATEA ȘI PLANUL MĂREȚ PE CARE DOMNUL ÎL ARE CU NOI TOȚI.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vine și vremea să ne BUCURĂM
de minunile Domnului.”

Declarăm că nimeni nu este așa puternic cum e Domnul nostru!
Ne unim în rugăciune în aceste 21 de zile și vom vedea cum Dumnezeu va lucra! Tu și cu mine suntem responsabili de ceea ce facem cu timpul nostru și cât investim în rugăciunea de mijlocire! Dumnezeu să te întărească pe tine, cel care te implici!

Rodica Volintiru

Ghita Ignat – NE-AȚI FURAT CURCUBEUL

Într-una din zilele trecute, pe când ne adunasem la un timp de părtășie, fratele Robert Gavriluță a adus în discuție „CURCUBEUL” și ne-a povestit cum, la un moment dat, s-a gândit la un proiect și că ar fi vrut să folosească imaginea curcubeului ca logo pentru acea activitate. Într-una din zilele trecute, pe când ne adunasem la un timp de părtășie, fratele Robert Gavriluță a adus în discuție „CURCUBEUL” și ne-a povestit cum, la un moment dat, s-a gândit la un proiect și că ar fi vrut să folosească imaginea curcubeului ca logo pentru acea activitate. Însă, a renunțat imediat întrucât acea activitate, deși era ceva cu caracter crestin,…continuare articol

The lamp of the body is the eye!

23 „The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness!”

Up until my trip to Jerusalem this year, I had understood that a “bad eye” is one that is engaged in looking at “bad things”.
I still believe that this is true according to Mt 5:28, but there is a fuller understanding that comes directly out of Hebrew culture.

The word translated as “bad eye” in our verse is also translated as “evil eye” one chapter later in Mt 7:22.
Jews in Israel today, refer to jealousy and covetousness as possessing an” evil eye”.
An “evil eye” cannot bear the good fortune of others, while a “good eye,” enjoys seeing others happy and successful. Therefore, Jews in Israel are nervous about commenting on the blessings of others and when an old grandma slips and says, “What a beautiful baby you have” to the mother, they immediately mumble, “Kinehora, Kinehora” which is Yiddish for “without the evil eye”. They want to make sure that their praise isn’t suggesting an envious glance.

This cultural understanding of the „evil eye” fits perfectly with the context of what Jesus was teaching in our verse (see Mt 6:24) as well as the later parable found in Matthew 20:14-15 where the Landowner says to the grumbling laborers…”Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good?”

So, if this is correct, then Jesus is warning us to be careful not to envy the blessings that God has given to another because it will darken your own life. (See Miriam in Numbers 12)

The Bible says:
Proverbs 14:30 “A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones.”
and
Hebrews 13:5 “Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For HE HIMSELF has said, ‘I will never leave you nor forsake you.'”

It would be good to meditate upon Luke 15:25-32 and to remember the affect of the evil eye upon the older son.

Be blessed!

TEAMA ARE LOCUL EI!!

 

Ferice de omul care se teme necontenit. Proverbe 28.14

Teama de Dumnezeu este începutul şi temelia adevăratei credinţe. Fără un respect sfânt şi o adorare serioasă a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui, nu există punct de sprijin nici pentru cele mai strălucitoare virtuţi. Sufletul care nu-L cinsteşte pe Dumnezeu, nu va cunoaşte niciodată sfinţenia. Fericit este acela care are această teamă sfântă de a face rău. El se gândeşte înainte de a face ceva şi se teme să nu greşească, să nu-şi neglijeze lucrul pe care-l are de făcut şi-i este frica să nu păcătuiască. El se depărtează de orice prietenie primejdioasă, de orice flecăreală şi de orice lucrare necurată. Această abţinere de la rău nu-l face pe un om nenorocit, ci dimpotrivă, îi aduce fericire. Santinela care veghează este mai fericită decât soldatul care doarme în post. Cel ce vede de departe răul şi-l ocoleşte este mai fericit decât cel care merge spre rău cu nepăsare şi care sfârşeşte prin pierzare.Temerea de Dumnezeu este un har luminos care îndrumă pe om pe o cale sigură, despre care se spune: „Nu va fi pe ea (pe cale) nici un leu şi nici o fiară sălbatică nu va trece pe ea”. Păzirea „de orice se pare rău” este o rânduială care face ordine şi care prin puterea Duhului Sfânt, îl pune pe om într-o stare care-l face să-şi păstreze îmbrăcămintea curăţată de întinăciunile lumii. În orice caz, cel ce „se teme necontenit” este fericit. Solomon a încercat în viaţa sa şi a gustat şi din bucuriile lumii şi din teama sfântă, şi a găsit că cea dintâi este deşertăciune, iar cea de a doua este fericire. Să nu facem şi noi încercările lui, dar să ne aducem aminte de concluzia la care a ajuns: deşertăciune într-o parte, fericire în altă parte.

FamToFam

NU VOM MURI PÂNĂ CE VOM TERMINA LUCRAREA!

 
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.Psalmul 118.17
Ce frumoasă asigurare, întemeiată fără îndoială pe o făgăduinţă şi întărită înăuntrul inimii psalmistului. El a înţeles această asigurare şi a putut să se bucure de ea. Este situaţia mea la fel ca a lui David? Sunt eu abătut din cauza batjocorilor vrăşmaşilor mei? Am eu mulţi oameni împotriva mea şi puţini de partea mea? Au început deja vrăjmaşii mei să-mi sape mormântul? Oricum ar fi, eu nu voi asculta deloc de ceea ce murmură frica mea şi nu voi părăsi câmpul de luptă, căci aceasta ar însemna că am pierdut orice nădejde. Dimpotrivă, fiindcă este încă viaţă în mine, „nu voi muri”. Slăbiciunea mea va face loc unei puteri noi: „Voi trăi”. Domnul trăieşte şi eu voi trăi de asemenea. Gura mea se va deschide încă şi „eu voi povesti lucrările Domnului”. Căci greutăţile mele de astăzi vor fi o nouă pricină ca să slăvesc pe Dumnezeu pentru minunile iubirii Sale şi ale credincioşiei Sale. Cei ce mă băgaseră deja în mormânt în închipuirea lor, vor fi daţi de ruşine, căci chiar dacă „Domnul Dumnezeu m-a pedepsit cu asprime, El nu m-a dat pradă morţii”. Slavă Numelui Său pentru totdeauna. Nu voi muri atâta vreme cât lucrarea mea nu s-a terminat; şi atâta vreme cât Dumnezeu n-o va opri, mormântul nu se va închide peste mine.

NU VOM MURI PÂNĂ CE VOM TERMINA LUCRAREA!!

 
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.Psalmul 118.17
Ce frumoasă asigurare, întemeiată fără îndoială pe o făgăduinţă şi întărită înăuntrul inimii psalmistului. El a înţeles această asigurare şi a putut să se bucure de ea. Este situaţia mea la fel ca a lui David? Sunt eu abătut din cauza batjocorilor vrăşmaşilor mei? Am eu mulţi oameni împotriva mea şi puţini de partea mea? Au început deja vrăjmaşii mei să-mi sape mormântul? Oricum ar fi, eu nu voi asculta deloc de ceea ce murmură frica mea şi nu voi părăsi câmpul de luptă, căci aceasta ar însemna că am pierdut orice nădejde. Dimpotrivă, fiindcă este încă viaţă în mine, „nu voi muri”. Slăbiciunea mea va face loc unei puteri noi: „Voi trăi”. Domnul trăieşte şi eu voi trăi de asemenea. Gura mea se va deschide încă şi „eu voi povesti lucrările Domnului”. Căci greutăţile mele de astăzi vor fi o nouă pricină ca să slăvesc pe Dumnezeu pentru minunile iubirii Sale şi ale credincioşiei Sale. Cei ce mă băgaseră deja în mormânt în închipuirea lor, vor fi daţi de ruşine, căci chiar dacă „Domnul Dumnezeu m-a pedepsit cu asprime, El nu m-a dat pradă morţii”. Slavă Numelui Său pentru totdeauna. Nu voi muri atâta vreme cât lucrarea mea nu s-a terminat; şi atâta vreme cât Dumnezeu n-o va opri, mormântul nu se va închide peste mine.

FamToFam

Sa nu-ţi slăbească credinţa!!

LUCA 22:32
„Eu M-am rugat pentru tine ca să nu-ţi se slăbească credinţa…”

În momentul celei mai mari umiliri, a celei mai profunde înjosiri, cu puţin îninte de marea jertfă, Domnul nostru se gîndea la un ucenic, la acela care avea cea mai mare nevoie, cu toate că se socotea cel mai tare. şi astăzi Domnul Se roagă pentru noi toţi pentru aceleaşi motive ca atunci cînd S-a rugat pentru Petru. Este oare un singur credincios care să se simtă atît de tare, de sigur pe mîntuirea lui şi care să nu mai aibă nevoie de rugăciunea Domnului? Dar noi ştim că aceasta este lucrarea Lui de la înălţare şi pînă la Răpire. Ce mîngîietor şi întăritor este pentu noi adevărul acesta: Domnul Isus plin de toată slava din cer, aşezat la dreapta Măririi, Se roagă pentru noi, pentru fiecare în parte. şi cîtă nevoie avem de un Apărător aşa de scump şi bun ca El! Supravieţuim în lupta crîncenă a vieţii numai datorită rugăciunilor Lui mai ales cînd ştim că Satan vrea să ne cearnă ca pe grîu pe fiecare din noi. Fără-ndoială Că nu se pune problema pierderii mîntuirii pe care Domnul Isus ne-a cîştigat-o cu preţul sîngelui Său. Dar aici este vorba de slăbirea credinţei aşa cum o arată Cuvîntul lui Dumnezeu şi de cauzele acestei slăbiri. Să ne oprim puţin asupra cîtorva feluri de slăbire a credinţei (ITim. 1:19) „…să păstrezi… un cuget curat pe care unii l-au pierdut şi au naufragiat cu privire la credinţă.” Deci nepăstrarea unui cuget curat duce neapărat la naufragiul credinţei, nu al sufletului (ITim. 5:8). „Dacă cineva nu poartă grijă de cei din casa lui, a tăgăduit credinţa şi este mai rău decît un necredincios.” O credinţă tăgăduită este o mărturie rea înaintea oamenilor şi o pricină de poticnire pentru ei. (ITim. 6:10) Unii care au umblat după iubirea de bani, au rătăcit de la credinţă „căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.” (ITim. 6:21) Vorbăriile goale şi lumeşti pot duce la îndepărtarea de la credinţă sau la greşirea ţintei. Citiţi în întregime aceste texte din Sfînta Scriptură.Iată numai cîteva cazuri în care credinţa poate fi compromisă. Să ne cercetăm în lumina acestor texte din Cuvîntul lui Dumnezeu şi apoi să facem ce spune apostolul Pavel la 2Cor. 13:5: „Pe voi înşivă cercetaţi-vă dacă sînteţi în credinţă… Afară numai dacă sînteţi dezaprobaţi.” nu lepădaţi, căci Domnul nu leapădă pe nici unul din ai Săi. Domnul Isus ştie cît de firavă şi de superficială este credinţa noastră mai ales în aceste vremuri din urmă. Să nu fim mîndri şi să nu negăm starea adevărată a credinţei noastre ci mai degrabă să-L rugăm pe Domnul Isus să ne mărească credinţa.

FamToFam

Ioan Burca – DOMNUL ISUS HRISTOS – Harul sau Legea?

TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT

 ​

Toata Gloria in Veci !!!

​​
​                                       ​
​                              ​

= DOMNUL ISUS HRISTOS – Harul sau Legea? =

4. Căci Hristos este sfîrşitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. 

​(Romani 10)

6. Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.  (Ioan 14)

 
 
4. Voi, cari voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. ​( Galateni 5).
 
​10.​

Caci, cine pazeste toata Legea, si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate. ( Iacov 2).

 

 Deci, vrei cu 

DOMNUL ISUS HRISTOS – Harul sau cu Legea?

​ NU merge cu amandoua, si de la fiecare sa iei ce-ti place!​


 
​       
Mantuirea​ acordata de DOMNUL ISUS HRISTOSadica legatura pe care EL o face intre DUMNEZEU si om, e DEPLINAsi NU avem voie sa adaugam NIMIC si pe NIMENI, si nici sa scoatem ceva din INVATATURA LUIpentru ca ar fi stirbite, diminuate, Lucrarea si Meritul LUI!!!
 
​  ​

Asta a fost valabil pentru toti oamenii de la DOMNUL ISUS incoace, e valabil si AZI pentru toti care doresc sa fie Salvati de la iad, si va fi valabil pana la Revenirea DOMNULUI ISUS HRISTOS sa-i ridice la Cer pe toti cei mantuiti, salvati!

 
​  ​

 Aceasta e MANTUIREA acordata de DUMNEZEU prin HAR, prin darul NEMERITAT de om, care este DOMNUL ISUS HRISTOS,  si care mantuire nu e numai pentru Poporul Evreu, Israel, cum era Legea, ci MANTUIREA prin HAR e pentru intreaga lume! 

 Daca cineva adauga Legea la Mantuirea acordata de DOMNUL ISUS, e ca si cum ar vrea sa-L ajute, cum ca EL singur nu ar fi in stare sa mantuiasca, sa salveze omul de la iad prin jertfa Lui, ceea ce e o jignire la adresa Lui!​

 

Daca omul ar fi ​putut implini​ Legea, nu mai era nevoie sa vina din Cer FIUL LUI DUMNEZEU, DOMNUL ISUS HRISTOS
    Orice adaugare sau omitere la Mantuirea acordata prin jertfa DOMNULUI ISUS este EREZIE, adica abatere de la Cuvantul Lui DUMNEZEU – BIBLIA, in acest caz, Noul Testament, unde e Lucrarea si Jertfa DOMNULUI ISUS HRISTOS de mantuire a omenirii!

        DOMNUL ISUS HRISTOS​, adica Harul – NIMIC in Plus, NIMIC in Minus!

15​
​…​dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte.

(Deuteronom 28)​

12. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:  
16. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat. 
17. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic;
 (Exodul 31

​)​


8. Căci prin HAR aţi fost mîntuiţi, prin ​CREDINTA. şi aceasta nu vine dela voi; ci este DARUL lui DUMNEZEU 

 

    Pentru ca sunt multe contraziceri cu privire la acest subiect, „Harul sau Legea?”, sa vedem ce spune BIBLIA, nu interpretari, pareri personale, ale altora, sau ale vreunei religii. Din aceasta cauza o sa dau mai multe versete BIBLICE care se refera clar la acest subiect.
 

2. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 

3. Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. 

(BIBLIA, Geneza 2).

​​DUMNEZEU dupa ce a creat C​erurile, ​P​amantul si pe om, in ziua a saptea s-a odihnit, dar nu scrie ca ar fi dat vreo porunca omului in legatura cu aceasta zi, si nici urmasilor lui Adam​, Noe, Iov,  Avraam, Isac, Iacov, etc., pana pe timpul Israelului, condus de Moise.​ Asta inseamna cam vreo 2.000 – 2.500 ani, cand, nu gasim scris in BIBLIE ca DUMNEZEU ar fi dat porunca oamenilor sa tina ziua a saptea, sau ca ei ar fi tinut-o.


   Taierea imprejur (circumcizia), care e una din​tre Poruncile Legii (nu din cele 10, din Decalog), i-a poruncit-o DUMNEZEU lui Avraam si urmasilor lui, adica evreilor.​

   Zeciuiala a dat-o Avram lui Melhisedec cand  s-a intalnit cu el la intoarcerea de la biruinta asupra imparatilor​; nu se precizeaza daca a fost si din averea lui, sau doar din prada de razboi si nu e scris ​nici ​ ca DUMNEZEU i-ar fi pretins asta.

 
   Ce urmeaza? Poporul Israel. DUMNEZEU ii transmite lui Moise pentru Poporul Evreu, Israel, Legea, care are nu numai cele 10 Porunci  (Decalogul, cum mai e numit), ci sute de porunci!
 
1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:
2. „Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 

​(BIBLIA, Exodul 20)
Pe cine, pe ce popor a scos DUMNEZEU din tara Egiptului? Pe Israel  caruia acum ii da Legea.
 
     Urmatorul pas? Moise transmite Poporului Israel, Legea cu toate poruncile, in cateva capitole, incepand cu Exodul 20. 
      Intodeauna trebuie sa fim atenti la cateva lucruri si anume (in acest caz):
 
1.CINE vorbeste? DUMNEZEU.
2.CUI vorbeste, pentru CINE e valabil mesajul? Lui Moise, pentru Poporul Evreu – Israel; pe Evrei i-a scos DUMNEZEU din Egipt.  Legea NU a fost data pentru alte popoare.
​3.CE spune, CARE-i mesajul? LEGEA cu TOATE poruncile, prezentate in cateva capitole, incepand cu Exodul 20.
4.TIMPUL, cat e valabil mesajul, sau porunca (poruncile), in acest caz LEGEA cu TOATE poruncile? 
 

Ne raspunde chiar DOMNUL ISUS HRISTOS – FIUL LUI DUMNEZEU:

​ 13. ​

Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea.

​ ​

(Matei 11)

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. (Matei 5).

DOMNUL ISUS  a venit sa implineasca Legea, pentru ca a trait o viata fara pacat, pe care nu a reusit sa o implineasca nici un om, nici inainte de EL, nici dupa EL​,​ si nici nu va reusi vreodata vreun om s-o implineasca !

 
   Ce schimbari a adus cu EL, DOMNUL ISUS HRISTOS? 
 

1.HARUL, adica darul NEMERITAT al Lui DUMNEZEU si care dar, e chiar EL​, DOMNUL ISUS HRISTOS​, si e pentru TOATA LUMEA, nu numai pentru Israel!

 

2.Schimbari cu privire la Lege (Matei 5); Iata cateva dintre aceste schimbari:

 
21. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea supt pedeapsa judecăţii.` 
22. Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!` va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule`, va cădea supt pedeapsa focului gheenei.
 
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” 
28. Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 
 
31. S-a zis iarăş: „Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.” 
32. Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.
 
38. Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.” 
39. Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celalt.
 
43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” 
44. Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, 

 
Sa vedem ce ne spune DOMNUL ISUS in legatura cu mancarea:
 
18. El le-a zis: „şi voi sînteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară, nu-l poate spurca?
19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna?” A zis astfel, făcînd toate bucatele curate. (Marcu 7).
 
1. Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoelnice. 
2. Unul crede că poate să mănînce de toate; pe cînd altul, care este slab, nu mănîncă decît verdeţuri. 
3. Cine mănîncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănîncă; şi cine nu mănîncă, să nu judece pe cine mănîncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit

(Romani 14).

  

​N​imeni nu are voie sa faca anumite mancaruri spurcate, cand FIUL LUI DUMNEZEU le-a facut CURATE ​ pe TOATE!
 
   Sa vedem ce zice Legea despre ziua a 7-a, Sabatul, sambata, si CUI le-a zis DUMNEZEU sa o tina?
12. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:  
16. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat
17. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic;
 (Exodul 31)
 2….Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea. 
3. Să n-aprinzi foc, în niciuna din locuinţele voastre, în ziua Sabatului.”
 (Exodul 35)
 
   Sabatul e un legamant intre DUMNEZEU si Israel. Asa scrie in aceste texte.
    Cei care pretind ca tin Legea, zic ca ei nu tin toata Legea, din anumite motive ale lor, dar ca tin Cele 10 Porunci (Decalogul, cum mai e denumit).

   Acum sa vedem cum stau ei cu tinerea celor 10 Porunci (Decalogul). Dintre cei care zic ca tin Legea, a aprins vreodata cineva focul sambata? Daca da,  inseamna ca a calcat porunca a 4-a din cele 10 Porunci (Decalogul), adica TOATA Legea! Ca urmare, a fost pedepsit cu moartea?​!​

 Cei care au preacurvit, au calcat porunca a 7-a din cele 10 Porunci (Decalogul)au fost pedepsiti cu moartea?​!​

  Daca nu, inseamna ca NU au tinut Legea, ci doar pretind ca au tinut-o si ca o tin!

 

T​exte cu privire la ziua a 7-a (Sabatul, sambata) la Ziua dintai a saptamanii (Duminica) si la mancare:​

2. Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sfîntă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea. 
3. Să n-aprinzi foc, în niciuna din locuinţele voastre, în ziua Sabatului.”

 (Exodul 35)​
 
8. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” 
9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. 
10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul„. 
11. El le-a răspuns: „Celce m-a făcut sănătos, mi-a zis: „Ridică-ţi patul, şi umblă.” 
12. Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela, care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul, şi umblă?.” 
15. Omul acela s-a dus, şi a spus Iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos. 
16. Din pricina aceasta, Iudeii au început să urmărească pe Isus, şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului. 
17. Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez.” 
18. Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă deslega ziua Sabatului, dar şi pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său,

​ …(Ioan 5)​


    DOMNUL ISUS
 ii spune slabanogului: 

ridică-ţi patul ​”, total IMPOTRIVA Legii, lucru pentru care omul ar fi trebuit omorat cu pietre!​ Numai ca EL, DOMNUL ISUS, este sfarsitul Legii.​ (Romani 10)

 
16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mîncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat(Coloseni 2)
 
6. Deci, fiindcă rămîne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentrucă aceia cărora li s-a vestit întîi vestea buna n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, 
7. El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi,”-zicînd, în David, după atîta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 
8. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 

(Evrei 4).​

In care ZI​ se adunau ucenicii DOMNULUI ISUS, primii crestini?​

​​

19. În seara aceleiaş zile, cea dintîi a săptămînii, pe cînd uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!”
7. În ziua dintîi a săptămînii, eram adunaţi laolaltă ca să frîngem pînea. Pavel,
​…​ vorbea ucenicilor​,..(Fapte​.apost. 20)


2. În ziua dintîi a săptămînii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după cîştigul lui,…​(I Corinteni 16).​

 

​  In textele de mai sus vedem ca ucenicii se adunau in mod regulat in Ziua Dintai a saptamanii – Duminica, in cinstea Invierii DOMNULUI ISUS HRISTOS​. SCoborar​ea​

​ ​
DUHULUI SFANT pe Pamant a fost tot in Ziua Dintai a saptamanii – Duminica
. A te inchina Lui DUMNEZEU sambata nu e gresit. Ne putem inchina Lui DUMNEZEU  nu numai sambata si duminica, ci in fiecare zi! Cine se inchina intr-o anumita zi, sa nu-i judece pe cei care se inchina in alta zi.
​  ​

16. Nimeni dar să nu vă judece ​… cu privire la o zi de Sabat, 

​(Coloseni 2)​
 
    Sa vedem cum trateaza DOMNUL ISUS pacatul preacurviei:
​​

1. Isus S-a dus la muntele Măslinilor. 

3. Atunci cărturarii şi Fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului, 
4. şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar cînd săvîrşea preacurvia. 
5Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?”

​​

    Ei aveau dreptate, deoarece dupa Lege femeia trebuia sa moara!

A calcat Porunca a 7-a din cele 10 (Decalogul)!​
    Iata sentinta DOMNULUI ISUS pentru femeia prinsa in preacurvie: 
10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, cînd n-a mai văzut pe nimeni decît pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sînt pîrîşii tăi? Nimeni nu te-a osîndit?” 

11. „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8).

 

Dupa Lege femeia trebuia sa moara, dar DOMNUL ISUS  ii da un dar Nemeritatsau​ HAR, adica​ Viata in loc de moarte!

    Cei care pretind ca tin Legea, Cele 10 Porunci, sunt de acord si le place ca femeia nu ​a fost​ omorata, ci gratiata! Le place si ca ei cand calca aceste 2 Porunci, a 4-a si a 7-a (si altele) sa nu trebuiasca sa moara asa cum scrie Legea. Numai ca asta NU mai e Lege, ci HAR! Ei doar pretind ca tin Legea, dar numai unde le convine, cand e vorba de pedeapsa, nu le mai place si atunci vor Gratierea, HARUL! Ca urmare, lasati pretentia implinirii Legii, ca inafara de DOMNUL ISUS nu a putut s-o implineasca nimeniTreceti in tabara celor de sub HAR, ca e mult mai bine! De ce? Pentru ca pentru pacatele celor care doresc HARUL, a platit DOMNUL ISUS HRISTOS! Slava LUI in veci! Amin!

 

    Trebuie sa intelegem corect, si anume, unele dintre poruncile Legii sunt valabile si in Noul Testament, in Noul Legamant: Sa iubesti pe DOMNUL, DUMNEZEUL tau…, Sa nu iei in desert Numele DOMNULUI…., Sa cinstesti pe tatal tau si pe mama ta…, Sa nu furi,…Sa nu minti…,Sa nu preacurvesti…,Sa nu poftesti…,etc.

..EL a luat asupra SA PEDEAPSA pentru pacate! Pe altele, DOMNUL ISUS le-a schimbat, mergand la radacina raului, de exemplu: 
    27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” 

28. Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

​Ce sa faca omul cand greseste? Ne spune DOMNUL ISUS: ​

 Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8).

 

​     Se vede clar diferenta. Daca in Lege conta doar actul fizic, savarsirea pacatului, in Noul Legamant, conteaza chiar si radacina raului, inainte de a se fi savarsit actul fizic,

​ intentia,​

gandul omului, care nu se vede, dar pe care DUMNEZEU il inregistreaza ca fiind…pacat!​

 

      Toate cele de mai sus erau in Lege, dar DOMNUL ISUS le-a schimbat radical, dupa cum se poate vedea.

E diferenta mare​ intre HAR si Lege, atat in felul de a trai viata, cat​ si ​in felul de  inchinare, si viata spirituala.

 
​      ​

Cine i-a dat DOMNULUI ISUS autoritatea? Ne spune ​chiar EL: DUMNEZEU TATAL!

18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. (Matei 28)
3. Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni,...(Ioan 13)
 

14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea,

​…​


16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, 
17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Cînd a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: 
„Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-aţi auzit.” (Luca 4)

 

     Deci, in ziua a saptea, ziua Sabatului, DOMNUL ISUS  a intrat in sinagoga, cum facea de obicei, pentru ca acolo  se adunau evreii dupa Lege, ​si ce-a facut​? DOMNUL ISUS predica Evanghelia​, dar ​nu ​predica numai in sinagogi si nu numai in ziua Sabatului, ci in toate zilele saptamanii​, ​s​i ​ le spun​e​a ca EL e implinirea Legii, si asa cum spune in textele de mai sus: EL ​ trebuia ​sa vesteasca Evanghelia, care inseamna Vestea Buna. Care-i Evanghelia sau Vestea Buna? Tot EL ne spune: 16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16)

    DUMNEZEU Insusi ii descopera lui Moise venirea DOMNULUI ISUS HRISTOS – MESIA:

17. Atunci Domnul mi-a zis: ….

18. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 
19. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 
(Deuteronomul 18)

​   

Vedem aici ca DOMNUL ISUS a facut tot ce I-a poruncit DUMNEZEU TATAL.

​, si ca pentru neascultare de DOMNUL ISUS, DUMNEZEU le va cere socoteala oamenilor!​


     Iata ce le spune DOMNUL ISUS evreilor care tineau Legea si nu-L acceptau pe EL, MESIA, care fusese proorocit inclusiv de …Moise

45. Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea. 
46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentrucă el a scris despre Mine. 
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”
 (Ioan 5).

   Iata ce le-a spus Moise evreilor, si la ce a facut referire DOMNUL ISUS:

15. Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de el(Deuteronomul 18).

    E vorba de Marele Prooroc – DOMNUL ISUS HRISTOS – MESIA, de care ei, cand a venit, nu au vrut sa asculte! 

   Pentru faptul ca nu au ascultat de EL cei de atunci si nu asculta de EL

​foarte multi nici​

 astazi, vor fi judecati de …Moise in care ei si-au pus increderea ca-i va apara! Asa a zis DOMNUL ISUS!    DOMNUL ISUS nu a dat o porunca pentru tinerea Legii, inclusiv a Sabatului si nu gasim ca ucenicii Lui ar fi tinut-o; Pavel mergea in ziua Sabatului la evrei in sinagoga pentru ca atunci se adunau ei dupa Lege, sa le predice Evanghelia, sa le demonstreze ca Isus e Mesia si ca Mantuirea se capata prin Credinta in EL, nu prin Lege cum credeau ei, si de asta a avut mari necazuri cu evreii.

Si apostolul​ Pavel si ceilalti apostoli asta faceau, nu predicau Legea, ci se duceau la sinagogile unde se adunau evreii si le dovedeau din Lege si Proroci ca ISUS  e MESIA, Cel asteptat de sute de ani, despre care era scris in Legea lor, si EL a venit sa implineasca aceasta Lege, dar care a si schimbat multe lucruri, cum am vazut mai sus.


​ 

    Daca omul ar fi fost in stare sa implineasca Legea, nu mai era nevoie sa vin​a din Cer FIUL LUI DUMNEZEU, DOMNUL ISUS HRISTOS, ca sa implineasca Legea cu viata Lui fara pacat, si sa se aduca jertfa pe Sine Insusi pentru iertarea de pacate a tuturor celor care vor sa accepte prin credinta jertfa Lui si astfel sa rezolve

​ ​

MANTUIREA, adica SALVAREA​ de la iad!

 
​  ​

 Aceasta e MANTUIREA acordata de DUMNEZEU prin HAR, prin darul NEMERITAT de om, care esteDOMNUL ISUS HRISTOS,  si care mantuire nu e numai pentru Poporul Evreu, Israel, cum era Legea, ciMANTUIREA prin HAR e pentru intreaga lume! Mare diferenta! Daca cineva adauga Legea la Mantuirea acordata de DOMNUL ISUS, e ca si cum ar vrea sa-L ajute, cum ca EL singur nu ar fi in stare sa mantuiasca, sa salveze omul de la iad prin jertfa Lui, ceea ce e o jignire la adresa Lui!​    Orice adaugare sau omitere la Mantuirea acordata prin jertfa DOMNULUI ISUS este EREZIE, adica abatere de la Cuvantul Lui DUMNEZEU – BIBLIA, in acest caz, Noul Testament, unde e Lucrarea si Jertfa DOMNULUI ISUS HRISTOS de mantuire a omenirii!

 Sa recapitulam ceea ce e important de retinut, ca sa ne fie clar; am dat texte mai sus:

1. Legea a fost data de DUMNEZEU poporului Evreu, IsraelNU la alte popoare.

2.TOATA Legea, inclusiv porunca a 4-a, Sabatul, sambata ( ziua a 7-a), si poruncile referitoare la mancaruri, ​au ​tinut pana la Ioan Botezatorul care a fost contemporan cu DOMNUL ISUS.

DOMNUL ISUS HRISTOS a zis: ​

13. Căci pînă la Ioan au proorocit toţi proorocii şi Legea. 

​(Matei 11:13)​
 

 “Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.” (Luca 16:16). ..

​38.„Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” 
17. Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez.” 

18. Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă deslega ziua Sabatului

​,…​
​   Dupa Lege, omul NU avea voie sa-si ridice patul, pentru ca era omorat, dar DOMNUL ISUS ii porunceste sa-l ridice, contrar Legii! De ce? Pentru ca ​

 deslega ziua Sabatului​! De ce o deslega? Ne spune tot EL: ​

Tatăl Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez. 

​ Si EL si TATAL lucrau si in ziua Sabatului! In alta parte DOMNUL ISUS a zis ca nu a facut nimic de la EL, ci TOT ce TATAL I-a dat sa faca!​

4. Căci Hristos este sfîrşitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. 

​(Romani 10)​
 

6. Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.  (Ioan 14)

        DOMNUL ISUS HRISTOS​, adica​ Harul – NIMIC in Plus, NIMIC in Minus!

​  ​

Asta a fost valabil pentru toti oamenii de la DOMNUL ISUS incoace, e valabil si AZI pentru toti care doresc sa fie Salvati de la iad, si va fi valabil pana la Revenirea DOMNULUI ISUS HRISTOS sa-i ridice la Cer pe toti cei mantuiti, salvati!

​       
Mantuirea​ acordata de DOMNUL ISUS HRISTOSadica legatura pe care EL o face intre DUMNEZEU si om, e DEPLINAsi NU avem voie sa adaugam NIMIC si pe NIMENI, si nici sa scoatem ceva din INVATATURA LUIpentru ca ar fi stirbite, diminuate, Lucrarea si Meritul LUI!!!
 

   Ii multumim DOMNULUI pentru MANTUIREA DEPLINA data prin HAR, adica prin DOMNUL ISUS HRISTOS ​!​

Amin!

                           Ioan Burca – robul DOMNULUI
                                 Doctor in Teologie

ÎNSUŞI DUMNEZEU VA LUCRA!!

 

Acum Mă voi scula, zice Domnul, acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica. Isaia 33.10
Când ţara era pustiită prin jefuitori şi tăcută asemenea unui câmp distrus de lăcuste, când războinicii care o apărau se aşezau pe pământ şi plângeau ca femeile, atunci Domnul venea în ajutorul lor. Când călătorii părăseau drumurile Sionului şi când coastele Basanului şi ale Carmelului semănau cu nişte vii arse, atunci se arăta Domnul. Dumnezeu este înălţat în mijlocul unui popor mâhnit, când acesta caută faţa Sa şi arată încredere în El. Tot aşa este preamărit când răspunde la strigătele celor nenorociţi şi Se ridică personal ca să-i izbăvească, doborându-i pe vrăjmaşii lor.
Această zi este pentru noi o zi de tristeţe? Să ne încredem, căci Dumnezeu Se va slăvi prin izbăvirea noastră. Dacă suntem frământaţi printr-o pricină de îngrijorare, să ne rugăm şi să strigăm Ia El zi şi noapte. El este aproape cu harul Său. Dumnezeu Se va ridica la timpul Său, timp care va fi cel mai potrivit pentru desfăşurarea slavei Sale.
Să urmărim slava Sa mai mult decât izbăvirea noastră. Să dorim ca Domnul să fie preamărit şi dorinţa noastră de căpetenie va fi împlinită. Doamne, ajută-ne să putem vedea că Tu eşti la lucru. Să Te preamărim în ascuns în inimile noastre şi aceia care ne înconjoară vor recunoaşte bunătatea şi mărimea Ta.

FamToFam

Ghita Ignat – TREABA TA!


Oricât de mult ai vrea să nu te intereseze ceea ce fac alții, nu poți totuși să nu le observi comportamentul și felul în care acționează. Cel puțin în pușcărie, aici unde intimitatea nu există. Nu poți fi pe deplin absent la tot ce te-nconjoară.
Am asistat la o întâmplare care m-a dus cu gândul la un verset din Sfânta Scriptură. Un verset din care nu am auzit niciodată pe cineva predicând. Niște băieți „șmecheri” au făcut un lucru interzis de regulamentul penitenciarului. Ca să… continuare articol