Featured Image -- 5836

Zilele din urmă….

agnus dei - english + romanian blog

zilele din urma

Apocalipsa 20:2 – 21:1

2 El a pus mâna pe balaur*, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3 L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit* intrarea deasupra lui, ca** să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4 Şi am văzut nişte scaune* de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata**. Şi am văzut sufletele† celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce†† nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei*† şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au†* împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o…

View original post 729 more words

Featured Image -- 5833

Zilele din urmă….

agnus dei - english + romanian blog

zilele din urma

Apocalipsa 20:2 – 21:1

2 El a pus mâna pe balaur*, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3 L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit* intrarea deasupra lui, ca** să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4 Şi am văzut nişte scaune* de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata**. Şi am văzut sufletele† celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce†† nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei*† şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au†* împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o…

View original post 729 more words

Domnul este Păstorul meu!

Eu sunt cu voi în toate zilele. (Matei 28:20)
Niciodată să nu priveşti înainte la schimbările şi la provocările acestei vieţi cu teamă. În schimb, cum vezi că apar, priveşte-le cu deplina încredere că Dumnezeu, căruia Îi aparţii, te va scăpa de ele. Nu te-a ţinut El în siguranţă până acum? Deci ţine strâns mâna Sa iubitoare şi El te va conduce în siguranţă prin toate. Şi când n-ai să mai poţi, El te va purta în braţe.
Nu privi înainte la ce s-ar putea întâmpla mâine. Acelaşi Tată veşnic care Se îngrijeşte de tine astăzi va avea grijă de tine şi mâine şi în fiecare zi. Fie te va feri de suferinţă, fie îţi va da tăria Lui de neclintit ca tu să o poţi răbda. Fii pe pace, deci, şi pune deoparte toate temerile şi îngrijorările tale. Francis de Sales
Domnul este Păstorul meu. Psalmul 23:1
Nu a fost, nu poate fi, nici nu va fi. „Domnul este Păstorul meu”. El este Păstorul meu duminică, luni şi în fiecare zi a săptămânii. El este Păstorul meu în ianuarie, în decembrie şi în fiecare lună a anului. El este Păstorul meu când sunt acasă sau când sunt în China. El este Păstorul meu în timp de pace sau de război, şi în vremuri de belşug sau de sărăcie. J. Hudson Taylor
EL va face planuri în tăcere pentru tine,
Obiectul grijii Lui atotştiutoare;
Dumnezeu Însuşi Se angajează să fie
Pilotul tău prin fiecare capcană subtilă.
El VA FACE planuri în tăcere pentru tine,
Deci, cu siguranţă, El nu poate rata!
Odihneşte-te pe credincioşia lui Dumnezeu,
În El cu siguranţă vei birui.
El va face planuri ÎN TĂCERE pentru tine,
Surprize minunate de dragoste.
Nici ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit,
Dar este păstrat pentru tine sus.
El va face PLANURI în tăcere pentru tine,
Scopurile Sale vor fi dezvăluite;
Viaţa ta încâlcită va străluci în cele din urmă,
capodoperă de nespusă măiestrie.
El va face planuri în tăcere PENTRU TINE,
Fericit copil al grijii unui Tată,
Ca şi cum nimeni altcineva nu a cerut dragostea Lui,
Ci numai tu I-ai fost drag.
E. Mary Grimes
Orice spune credinţa noastră că este Dumnezeu, El va fi.

FamToFam

Scopul bisericii în lume!

 
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile,botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Matei 28:18-20

Scopul bisericii în lume

Cu toții suntem de acord că fiecare lucru existent în jurul nostru are un scop pentru care a fost creat. Atunci când cineva a creat o instituție a avut în minte un anumit scop, anumite principii de funcționare și anumite obiective care trebuie realizate.
Dacă vorbim de biserică, atunci ea este o instituție gândită de Dumnezeu care a lăst-o pe pământ având un anumit scop, anumite principii de funcționare și anumite rezultate care El vrea să le obțină prin funcționarea ei.
Versetele din Matei 28:18-20 cunoscute ca fiind „marea trimitere dată de Isus Bisericii” Sale de pe pământ conțin trei principii divine care ne vorbesc despre misiunea bisericii în lume:
1. Care este obiectivul pe care biserica trebuie să-l realizeze.
Obiectivul bisericii este să facă ucenici din toate neamurile. Biserica trebuie să existe pentru a face ucenici. „Produsul” bisericii se numește „ucenic”, iar biserica există pentru a realiza acest „produs”. Aceast obiectiv exprimat simplu și direct de către Isus a fost complicat și răstălmăcit de biserică de-a lungul timpului. Astfel biserica a ajuns să existe mai degrabă pentru sine însuși decât pentru a face ucenici din toți oamenii așa cum i-a poruncit Cristos. Preocuparea de bază a bisericii a ajuns să fie propriile ei nevoi acestea fiind puse deasupra poruncii date de Cristos. Stând în băncile bisericii oamenii au în minte întrebări precum ar fi: Ce poate face biserica aceasta pentru mine? Mi se împlinesc nevoile venind aici? Mă simt bine când plec de aici? Nu cumva venind aici mi se cere să fac ceea ce nu-mi place?
Un sondaj realizat printre creștinii evanghelici arată următoarele:
a. 2 din 5 creștini cred că omul este liber să facă ce-i place atâta timp cât nu-i rănește pe ații.
b. 3 din 10 creștini cred că nimic nu este mai important în viață decât să fii fericit și să te distrezi.
c. Peste 50% din creștini consideră că nu au avut niciodată destui bani pentru ași cumpăra ceea ce-și doresc.
d. 1 din 4 creștini consideră că cu cât ai mai mult cu atât se poate spune că ai mai mare succes.
Rezultatul acestui sondaj ne arată că o bună parte dintre creștini vin la biserică gândindu-se la dorințele lor nu la dorința lui Cristos. Asfel de creștini sunt „consumatori de religie”, bolnavi de sindromul (boala) „ce – poate – face – biserica – pentru – mine.”
2. Cum să realizeze biserica acest obiectiv.
Isus ne spune cum să facem ucenici. În primul rând în timp ce mergem prin toată lumea. Mergând prin lumea noastră de zi cu zi la serviciu, la școală, la piață, în tren, la spital… oriunde. În al doi-lea rând ni se spune că trebuie să-i botezăm în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta înseamnă că oamenii trebuie puși în mod public sub autoritatea Numelui lui Dumnezeu. În al trei-le rând facem ucenici învâțându-i poruncile date de Domnul Isus. Desigur că această învățare nu trebuie să fie în primul rând teoretică ci practică, adică arătându-le pe viu prin viețile noastre, în cadrul unei relații apropiate pe care o păstrăm cu ei.
3. Care sunt resursele de care dispune biserica pentru realizarea obiectivului.
In primul rând autoritatea lui Isus. El spune: Căci toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte dacă cineva vă întreabă în ce bază mergeți voi pretutindeni să faceți ucenici, trebuie să raspundeți: Ne-a trimis Isus! și El reprezintă cea mai mare autoritate din lumea spirituală și cea mai mare autoritate din lumea oamenilor.
În al doi-lea rând prezența lui Isus alături de voi oriunde și oricând. Aceasta înseamnă că nu veți face singuri ucenici din oamenii pe care-i întâlniți. Eu sunt alături de voi și oricare ar fi problema ce o veți întâlni în această lume ostilă Eu o voi rezolva împreună cu voi.
Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem ca biserică este: Suntem noi o astfel de biserică ucenicizatoare? Biserica nostră există pentru scopul lui Cristos în comunitatea noastră sau avem scopurile noastre pentru care ne adunăm înpreună?
Orice alt scop pe care l-ar putea avea biserica la un moment dat trebuie subordonat acestuia: Mergeți și feceți ucenici!

Gigi Furdui

Featured Image -- 5819

Alianta Familiilor din Romania: DECLARATIA DE LA TIMISOARA – Va rugam semnati!

agnus dei - english + romanian blog

Declaratia de la Timisoara FOTO Suceava Evanghelica FOTO Suceava Evanghelica

DECLARATIA DE LA TIMISOARA – Va rugam semnati!

http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php

 24 August 2016
Buna dimineata! A mai trecut un an de la ultimul apel pentru semnarea Declaratiei de la Timisoara, o declaratie a constiintei crestine. Pe 21 august s-au implinit cinci (5) ani de cind a fost lansata si de atunci a fost semnata de peste 11.000 de persoane.Dorim sa ajungem la peste 12.000 de semnaturi in citeva zile. Socotim potrivit sa re-lansam anual Declaratia dand astfel posibilitatea multora dintre d-tra si noilor nostri cititori sa o semneze. Semnarea ei, dar mai ales cunoasterea punctele ei esentiale, este de o importanta care nu necesita explicatii.
Traim in vremuri tulburi cind valorile sunt asediate, trivializate si se schimba la viteza luminii. Spre rau. Este deci important si necesar sa ne re-amintim periodic de principiile fundamentale si punctele cardinale valorice care sunt comune tuturor crestinilor din Romania…

View original post 1,267 more words

Dumnezeu a îngăduit acest „pustiu”

IEREMIA 2:2

„Mi-aduc aminte de dragostea pe care o aveai cînd erai tînără……cînd Mă urmai în pustie, într-un pămînt nesemănat.”

Cît de potrivite sînt pentru urechile noastre astăzi cuvintele pe care proorocul le spunea acum circa două mii şase sute de ani „la urechile cetăţii Ierusalimului”, la urechile poporului infidel şi retrograd, care îşi renegase şi uitase trecutul glorios pe care l-a avut prin prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul lor.Dar dacă noi îl uităm pe Domnul nostru, El nu ne uită. El nu uită condiţiile care au făcut posibilă binecuvîntarea întoarcerii noastre la El.”Mi-aduc aminte de dragostea ta……cînd Mă urmai în pustie…”. Acolo nu era nimic confortabil, ci tot ce trebuia să facă din noi nişte străini şi călători în lumea aceasta. Dumnezeu a îngăduit acest „pustiu” pentru ca să depindem de El şi să nădăjduim în El. „Aşa cum este El, aşa sîntem şi noi în lumea aceasta.” (lloan 4:17). şi noi îl urmăm din toată inima noastră, făcînd voia Lui şi bucurîndu-ne de harul şi de darurile Sale suficiente pentru fiecare zi.

„Mi-aduc aminte de dragostea ta cînd erai tînără.” Era starea de trezire, era primăvara unei vieţi noi de înviere; toate lucrurile şi stările vechi şi triste erau înghiţite de prospeţimea şi binecuvîntarea vieţii îndestulate de har ale dragostei dintîi.Dar din lipsa de veghere şi de stăruinţă ne-am obosit de viaţa din deşert unde totuşi aveam bucuria părtăşiei cu Domnul Isus. Dumnezeu avea un plan pentru viaţa noastră; dar noi ne-am sustras ca să urmăm propriul nostru drum. Ne mai privind ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşitorul credinţei noastre, am privit la dreapta şi la stînga şi am cedat, mai mult sau mai puţin, chemărilor lumii şi ale inimii noastre fireşti şi am părăsit pe Domnul, izvorul de apă vie, ca să ne săpăm puţuri crăpate. Poate că nu L-am părăsit de tot, dar dragostea noastră faţă de El nu mai este cea dintîi, cea de la început.

Viaţa noastră a devenit inutilizabilă pentru Domnul; El nu ne mai poate folosi şi cei din jurul nostru sînt lipsiţi de binecuvîntarea pe care Lui I-ar place să le-o dea prin noi. S-a dus bucuria, s-a dus aşteptarea Lui! Dar dragostea Lui pentru noi nu se schimbă niciodată, este constantă şi desăvîrşită.Oh, să revenim la izvorul de apă vie! Să-I mărturisim că ne-am răcit faţă de El şi să nu dăm odihnă pleoapelor noastre pînă cînd Domnul nostru ni Se va descoperi din nou! Să ne întoacem la Acela care este plin de îndurare şi gata să ne ierte. Dar pentru părăsirea dragostei dintîi, Domnul cere pocăinţă ca să poată să ne dea sfeşnicul înapoi şi atunci viaţa noastră va străluci din nou pentru El.

FamToFam

Featured Image -- 5808

In memoriam: Cristian Silaghi 22 noiembrie, 1982 – 10 august, 2016

agnus dei - english + romanian blog

Cristian Alina Silaghi Love

In memoriam: Cristian Silaghi 22 noiembrie, 1982 – 10 august, 2016

Nori negri s-au abătut asupra celui mai însorit stat din SUA, marţi 9 august, 2016, umbrind seninătatea unei familii fericite de români din Phoenix, Arizona.

CristiSilaghi

Cristian Silaghi ajunsese acasă la ora 15:00 dintr-o „cursă” de la New York (deţinea un business de transporturi maşini), când prin minte îi trece gândul să-l viziteze pe vecinul Bill, un medic veterinar, prieten de familie. Era aproximativ ora 16:30. „Ce face Bill?” o întreabă Cristi pe Mary, soţia vecinului, care se afla în faţa porţii în momentul în care se îndrepta spre casa lor. „A intrat în siloz de ceva vreme şi nu s-a mai întors. Îl tot sun pe celular dar nu răspunde. Se aude telefonul sunând dar niciun răspuns. L-am trimis pe asistentul lui să vadă ce se întâmplă dar nici el nu a ieşit”. Mary tocmai apelase numărul de urgenţă…

View original post 982 more words

Familia Bodnariu canta „All heaven declares’ (Cerurile declara) la Biserica Emanuel Sibiu

agnus dei - english + romanian blog

Familia BODNARIU canta

All Heaven Declares
The glory of the risen Lord.
Who can compare
With the beauty of the Lord?
Forever You will be
The Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
And worship You alone.

I will proclaim
The glory of the risen Lord.
Who once was slain
To reconcile man to God.
Forever You will be
The Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
And worship You alone.

Programul din 21 august 2016 cu Familia Bodnariu in vizita la Biserica Emanuel din Sibiu-

View original post

Tu poți fi recuperat!!??

Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.1 Corinteni 10:12

Nu toți suntem atacați cu aceleași ispite, dar cu toții vom fi ispitiți chiar în punctul nostru vulnerabil. Iar vârsta, nu contează. Satan nu se dă bătut în încercarea de a ne doborî, atâta timp cât încă mai este viață în noi.

S-ar putea să constați că vulnerabilitatea ta, nu este locul unde te simți slab, ci tocmai în domeniul în care te simți cel mai sigur.

Articolul de mai jos este o lecție necesară de învățat și luat în considerare, pentru a evita neplăcerile și prețul căderii în ispită.

Dacă totuși ai căzut în vreun păcat, nu încerca să te ascunzi, după cum Eva în Grădina Edenului a făcut, ci vino la Isus care oricum vede căderea ta, dar mai mult, El chiar te poate redresa și recupera.

Oamenii te abandonează, dar Isus te primește și te va ajuta să-ți revii pe calea cea dreaptă și adevărată. Fi deschis cu Dumnezeu și sincer, vorbește cu El ca și cum ai vorbi cu cel mai bun prieten; nu sta căzut jos. El vrea și poate să te ridice, indiferent cât de mult te-ai depărtat de cale.

Mike Olari


anxiety
Spunând că nu vrei să faci nimic niciodată din cauza eșecului moral al altor persoane, acesta este primul pas spre acest loc periculos (Kaci Baum)

O persoană publică cunoscută a unei televiziuni creștine, care era activist pro-familie, admite că a făcut adulter.


Un pastor al unei mega-biserici este bombardat cu acuzații datorită autoînălțării și comportamentului manipulativ.


O învățătoare de școală gimnazială este acuzată de molestarea unui copil pe care era angajată să îl protejeze.


Noi ceilalți? Privim înainte. Ne clătinăm capetele, dezgustați de mass-media turbată după astfel de știri. Și ori cu glas tare, ori doar în interiorul nostru, ne rezumăm la căteva vorbe:
„Eu niciodată nu…”
Și în acel moment, ne scufundăm, pentru că deja am făcut. De ce? De ce e așa de ușor pentru mine să privesc din turnul meu de fildeș (conceput de mine) de o moralitate impecabilă, și să văd găurile în care Activistul A, Pastorul B sau Profesoara C s-au împotmolit? Sunt înclinat să spun: „Cum au putut să fie atât de nepăsători, atât de naivi? Nu era oare evident că aceste decizii erau greșite? Cum s-au putut lăsa să ajungă în prim plan?” Totuși, e atât de greu de gândit?
Turnul meu este destul de înalt. De fapt, este atât de înalt încât abia vâd împrejurimile. Fortăreața mea albă, simțul puternic al dreptății mă ajută să trec prin fiecare zi.
Scriptura ne spune că „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). Când încerc să identific propriile-mi zone de vulnerabilitate, gropile mele, sunt oarecum orb, pentru că gravitez în jurul zonelor în care văd clar slăbiciunile mele:


-Sunt neliniștit
-Mă orientez în detaliu, dar nu văd imaginea de ansamblu
-Pot să fiu morocănos cu familia mea


Slăbiciunile mele miros urât, și le recunosc. Dar foarte rar mă uit în zonele unde, ca și creștin, sunt cel mai predispus să cedez.
O SLĂBICIUNE DUBLĂ
Cu câteva luni în urmă, am auzit un mesaj care mi-a inspirat o idee ca niciodată până acum. Probabil ați auzit de acel proverb chinezesc pe care l-a spus odată un pastor: „O putere nepăzită este o dublă slăbiciune.” Apoi a făcut niste paralele biblice la prezentul nostru: zona în care oamenii credeau că sunt cei mai tari, este exact zona în care au eșuat. Gândiți-vă puțin. Iată și câteva exemple:
-Cea mai mare calitate a lui Avram era ascultarea. Unde a eșuat? În ascultare (Geneza 12:13; 16:2)
-Cel mai mare atribut al lui Noe era disciplina. Unde a căzut? În disciplină (Geneza 9:21)
-Un mare atribut al lui Isaac era onestitatea (spunea mereu adevărul). Unde a căzut? În onestitate (Geneza 26:7)
-O mare calitate a lui Moise era blândețea. Unde a căzut? În blândețe(Numeri 20:10-12)
-O mare calitate a caracterului lui David era integritatea. Unde a căzut el?La integritate (2 Samuel 11:3-27)
-Un atribut important al lui Ilie a fost credința. Unde a cedat? În credință. (1 Împărați 19:3-13)
-Marea calitate a lui Ozia era ascultarea de Cuvantul Domnului. Unde a cedat? În ascultarea de Cuvantul lui Dumnezeu(2 Cronici 26:16-21)
-O mare caliatate a lui Petru era curajul. Unde a cedat? Exact, la curaj. (Luca 22:34-62)
Cazurile din Scriptură sunt destul de clare. Poți citi din nou primul paragraf al acestui articol unde am relatat niște exemple asemănătoare din lumea contemporană. Dar ce spuneți despre un exemplu istoric? Care este caracteristica definitorie a SUA? Libertatea. Ce urăsc teroriștii cel mai mult și își doresc să ne îngenuncheze pe toți? Libertatea. Dacă le punem toate la un loc, atunci se adeverește oarecum proverbul chinezesc: „O putere nepăzită este o dublă slăbiciune”

Pregătirea împotriva capcanelor

Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci trebuie să ne punem întrebarea (ca femei, ca soții, ca mame, ca profesoare), este oare înțelept să ne punem întrebarea „Eu niciodată nu…?”
Șansele sunt destul de mari ca majoritatea oamenilor din aceste exemple timpurii s-au pus odată în situația „Eu niciodată”.
Când citesc Biblia, cu o pagină înainte de relatarea faptului că Petru s-a lepădat o dată, de două ori, de trei ori de Cristos, el proclamă foarte dedicat că va rămâne lângă Cristos mereu: „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” (Luca 22:33). Și apoi, în mai puțin de o zi, îi este rușine să Îl recunoască pe Isus chiar în fața unei fetițe. Dacă Petru, „piatra”, a fost vulnerabil să eșueze chiar în punctul lui forte, ce crezi? Și eu pot păți la fel. Și tu la fel.
Așadar, în loc să ne uităm la slăbiciunile noastre, iar apoi să căutăm cea mai bună carte creștină sau blog, ca să ne ajute să trecem peste, o altă tactică ar trebui să adoptăm în lupta împotriva păcatului și a sinelui. deci, ca și femeie vorbind, care sunt câteva din punctele forte naturale ale noastre?
-Tendința de a relaționa
-Abilitatea de a face mai multe lucruri
-Dorința înnăscută de a hrăni pe alții
-Dragostea de mamă protectivă pentru copiii noștri
-Dorința de a fi plăcute soților sau viitorilor soți
Dacă vă uitați peste această listă scurtă, ne putem da seama că imediat putem să eșuam în oricare din aceste puncte forte, care ne pot duce la distrugere personală:


-Când capacitatea noastră de a relaționa invită intimitatea acolo unde nu își are locul;
-Atunci când facem tot felul de lucruri pentru a da atenție nedivizată soțului sau celorlalți membri ai familiei;
-Atunci când dorința de a hrăni devine doar o chestiune de a mulțumi pe alții;
-Atunci când devii prea protectivă cu copiii și îi „ajuți” să fie incapabili să aibă grijă de ei;
-Când dorința de a arăta bine pentru soț sau viitor soț devine o obsesie a frumuseții, cu tulburări în alimentația zilnică


Sunt caracteristici pe care ni le-a dat Dumnezeu și sunt minunate, dar deasemenea ne jucăm și cu focul. Pe cât de repede ne obișnuim cu căldura lui plăcută, tot așa de repede poate deveni mistuitor.
La un nivel individual, este greu oarecum să ne dăm seama care este punctul nostru forte. Așa că m-am dus la soțul meu ziua următoare și l-am întrebat: „Care crezi tu că este zona mea unde sunt mai puternică?” După o pauză lungă (chiar puțin cam lungă pentru confortul meu, sincer) a spus: „Probabil capacitatea de a comunica sau dorința de a face ce este corect.”Amândouă lucruri bune, corect? Dar amândouă sunt lucruri unde trebuie să exersez.
Trebuie să conștientizez că, cuvintele mele pot să dărâme la fel cum pot să încurajeze. Trebuie să fiu sigură că dorința mea de a face ce este corect din punctul meu de vedere, nu se face pe costul înțelepciunii soțului meu. Aceste aspecte sunt oarecum de nebăgat în seamă, dar nu ar trebui să le ignorăm.


ATENȚIE LA „CURENTUL SUBTERAN”
Oswald Chambers sumariza un articol în felul următor:
„Suntem îndreptățiți să spunem: Nu este neapărat necesar ca atunci când trec printr-o criză a vieții mele, trebuie să mă întorc acum la lucrurile lumești.” Nu încercați să preziceți unde și când vine tentația; acesta poate să fie un mare pericol. Aceste tentații, poate că nu sunt atât de puternice și dominante, dar sunt acolo. Și dacă nu ești atent, te pot năpădi imediat.
Ai rămas credincios lui Dumnezeu chiar dacă au fost încercări mari peste tine – acum fii atent la „curentul subteran”. Nu îți examina interiorul tău, așteaptă cu nerăbdare, dar fii mereu alert; Ține-ți memoria ascuțită înaintea lui Dumnezeu. O putere nepăzită este cu adevărat o dublă slăbiciune, pentru că acolo unde este mai puțin posibil, tentațiile vor rupe punctele forte. Multe personaje biblice au avut probleme cu punctele lor forte, niciodată cu cele slabe.
Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” – 1 Petru 1:5
Niciodată să nu spui niciodată dragul meu. Fi atent, dar nu îți fie teamă. Fi înarmat, stai alert.
Tu ce crezi? Care crezi că este punctul tău forte și cum poate fi folosit în detrimentul tău? Ce pot spune alții despre tine? Întreabă pe cineva azi și fă ca lucrul acesta să conteze.

Sursa articol: http://www.charismanews.com/opinion/59363-this-dangerous-attitude-could-lead-to-your-downfall

Traducerea: Mihai Lupu