Cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău!

LĂUDAŢI-L, LOCUIŢI ÎNAINTEA LUI Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.                  Psalmul 140.13 Oh, să fie inima mea curată înaintea lui Dumnezeu, ca să pot totdeauna să binecuvântez sfântul Său Nume. El este atât de bun cu cei buni, încât toată dorinţa mea este să fiu din numărulContinuă lectura „Cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău!”

Evaluează asta:

Legea a venit prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos!

„Legea a venit prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos!”IOAN 1:17„întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus” 2 TIMOTEI 2:1 Legea pretinde omului de a face ce spune ea atît în ce priveşte relaţia cu Dumnezeu, cît şi cu privire la răspunderea lui însuşi. Harul curge de la Dumnezeu înContinuă lectura „Legea a venit prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos!”

Evaluează asta:

Este POCĂINȚA ADEVĂRATĂ, o religie sau o RELAȚIE ?!

Venirea lui Isus în lume a dus la condamnarea și desființarea religiilor timpurilor de atunci și introducerea unei RELAȚII  de TATĂ – fiu! Din păcate, bisericile, în cei peste 2000 de ani care au trecut, au reușit performața de a duce totul la ceea ce Isus a încercat să desființeze, adică religii moarte, care promoveazăContinuă lectura „Este POCĂINȚA ADEVĂRATĂ, o religie sau o RELAȚIE ?!”

Evaluează asta:

Păstrați legătura păcii !

Efeseni 4:1-6 …căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii Efeseni 4:3 PĂSTREZI PACEA? Cât de plăcut este pentru Domnul ca poporul Lui să trăiască împreună în unitate! Cu toate acestea, există multă ceartă, muşcături şi luptă care continuă în unele biserici. Într-o mânăstire din Germania, nu departe de Babenhausen, sunt expuse două perechi deContinuă lectura „Păstrați legătura păcii !”

Evaluează asta:

Politrucii de Duminică – Proorocii mincinoși ai vremurilor noastre!

Se pare că Florin Antonie, mesagerul acestei predici biblice, este o speranță a creștinismului contemporan, care se autodistruge sub ochii noștri, fără ca cineva să se opună. În ultimul timp asistăm neputincioși la degradarea Bisericii contemporane, unii promovând legalismul, iar cei ce au fugit de legalism, au fugit atât de departe că au ajuns peContinuă lectura „Politrucii de Duminică – Proorocii mincinoși ai vremurilor noastre!”

Evaluează asta:

Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?

Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau? (Ioan 18:11)   Dumnezeu este de o mie de ori mai meticulos cu noi decât chiar şi un artist cu tabloul său. Trasându-ne cu pensula durerii, şi cu împrejurări de diferite culori, ne pictează în cea mai înaltă şi cea mai bună imagineContinuă lectura „Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”

Evaluează asta:

Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!

FILIPENI 2:9   „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat foarte sus şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume”.   .Duhul Sfînt vrea să afirme aici, fără-ndoială, că oricît de slăvite şi de înalte ar fi ierarhiile sau fiinţele superioare din cer, Domnul Isus, ca Omul slăvit, a fost înălţat mai presusContinuă lectura „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”

Evaluează asta:

Eu sunt cu voi în toate zilele!

Eu sunt cu voi în toate zilele. (Matei 28:20) Niciodată să nu priveşti înainte la schimbările şi la provocările acestei vieţi cu teamă. În schimb, cum vezi că apar, priveşte–le cu deplina încredere că Dumnezeu, căruia Îi aparţii, te va scăpa de ele. Nu te–a ţinut El în siguranţă până acum? Deci ţine strâns mânaContinuă lectura „Eu sunt cu voi în toate zilele!”

Evaluează asta:

Poporul Tău este plin de înflăcărare !?

  Poporul Tău este plin de înflăcărare când îţi aduni oştirea …Psalmul 110.3 Binecuvântat să fie Dumnezeul îndurării, că va fi aşa cum sună versetul. Este un popor pe care Domnul l-a ales din timpuri străvechi ca să fie partea Lui deosebită. Din fire, copiii acestui popor aveau o voinţă tot aşa de încăpăţânată caContinuă lectura „Poporul Tău este plin de înflăcărare !?”

Evaluează asta:

Vântul era împotrivă

  Vântul era împotrivă. (Matei 14:24) Vânturile din luna martie sunt deseori aspre şi furtunoase. Şi totuşi ele sunt tipice pentru perioadele furtunoase din viaţa mea. Într-adevăr, ar trebui să mă bucur că am ocazia să cunosc astfel de perioade. Este mai bine să cadă ploile şi să vină şuvoaiele decât să trăieşti tot timpulContinuă lectura „Vântul era împotrivă”

Evaluează asta: