Doamne, iată-mă!

Poporul Tău este plin de înflăcărare când îţi aduni oştirea …Psalmul 110.3 Binecuvântat să fie Dumnezeul îndurării, că va fi aşa cum sună versetul. Este un popor pe care Domnul l-a ales din timpuri străvechi ca să fie partea Lui deosebită. Din fire, copiii acestui popor aveau o voinţă tot aşa de încăpăţânată ca şiContinuă lectura „Doamne, iată-mă!”

Evaluează asta:

Toate îşi au vremea lor!

Iosua 10:6-15Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Eclesiastul 3:1O ZI LUNGĂAuzim adeseori spunându-se: „Dacă ar fi câteva ore în plus în zi!” Cu toate acestea, Dumnezeu face ca pământul să se rotească la fiecare 24 de ore, timp suficient ca să facem tot ce ne cereContinuă lectura „Toate îşi au vremea lor!”

Evaluează asta:

Președintele Donald Trump declară public și fără ezitare supremația lui Dumnezeu și a Fiului Său ISUS CRISTOS!

Desigur că Donald Trump are multe slăbiciuni, dar eu nu am nici cea mai mică îndoială, că el a fost ales de Dumnezeu pentru vremuri ca acestea. Cei patru ani de până acum, au dovedit că el a dat o nouă direcție Americii și implicit lumii întregi. Văzând oamenii pe care el îi alege pentruContinuă lectura „Președintele Donald Trump declară public și fără ezitare supremația lui Dumnezeu și a Fiului Său ISUS CRISTOS!”

Evaluează asta:

CREDINCIOŞIE ŞI SLUJBĂ

CREDINCIOŞIE ŞI SLUJBĂVoi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.Psalmul 101.6Dacă David a vorbit astfel, putem să fim siguri că şi Fiul lui David – adică Domnul Isus – gândeşte la fel ca David. Domnul Isus Se gândeşteContinuă lectura „CREDINCIOŞIE ŞI SLUJBĂ”

Evaluează asta:

SCHIMBAREA DINAMICII PROPRIEI FAMILII

SCHIMBAREA DINAMICII PROPRIEI FAMILII …Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău…” judecători 6:25Mark Twain spunea că a cheltuit o mulţime de bani încercând să descopere arborele genealogic al familiei sale, după care, de două ori mai mulţi bani, încercând să-l ţină secret. Această chestiune îmi aminteşte de familia care îşi dorea istoria spiţeiContinuă lectura „SCHIMBAREA DINAMICII PROPRIEI FAMILII”

Evaluează asta:

Propovăduirea crucii

După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.loan 3,14.15. Această scurtă dar mobilizatoare istorisire o găsim în Numeri 21.6-9. O serioasă judecată s-a coborât peste tot poporul lui Israel din cauza lepădării mâncăriiContinuă lectura „Propovăduirea crucii”

Evaluează asta:

Iertarea era disponibilă pentru ambi datornici!

„Un cămătar avea doi datornici: unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi: Spune-Mi care din ei îl va iubi mai mult?” LUCA 7:41-42 Domnul i-a spus pilda aceasta lui Simon fariseul ca un răspuns la gândul lui dispreţuitor faţă de o femeie păcătoasăContinuă lectura „Iertarea era disponibilă pentru ambi datornici!”

Evaluează asta:

GÂNDURILE LUI PAVEL DESPRE ISPITĂ

GÂNDURILE LUI PAVEL DESPRE ISPITĂ„Măturaţi aluatul cel vechi” (1 Corinteni 5:7) Pavel ne oferă patru idei pe care să le ţinem minte când vine vorba de ispită: 1) Când credem că suntem cei maj tari suntem cei mai puţin pregătiţi pentru atac. Un om povesteşte că s-a implicat într-o relaţie. Îşi aminteşte de o discuţieContinuă lectura „GÂNDURILE LUI PAVEL DESPRE ISPITĂ”

Evaluează asta:

MÂNGÂIEREA CELUI CE PLÂNGE

MÂNGÂIEREA CELUI CE PLÂNGEFerice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! Matei 5.4Pentru a ajunge în Sion, trecem prin valea plângerii. S-ar putea crede că a fi trist şi a fi binecuvântat sunt două lucruri care nu se potrivesc, dar Mântuitorul care este nespus de înţelept, le-a unit în această fericire. Omul săContinuă lectura „MÂNGÂIEREA CELUI CE PLÂNGE”

Evaluează asta:

PUTEREA DE ÎMPOTRIVIRE

Text: Romani 7:14-25„PUTEREA DE ÎMPOTRIVIRE”Căci binele, pe care vreau sa-l fac, nu-l fac, ci raul, pe carenu vreau să-l fac, iată ce fac! Romani 7:19Fiecare creştin are „o personalitate împărţită”. El este un cîmpde bătălie viu în care binele şi răul se luptă pentru supremaţie.Credinciosul are încă vechile tendinţe spre a păcătui, dar are şinoileContinuă lectura „PUTEREA DE ÎMPOTRIVIRE”

Evaluează asta: