Priveşte ce a făcut Dumnezeu!

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.” Psalm 19.1 Priveşte ce a făcut Dumnezeu!               Proprietarul unei case luxoase primi­se în vizită o rudă mai îndepărtată. Oaspetele bles­tema şi batjocorea la orice vorbă. La întrebarea pro­prietarului, dacă nu se teme de Dumnezeu să vorbeas­că aşa de urât, oaspetele răspunseContinuă lectura „Priveşte ce a făcut Dumnezeu!”

Evaluează asta:

Ucenicul lui Isus ia aminte la Cuvântul Biblic!

Proverbe 16.16-33             Dacă s-ar anunţa descoperirea unor zăcăminte de aur în vreun punct de pe glob, în câteva săptămâni s-ar şi vedea con-struindu-se acolo oraşe întregi. O publicitate care anunţă un mod uşor de a câştiga bani va primi răspunsuri fåra număr. In schimb, dobândirea înţelepciunii nu stârneşte nicio con­curenţă (comp. cu v. 16).Continuă lectura „Ucenicul lui Isus ia aminte la Cuvântul Biblic!”

Evaluează asta:

Noi suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus!

„Ci credem că… suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” Faptele Apostolilor 15.11    Cesar Malan               Preotul elveţian, Cesar Malan (1787-1864), a dorit deja de tânăr să-i slu­jească lui Dumnezeu cu viaţa sa. El se îngrijea foarte mult de oameni săraci şi nefericiţi. Mult timp a gândit că prin faptele sale bune va puteaContinuă lectura „Noi suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus!”

Evaluează asta:

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!

IACOV5:16 „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Pe la anul 160 A.D. (după Hristos) împăratul Roman, Marcus Aurelius a lansat o campanie militară în Germania. La un moment dat, s-a aflat complet înconjurat de aproape un milion de barbari, duşmani care au procedat la tăierea sursei de apă. Realizînd situaţia desnădăjduită în careContinuă lectura „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!”

Evaluează asta:

Bunătatea Lui este mare!

Psalmul 145             Hristos, Căruia David îi este doar un simbol, intonează aici lauda (vezi titlul) care, în cei din urmă psalmi, se va extinde la întreaga creaţie (comp. cu Psalmul 22.25…). Şi noi putem cânta cu El: „Te voi înălţa, Dumnezeul meu,… în fiecare zi Te voi binecuvânta, … în vecii vecilor”. Domnul esteContinuă lectura „Bunătatea Lui este mare!”

Evaluează asta:

Căci din plinătatea inimii vorbeşte gura!

„Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; căci din plinătatea inimii vorbeşte gura.”LUCA 6:45       Caracterul nostru nu se formează prin ceea ce spunem şi nici prin ceea ce facem. Mai degrabă, caracterul pe care deja îlContinuă lectura „Căci din plinătatea inimii vorbeşte gura!”

Evaluează asta:

15 Mai este Ziua Internațională a Familiei!

Inițial publicat pe trecând prin anotimpuri:
Această zi a fost proclamată, de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, cu rezoluția A/RES/47/237, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. 1994 a fost declarat An Internațional al…

Evaluează asta:

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui!

EFESENI 6:11 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii din locurile cereşti.”       În capitolele precedente, Duhul Sfînt ne-a prezentat poziţia noa­stră în Hristos, în locurile cereşti, îndemnîndu-ne să credem că El este totul pentru noi. Dar nu este deContinuă lectura „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui!”

Evaluează asta:

Nu dispera! Dumnezeu este încă pe tron!

  O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului . Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima. (Psalmul 27:13-14)   Nu dispera!             O, cât de mare este ispita de a cădea în disperare câteodată! Sufletul nostru devine deprimat şi descurajat, şi credinţa ni se clatină sub încercările şi testele severe care vinContinuă lectura „Nu dispera! Dumnezeu este încă pe tron!”

Evaluează asta:

CUM SĂ FACI FATĂ VEŞTILOR RELE?

  CUM SĂ FACI FATĂ VEŞTILOR RELE „Ezechia … a întins-o inaintea Domnului” (2 Împăraţi 19:14) Când vin veştile rele nu le lăsa să te ducă la panică şi să te facă să acţionezi în pripă. Opreşte-te, gândeşte raţional şi înţelege faptele înainte să ajungi la o concluzie sau să iei vreo hotărâre. în rugăciune, întreabă:Continuă lectura „CUM SĂ FACI FATĂ VEŞTILOR RELE?”

Evaluează asta: