TRAGEDIA FIULUI NERISIPITOR ! YES

Una dintre cele mai cunoscute pilde, rostite de Domnul Isus, este Pilda Fiului Risipitor. Această pildă ne oferă un complex de învăţături, constituind de secole o deosebită sursă de hrană spirituală. Atât de mulţi s-au regăsit, într-un fel sau altul, ca fii risipitori şi nu puţini sunt cei care şi-au venit în fire şi s-au întors la Dumnezeu. De asemenea, modelul tatălui iubitor a impresionat şi a încurajat de nenumărate ori generaţii la rând.
În cele ce urmează, doresc să va propun să aruncam o privire meditativă asupra modelului oferit de fiul cel mare, de fiul nerisipitor. Necesitatea unei astfel de analize izvorăşte din faptul că, în vremurile noastre, trebuie să ne reconsiderăm atitudinea faţă de cei care se reîntorc în biserică, după ce au rătăcit un timp, risipind mai mult sau mai puţin o parte din averea Tatălui Ceresc.
Cineva afirma că generaţia noastră este o generaţie de creştini reabilitaţi. în mare măsură această afirmaţie este adevărată, iar biserica resimte acest fapt.
Pe fondul unui profund declin moral un foarte mare număr de oameni, mai ales mulţi tineri, ajung să fie afectaţi de păcătoşenia lumii. Astfel, ei cad pradă păcatelor de natură sexuală, drogurilor, violenţei, asocierilor nefaste, goanei după înavuţire, compromisului, etc. Atunci când aceşti oameni, care au avut oarecare legături cu biserica înainte de declinul lor moral, falimentează din punct de vedere spiritual. Noi, biserica sau altfel spus fiul cel nerisipitor, suntem gata să punem o anume etichetă pe ei. Ne înarmăm cu o atitudine ostilă, care nu îi îndeamnă nicidecum la a se reîntoarce la Dumnezeu. Inima multor creştini simte mult prea diferit faţă de inima tatălui cu privire la fii risipitori. Scuza pe care o avem este dorinţa de a elimina păcatul, de a proteja biserica de influenţe nefaste, de a fi drepţi, etc.
În Pilda fiului risipitor, fratele mare nu este nicidecum prezentat ca un exemplu pozitiv şi aceasta în ciuda faptului că el nu a plecat de acasă, nu a risipit averea, ci a muncit mult, fără să iasă din cuvântul tatălui.
fiul-cel-mare
Tocmai pentru a nu cădea pradă atitudinii greşite a fiului mare, cred că este bine şi necesar să căutăm să identificăm câteva dintre păcatele fiului nerisipitor:
1. Justificarea în baza unei neprihăniri proprii. Răspunsul pe care îl dă tatălui său: …eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca… Luca 15:29 demonstrează convingerea fiului mare că el este deosebit de merituos. În inima lui era convins că avea suficiente merite pentru a fi singurul moştenitor al tatălui. Dacă tatăl îi spune …tot ce am eu este al tău… răspunsul nerostit, dar înrădăcinat ca o convingere în inima lui, este: Da, dar eu sunt bun, eu merit să am ceea ce mi-ai dat, eu am totul pentru că eu nu am risipit niciodată. Altfel spus, el pune accentul pe meritele şi bunătatea lui şi nicidecum pe dragostea şi bunătatea tatălui.
Din nefericire, din nou trebuie să constatăm prezenţa acestei atitudini greşite la unii creştini. După ce aleg să slujească ca nişte robi în casa Tatălui, fără ca Dumnezeu să-i oblige la acest mod de viaţă, ei acumulează mânie şi nemulţumire, descărcându-se apoi pe fraţi sau chiar pe Dumnezeu. Evident, Dumnezeu nu se bucură în primul rând de faptul că slujim de mulţi ani în biserică precum robii, El vrea să slujim cu bucurie, să ne desfătăm în prezenţa Sa.
2. Reproşuri faţă de fratele său şi chiar faţă de tatăl. Nemulţumirea generează reproşuri. Mie mi se cuvine mai mult, parcă vrea el să spună. Cu alte cuvinte eşti un tată nedrept dacă-l aşezi pe acelaşi nivel cu mine pe acest destrăbălat. Reproşându-i tatălui faptul că l-a primit înapoi pe fiul risipitor, el evită să folosească cuvântul „frate” preferând o formulare dispreţuitoare, şi-anume: …a venit acest fiu al tău…
Cât de trist este să vezi creştini care sunt gata să se revolte atunci când Dumnezeu primeşte din nou câte un fiu risipitor. Unii sunt gata să nu-l mai considere niciodată frate. Astfel, în timp ce Dumnezeu îi strânge pe păcătoşi, cei sănătoşi şi drepţi încep să se răzvrătească.
3. Invidie faţă de fratele mai mic. Atunci când robul îl informează spunând: Fratele tău a venit înapoi şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine. El îi comunică acestuia tot ceea ce era esenţial. Cel pierdut s-a întors, tatăl s-a bucurat şi vina i-a fost iertată. Probabil că lucrul care l-a deranjat cel mai mult pe fiul cel mare este faptul că tatăl, în dragostea sa, îi tratează egal pe cei doi fii ai săi. Poate că s-ar fi bucurat dacă tatăl l-ar fi primit pe fiul cel mic, eventual ca rob. Cum, să fie primit din nou ca fiu? – asta era prea mult pentru egoismul său.
Tatăl dovedeşte că i-a iubit la fel pe cei doi fii. Aşa cum a alergat înaintea celui tânăr, acum a ieşit la cel mai mare, rugându-l să intre. Acest lucru accentuează faptul că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi.
Concluzia acestei învăţături este aceea că, deşi fiul cel mare este un exemplu negativ, iar atitudinile sale sunt în total dezacord cu dragostea tatălui, îndemnul adresat acestuia este ca el să-şi schimbe atitudinea şi să se bucure împreună cu întreaga familie a tatălui.
Fie ca această concluzie să ne slujească drept învăţătură. Și din această pildă putem să tragem cel puțin o învățătură ,,NU CONTEAZĂ CUM ÎNCEPI ÎN VIAȚĂ, CI CUM SFÂRȘEȘTI” Dumnezeu în bunătatea și dragostea mare care o are pentru omenire, continuă sa reabiliteze pe toți fii risipitori, care se întorc, dar și pe cei nerisipitori, dacă își recunos micimea și legalismul în care au ajuns.
Mike Olari

Isus salvarea noastră !

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.
1 Corinteni 1.30
Versetul acesta arată ceea ce a devenit Domnul Isus Cristos pentru noi cei credincioşi, prin moartea Lui de pe cruce, nu ceea ce era El ca făptură în viaţa aceasta pământească şi nici ce era în veşnicie. Apostolul spune: „Prin El (adică prin Dumnezeu) sunteţi în Isus Cristos.” Înainte de moartea Lui noi nu puteam fi în Cristos. Legătura cu Cristos Cel viu nu era posibilă înainte de moartea Lui. Cât timp grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur. O legătură vie se poate face numai cu un Cristos mort şi înviat.
Este clar că Domnul şi Mântuitorul nostru în sensul textului din Proverbe 8 şi 9, este ÎNŢELEPCIUNEA lui Dumnezeu; dar pentru noi El este înţelepciune abia după moartea Sa prin care toate lucrurile şi-au căpătat un rost al lor. La cruce a fost înfăptuită lucrarea de iertare a păcatelor noastre potrivit cu cerinţele lui Dumnezeu. Şi aceasta într-o înţelepciune pe care oamenii cu priceperea lor nu ar fi putut niciodată s-o născocească sau cel puţin s-o înţeleagă – Cristos cel răstignit în care oamenii au văzut slăbiciune a devenit pentru noi, cei aleşi, PUTEREA şi ÎNŢELEPCIUNEA lui Dumnezeu. ÎN El avem şi ÎNDREPTĂŢIREA, SFINŢIREA şi RĂSCUMPĂRAREA.
Niciodată n-am fi putut să ajungem la această moştenire prin propriile noastre puteri. Dumnezeu L-a făcut pe Cristos păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Suntem izbăviţi numai prin jertfa Domnului Isus Cristos şi suntem mântuiţi pe temeiul sângelui scump al Mielului fără cusur şi fără prihană.
Avem de-acum numai o ţintă
Şi NUMAI una să vestim
ISUS! ISUS! numai ISUS!
NUMAI de El noi vrem să ŞTIM.

FamToFam

Cum sa iert si sa fiu liber?

agnus dei - english + romanian blog

Este cu neputință să nu ți se greșească!
Este cu neputință să nu fi rănit de cei din jurul tău!
Este normal să ai dezamăgiri!
Este normal să fi fovit din când în când!
Greu este când rănile le primești de la cei pe care i-ai ridicat și i-ai ajutat cu dragoste!
Ai ajutat cu dragoste fără să aștepți un mulțumesc de la cei pe care i-ai ridicat… dar nici să arunce cu pietre nu te-ai așteptat… măcar… de te-ar fi lăsat în pace…!
Dar, altfel cum ai vrea să calci pe urmele Domnului tău, El a fost cel care după ce a vindecat măinile uscate a fost lovit cu putere de pietrele aruncate tocmai de acele mâini…!
După ce a dat glas celui mut, tocmai cu acea gură cel vindecat a strigat:”la moarte cu El!”
Asta lasă răni adânci indiferent de puterea  și statura ta spirituală!
Dar… te întreb……

Vezi articol original 54 de cuvinte mai mult

Mii de creștini trimit cartonașe cu rugăciuni la Casa Albă

agnus dei - english + romanian blog

Foto Congressman Mike Bost FB

După ce a fost ales președinte, Trump a declarat știrilor CBN că are nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Un membru al congresului i-a încurajat pe oamenii din regiunea sa să își noteze rugăciunile pentru președinte și să i le trimită. Trebuia să fie un gest pozitiv, însă media l-a prezentat într-o lumină negativă. Abigail Robertson are detalii.

Congresmanului Mike Bost nu i-a plăcut ce a văzut la începutul anului 2017. Au avut loc multe proteste și mulți oameni cunoscuți au spus clar că nu vor susține noua administrație. Soția lui a avut o idee, cea de a strânge rugăciuni și de a le trimite noului președinte.

Oameni de toate vârstele i-au scris președintelui. Bost le-a citit pe toate pentru a se asigura că doar mesajele inspiratoare vor ajunge la președinte.
„Am crezut că vom primi vreo 30, însă am primit sute de rugăciuni…

Vezi articol original 400 de cuvinte mai mult

REGULI PENTRU ÎNAINTARE

 

REGULI PENTRU ÎNAINTARE

Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.

Iosua 1.7

Da, Domnul va fi cu noi în războiul nostru sfânt, dar El cere ca noi să urmăm întocmai învăţăturile Sale. Vom birui sigur dacă îl vom asculta din toată inima pe Dumnezeul nostru şi dacă vom pune tărie şi îndrăzneală în toate faptele noastre de credinţă. Dacă suntem cu inima împărţită, nu putem să ne aşteptăm decât la jumătăţi de binecuvântări. Să ascultăm cu grijă şi atenţie „luând seama să facem întocmai după porunca pe care El ne-a dat-o”. Această poruncă este un lucru de căpetenie şi ne obligă să cunoaştem voia lui Dumnezeu în toate amănuntele. Trebuie să ne supunem îndată şi să fim gata mereu „să facem după toată legea Lui”. Noi n-avem să scoatem şi să alegem ce ne place nouă, ci să împlinim poruncile lui Dumnezeu, aşa cum sunt date ele, pe toate şi fără excepţie. Să facem acest lucru cu scumpătate şi răbdare. Să alergăm drept înainte, fără să ne abatem la stânga sau la dreapta. Să nu fim mai aspri decât legea Sa; dar nici s-o luăm în chip uşuratic, aşa cum ne-ar conveni nouă. Dacă vom asculta cum trebuie, câştigul nostru va fi înaintarea duhovnicească. O, Doamne, ajută-mă să văd dacă eu lucrez bine, ca să nu pierd împlinirea făgăduinţei Tale fată de mine.

FamToFam

Luis Palau – Update despre starea sa de sănătate

agnus dei - english + romanian blog

Update de la Kevin Palau, despre starea de sănătate a tatălui său, Luis Palau

Traducere Agnus Dei Update de  Kevin Palau  13 Martie 2018.

Ultimul tratament pentru chimioterapie al tatălui meu este mâine. El a luat tratamentul relativ bine, cu efecte secundare minime. El va primi scanări noi dupa ce această rundă este completă pentru a vedea dacă chimioterapia a avut un efect asupra cancerului. Vom decide după aceste rezultate dacă vom continua cu chimioterapia sau vom merge pe o altă cale. Suntem continuu binecuvântați de rugăciunile și cuvintele voastre de încurajare. Atât de mulți au venit cu mărturii despre impactul tatălui meu asupra vieții lor și cum Dumnezeu a folosit echipa pentru a-i binecuvânta. Aceste povești țin pe tatăl meu și pe mama mea, într-o stare cu adevărat…

Vezi articol original 125 de cuvinte mai mult

40 de europarlamentari s-au adresat celor mai înalte oficialităţi ale statului român, cu îndemnul de a respecta, cât mai curând posibil, voinţa celor peste trei milioane de cetăţeni români care au solicitat modificarea art. 48 din Constituţie. 

agnus dei - english + romanian blog

Virgil Achihai – Felicitări doamnelor şi domnilor europarlamentari pentru această iniţiativă! Mai precis, azi, 15 martie, 40 de europarlamentari s-au adresat celor mai înalte oficialităţi ale statului român, cu îndemnul de a respecta, cât mai curând posibil, voinţa celor peste trei milioane de cetăţeni români care au solicitat modificarea art. 48 din Constituţie.
În această seară am să-i amintesc pe nume pe fiecare în rugăciunea personală, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze!

Vezi articol original

For the Word of God is living and powerful

Job 32:10 „Listen to me, I also will declare my opinion.”
Job 32:17 „I too will declare my opinion.”

This Hebrew word translated „opinion” is only used by one man in the entire Bible…young arrogant Elihu.
He has waited for weeks perhaps, listening to Job and his three friends debate the cause of Job’s suffering. He has weighed their evidence and has concluded that no one has wisdom…EXCEPT HIM.

„Job speaks without knowledge, His words are without wisdom.” (Job 34:35)
Here we find an excellent definition of an opinion: „Wisdom lying within me alone.”

Regardless of age and gender, everyone has an opinion and the vast majority of our daily conversations are focused upon them.
Opinions about politics
Opinions about our employers
Opinions about our neighbors

Opinions are like noses…everyone’s got one!
But, just because you have a nose doesn’t mean that you have to be nosy.

As a Christian, how does the Lord want me to view my opinion?
Romans 12:16,18 „Do not be wise in your own opinion…live peaceably with all men.”
In other words, according to the Lord, opinions are less valuable than peace.

Whenever your opinions cause conflict remember this verse.

In fact, Scripture tells us to „learn…not to think [a literal translation is „have opinions”] beyond what is written, that none of you may be puffed up” (1 Cor 4:6)

We are called by God to be peace seeking individuals who have determined to share the written Word of God, rather than our own personal opinions.

True cultural change will only occur when the Word of God is proclaimed rather than the opinions of men argued.

Heb 4:12 „For the Word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.”

Remember this today when your speech becomes heated.
Ask yourself, „Am I defending my opinion or declaring the Word of God?”
Salvation comes from the one but not the other.

Give your opponent an opportunity for faith:
Romans 10:17 „Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God.”

Noul ministru de Externe al SUA, Mike Pompeo, un constant susținător al familiei și al vieții copilului nenăscut

agnus dei - english + romanian blog

Fostul congressman de Kansas și actualul director al Agenției Centrale de Informații Mike Pompeo a fost propus ca înlocuitor al lui Rex Tillerson în funcția de ministru de Externe (secretar de Stat), a anunțat ieri președintele SUA, Donald Trump, care este și șeful executivului.

Vestea este cu siguranță una bună pentru mișcarea pro-familie și pro-viață americană și nu doar, din moment ce încă actualul șef al CIA are un lung istoric de declarații și acțiuni politice în sprijinul dreptului la viață și contra agendei lobby-ului LGBT.

În timpul mandatului său din Congres (Parlamentul federal al SUA, cu sediul la Washington) Pompeo și-a declarat convingerea că viața începe la concepție și durează până la moartea naturală. Pompeo a fost co-inițiator al Legii Sanctității Vieții Umane (Sanctity of Human Life Act), o propunere legislativă inițiată în 2011 de 64 de membri ai Congresului din partea Partidului Republican. Aceasta viza suprimarea avortului…

Vezi articol original 493 de cuvinte mai mult

Cum iartă Isus?!

Se povesteşte că pe vremea primilor creştini era un mare bogătaş roman, care avea peste robii săi un logofăt la care ţinea mult, cu numele Paulus. Într-o zi, el i-a spus acestuia: „Să mergem să mai cumpărăm vreun rob”. Ei s-au dus în târg, căci pe vremea aceea robii erau expuşi spre vânzare, cum sunt expuse vitele în obor. Pe unul nu l-a cumpărat, căci era prea scump, altul nu corespundea, când deodată Paulus a devenit palid. A văzut expus un moş slab şi neputincios. Văzându-i, a început să se roage de stăpânul său: „Cumpără-l pe acesta şi te asigur că lucrul la curte va merge strună”. „Dar ce să fac cu rabla asta? – a răspuns stăpânul. Nu vezi că nu este bun de nici o treabă?” Dar Paulus stăruie în rugăminte. Stăpânul i-a făcut plăcerea. Moşul a fost adus la curtea boierească şi lucrul, în adevăr, sporea. Paulus muncea cât doi, iar pe bătrân îl ţinea numai pe mâncare şi băutură. Stăpânul nedumerit, l-a întrebat pe Paulus cine este moşul, l-a mustrat şi i-a spus: „Eu l-am cumpărat pe moş ca să stea trândav? Tu te distrugi muncind în locul lui. Paulus, tu ştii că ţin la tine, spune-mi cine este moşul? Poate este tatăl tău căzut în robie şi te-ai simţit dator să-l ajuţi? Nu sunt contra”. Paulus a răspuns: „Este cineva faţă de care am îndatoriri mai mari decât faţă de tatăl meu!”

– Este cumva învăţătorul tău?

– Nu! Este cineva faţă de care am îndatoriri mai mari.

– Dar cine este atunci?

– Este cel care l-a ucis pe tatăl meu, pe mine m-a vândut rob, iar eu sunt ucenic al Domnului Isus Hristos, care ne-a învăţat să răspundem la rău cu bine, să iertăm păcatul aproapelui nostru şi să ne iubim vrăjmaşii!

FamToFam