Diverse

locul meu de strajă

M-am dus la locul meu de strajă, şi stam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul. (Habacuc 2:1)
Fără nădejdea noastră vigilentă, ce sens mai are să aşteptăm ajutor de la Dumnezeu? Nu va fi nici un ajutor fără ea. Dacă vreodată nu reuşim să primim putere şi protecţie din partea Lui, este doar pentru că nu am căutat aceasta. Ajutorul ceresc este oferit deseori, şi totuşi trece pe lângă noi. Îl pierdem pentru că nu stăm în turn, privind atent la orizont după vreun semn al apropierii lui, şi apoi nu suntem pregătiţi să deschidem larg porţile inimii noastre ca să poată intra. Omul care nu aşteaptă nimic şi deci nu este numai ochi şi urechi, va primi puţin ajutor. Urmăreşte-L pe Dumnezeu în evenimentele vieţii tale.Este o veche zicală care spune: „Cei care urmăresc providenţa lui Dumnezeu nu vor lăsa niciodată ca providenţa lui Dumnezeu să-i caute pe ei”. Şi mai putem interpreta această zicală, spunând: „Cei care nu urmăresc niciodată providenţa lui Dumnezeu, nu vor fi niciodată urmăriţi de providenţa lui Dumnezeu”. Dacă nu pui vasele pentru apă afară când plouă, nu vei colecta niciodată apă.Trebuie să fim mai practici şi să folosim bunul simţ cu Dumnezeu în revendicarea promisiunilor Lui. Dacă un om ar merge la bancă de mai multe ori pe zi, şi-ar pune cecul la geamul casierului, şi apoi l-ar lua şi ar pleca cu el fără să-l încaseze, n-ar trece mult timp şi banca l-ar soma să iasă din local.Oamenii care merg la bancă, merg cu un scop. Ei îşi prezintă cecul, primesc banii cash, şi apoi pleacă, efectuând astfel o tranzacţie reală. Ei nu-şi pun cecul pe tejghea, discutând despre frumuseţea semnăturii şi arătând cât de frumos este desenul de pe el. Nu, ei vor să primească bani pentru cecul lor şi nu vor fi satisfăcuţi fără acest fapt. Aceştia sunt oamenii care întotdeauna sunt bine primiţi la bancă, nu cei care pur şi simplu irosesc timpul casierului.Din nenorocire, un foarte mare număr de oameni se joacă de-a rugăciunea. Ei nu se aşteaptă ca Dumnezeu să le dea un răspuns, şi astfel ei îşi risipesc pur şi simplu timpul de rugăciune. Tatăl nostru ceresc doreşte să facem tranzacţii reale cu El în rugăciunea noastră. Charles H. Spurgeon
Nu ţi se va tăia nădejdea.   Proverbe 23:18
FamToFam

Libertate prin lectura

Lectura este singura activitate care-l împinge pe individ să vadă dincolo de el, să evolueze, prin autodepăşire, şi să se integreze, astfel, în lume.
Pornind de la acest adevăr, vineri, 26 iulie, o echipă formată din 4 voluntari, reprezentanți ai Asociației „Fight for Freedom”, a susținut, în Penitenciarul Vaslui, o primă activitate din cadrul proiectului „Libertate prin lectura de cărți”.

De ce o astfel de promovare într-un penitenciar?

Pentru că 2 dintre voluntarii prezenți au stat, cândva, în spatele gratiilor. Iar cei 2 au venit și au prezentat, în fața a 78 de deținuți, exemplul lor personal de după perioada detenției, un exemplu transpus în modele de viață, în modele de reușită.
Scopul proiectului este acela de a cultiva interesul deținuților pentru lectură, în vederea dezvoltării lor personale, a reintegrării sociale și oferirea unor noi perspective asupra vieții.
Deținuții au fost ajutați să înțeleagă că lectura nu este o simplă activitate ocupațională, ci un mod prin care ei pot să se detașeze de o lume în care visurile sunt oprite, temporar, de bariera realității. Dar lectura le permite să ridice această ancoră și, ușor, ușor, să navigheze spre atingerea altor țeluri: dezvoltare prin cultură, redescoperirea iubirii și a speranței, reproiectarea ideii de fericire.
Lectura în penitenciar este un mijloc de eliberare a persoanei din fața problemelor. Lectura în spatele gratilor învață și formează individul de a redeveni uman, îl învață să se detașeze de propriile probleme și să gândeaacă pozitiv. Lectura învață individul închis să se desprindă de cel care a fost și să mediteze asupra scopurilor viitoare, îl învață să redescopere lumea, dar și pe el însuși, îl ajută să-şi reconstruiască personalitatea, să îi dea consistenţă.
Prestația invitaților în fața deținuților, dialogul interactiv declanșat au întărit convingerea în reușita acestui proiect, în sensul în care lectura îi poate face pe deținuți să fie morali, îi determină să aleagă decizii înțelepte, le dezvoltă simțul civic, îi formează în a gândi dincolo de interesul personal, spre binele societății.
La finalul activității, voluntarii asociației „Fight for Freedom” au donat bibliotecii penitenciarului un număr considerabil de cărți și au distribuit pliante de promovare a unor cursuri de dezvoltare personală pentru deținuți, cursuri ce vor fi susținute tot de către voluntari ai asociației.
Proiectul se va desfășura în perioada iulie-decembrie 2019, iar printre obiectivele acestuia se regăsesc actualizarea stocurilor de carte cu apariții noi din perioada contemporană și renovarea spațiilor/a bibliotecilor unde sunt depozotate cărțile. Adresabilitatea proiectului vizează un număr de 670 de deținuți din Penitenciarul Vaslui.Sursa: http://anp.gov.ro/blog/evenimente/libertate-prin-lectura/

RÂUL DĂTĂTOR DE VIAŢĂ

RÂUL DĂTĂTOR DE VIAŢĂ

Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul…                                  Ezechiel 47.9

Apele vii din vedenia prorocului Ezechiel, curgeau în Marea Moartă şi aduceau viaţă până şi în acest loc cu apă stătătoare. Acolo unde curge harul, vine întotdeauna peste tot şi imediat viaţă duhovnicească. Harul vine în chip desăvârşit din viaţa lui Dumnezeu, care îl îndrumă aşa cum malurile îndrumă cursul apei dintr-un râu. Pe oriunde trece harul, el nu aşteaptă să vadă cum curge viaţa, ci el însuşi zămisleşte această viaţă prin undele sale dătătoare de viaţă. Oh, fie ca acest râu al harului să curgă pe toate străzile noastre şi să umple toate fundăturile; să ajungă până la casa mea şi să se ridice până acolo încât să umple toate odăile casei. Doamne, fă Tu ca această apă vie sa vină peste familia mea şi peste prietenii mei, dar să nu treacă fără să mă atingă şi pe mine. Eu am băut deja din ea, aşa socotesc, dar aş vrea să înot în ea şi să mă afund tot mai mult în această apă vie! O, Mântuitorul meu, îmi trebuie o viaţă din belşug. Vino, Te rog, la mine, până când fiecare părticică din fiinţa mea va fi înviorată. Dumnezeule viu, Te rog umple-mă cu viaţa Ta! Eu sunt sărac şi uscat ca un lemn. Vino, Doamne şi fă-mă să trăiesc astfel, încât la fel ca şi toiagul lui Aron să pot aduce flori şi roade spre slava Ta. Întăreşte-mă, pentru dragostea Fiului Tău Isus!

FamToFam

 

TRĂIEŞTE CUM A INTENŢIONAT DUMNEZEU!

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot” (2 Petru 1:3)
Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia … De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori” (2 Petru 1:3-8). lată zece principii Scripturaie care te ajută să trăieşti cum a intenţionat Dumnezeu: 1) Păzeşte-ţi limba! întotdeauna spune mai puţin decât gândeşti şi ceilalţi te vor respecta. 2) Fă promisiuni cu cumpătare, împlineşte-le cu credincioşie şi oamenii vor avea încredere în tine. 3) Nu lăsa să treacă nici o ocazie ca să spui o vorbă bună, iar într-o bună zi vei privi în urmă cu bucurie şi nu vei regreta. 4) Arată o preocupare autentică faţă de ceilalţi; arat-o prin faptul că asculţi cu atenţie şi că îţi exprimi aprecierea. 5) Fii vesel! Nu stărui în dureri şi suferinţe; toată lumea are necazuri. Sunt oameni în cel mai apropiat spital care ar face schimb bucuroşi cu tine. 6) Fii cu mintea deschisă şi încearcă să vezi toate faptele. Discută, dar nu te certa. Învaţă să nu fii de acord fără să fii dezagreabil. Lasă-le celorlalţi beneficiul îndoielii. 7) Descurajează bârfa, este distrugătoare. 8) Fii sensibil la sentimentele celorlalţi! Dacă eşti aşa, lumea te va considera înţelept. 9) Nu acorda atenţie remarcilor rău voitoare la adresa ta. Trăieşte aşa încât nimeni sâ nu le creadă. 10) Nu te îngrijora că nu ţie se atribuie meritul, continuă să dai ce ai mai bun şi ai răbdare. Dumnezeu înregistrează şi Dumnezeu răsplăteşte

FamToFam

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde!

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.Ieremia 33.3

Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm. Ni se spune că rugăciunea este o deprindere evlavioasă care nu are înrâurire decât asupra sufletului care se luptă în rugăciune. Noi ştim altfel. Aici Domnul, Dumnezeul cel viu, făgăduieşte să răspundă la cererea slujitorului Său. Să-L rugăm şi să nu îngăduim nici o îndoială că El ne-ar asculta şi ne-ar răspunde. „Acela care a făcut urechea s-ar putea să n-audă?” El, care le-a dat părinţilor dragoste pentru copiii lor, va rămâne surd la strigătele fiilor şi fiicelor Sale? Da, Dumnezeul nostru va răspunde la rugăminţile poporului Său. El are resurse minunate pentru ei. Ceea ce ei n-au mai văzut, n-au mai auzit, nici chiar n-au visat, El va face pentru ei. El va da la iveală noi binecuvântări pentru ei, dacă este nevoie. Va goli pământul şi mările ca să-i hrănească, şi va trimite pe orice înger din cer ca să-i păzească când vor fi în primejdie. El ne va uimi prin harul Său şi ne va face să vedem lucruri cum n-au mai fost altele asemenea. Tot ceea ce cere El de la noi este să-L chemăm. Nu ne poate cere mai puţin. Deci să înălţăm cu bucurie rugăciunile noastre către EL

FamToFam

Credinţa care merge înainte triumfă.

Şi de îndată ce preoţii . vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. (Iosua 3:13)

Israeliţii nu trebuia să aştepte în tabără până când se deschidea Iordanul, ci trebuia să umble „prin credinţă” (2 Corinteni 5:7). Ei aveau să strângă tabăra, săşi împacheteze lucrurile, să se aşeze în formaţie de mers, iar preoţii să păşească efectiv în râu înainte ca acesta să se despice.

Dacă ei ar fi coborât pe malul râului şi apoi sar fi oprit, aşteptând ca apa să se despice înainte să păşească în ea, ar fi aşteptat în zadar. Li sa spus să pună „talpa piciorului în apele Iordanului” înainte ca apele să se despice.

Trebuie să învăţăm să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt şi să mergem drept înainte în ascultare, chiar dacă nu vedem nici o cale de a merge înainte. Motivul pentru care suntem atât de des abătuţi de la scopul nostru de dificultăţi este că ne aşteptăm să vedem barierele înlăturate înainte să încercăm măcar să trecem de ele.

Dacă cel puţin am merge drept înainte cu credinţă, drumul ar fi deschis pentru noi. Dar noi încă stăm, aşteptând ca obstacolele să fie înlăturate, când ar trebui să mergem înainte ca şi cum acolo nu ar fi obstacole deloc.

din Evening Thoughts

Ce lecţie a dat Cristofor Columb lumii o lecţie de perseverenţă în faţa unor dificultăţi înfricoşătoare!

În spatele lui se întind cenuşiile Azore,

În spatele porţilor lui Hercule;

În faţa lui nu sunt fantomele ţărmului,

În faţa lui sunt numai mări neţărmurite.

Bunul marinar a spus: „Acum trebuie să ne rugăm,

Căci, iată! toate stelele s-au dus.

Brav amiral, vorbeşte, ce să spun?”

„De ce, spune: înainte!>”

„Oamenii mei sunt din zi în zi mai revoltaţi;

Oamenii mei sunt groaznic de palizi şi de slabi!”

Puternicul marinar se gândea la casa lui; stropii

Unui val de apă sărată iau spălat obrazul ars de soare.

„Ce să spun, brav amiral, spune,

Dacă vedem numai ape în zori?”

„De ce, vei spune în zorii zilei:

înainte!>”

Ei au navigat. Au navigat. Apoi a vorbit marinarul:

„Această mare furioasă îşi arată dinţii în seara asta.

Îşi răsfrânge buzele, stă în aşteptare,

Cu dinţii ridicaţi, gata să muşte!

Brav amiral, spune doar un cuvânt bun;

Ce trebuie să facem dacă neam pierdut speranţa?”

Cuvintele au sărit ca o sabie care atacă:

„Navigaţi înainte! navigaţi înainte! navigaţi înainte! Tot

înainte!”

Apoi, palid şi istovit, sa menţinut pe punte

Şi s-a uitat atent prin întuneric. Ah! Acea noapte

A tuturor nopţilor întunecate! Şi apoi o pată

lumină! O lumină! O lumină! O lumină!

Creştea, un steag arborat luminat de stele!

Creştea ca izbucnirea zorilor Timpului.

El a câştigat o lume; el a dat acelei lumi

Cea mai mare lecţie: „Înainte! Navigaţi înainte!”

J.R. Miller

Credinţa care merge înainte triumfă.

Eu sunt cu voi!

Eu sunt cu voi în toate zilele. (Matei 28:20)

Niciodată să nu priveşti înainte la schimbările şi la provocările acestei vieţi cu teamă. În schimb, cum vezi că apar, priveştele cu deplina încredere că Dumnezeu, căruia Îi aparţii, te va scăpa de ele. Nu tea ţinut El în siguranţă până acum? Deci ţine strâns mâna Sa iubitoare şi El te va conduce în siguranţă prin toate. Şi când nai să mai poţi, El te va purta în braţe.

Nu privi înainte la ce s-ar putea întâmpla mâine. Acelaşi Tată veşnic care Se îngrijeşte de tine astăzi va avea grijă de tine şi mâine şi în fiecare zi. Fie te va feri de suferinţă, fie îţi va da tăria Lui de neclintit ca tu să o poţi răbda. Fii pe pace, deci, şi pune deoparte toate temerile şi îngrijorările tale. Francis de Sales

Domnul este Păstorul meu. Psalmul 23:1

Nu a fost, nu poate fi, nici nu va fi. „Domnul este Păstorul meu”. El este Păstorul meu duminică, luni şi în fiecare zi a săptămânii. El este Păstorul meu în ianuarie, în decembrie şi în fiecare lună a anului. El este Păstorul meu când sunt acasă sau când sunt în China. El este Păstorul meu în timp de pace sau de război, şi în vremuri de belşug sau de sărăcie. J. Hudson Taylor

EL va face planuri în tăcere pentru tine,

Obiectul grijii Lui atotştiutoare;

Dumnezeu Însuşi Se angajează să fie

Pilotul tău prin fiecare capcană subtilă.

El VA FACE planuri în tăcere pentru tine,

Deci, cu siguranţă, El nu poate rata!

Odihneştete pe credincioşia lui Dumnezeu,

În El cu siguranţă vei birui.

El va face planuri ÎN TĂCERE pentru tine,

Surprize minunate de dragoste.

Nici ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit,

Dar este păstrat pentru tine sus.

El va face PLANURI în tăcere pentru tine,

Scopurile Sale vor fi dezvăluite;

Viaţa ta încâlcită va străluci în cele din urmă,

capodoperă de nespusă măiestrie.

El va face planuri în tăcere PENTRU TINE,

Fericit copil al grijii unui Tată,

Ca şi cum nimeni altcineva nu a cerut dragostea Lui,

Ci numai tu I-ai fost drag.

E. Mary Grimes

Orice spune credinţa noastră că este Dumnezeu, El va fi.
FamToFam

Bunătatea lui Dumnezeu.

Psalmi 52:8
Meditează puţin la această bunătate a lui Dumnezeu. Este o bunătate blândă. Cu atingeri blânde ş iubitoare, El vindecă pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. El este la fel de blând în a-şi arăta în mod practic bunătatea, ca şi în mod teoretic. Este o mare bunătate. Nu există nici un lucru mic în Dumnezeu. Bunătatea Sa este ca şi El: infinită. Nimeni nu o poate măsura. Bunătatea Lui este atât de mare încât iartă păcatele grozave ale marilor păcătoşi, după mult timp, şi apoi le dă mari favoruri şi privilegii, şi îi înalţă la bucurii depline în ceruri, alături de marele Dumnezeu. Este o bunătate nemeritată, aşa cum este orice bunătate adevărată, fiindcă bunătatea meritată nu este altceva decât dreptate. Păcătosul nu are nici un drept la bunătatea Celui Prea Înalt. Dacă răzvrătitul ar fi aruncat pe loc în focul veşnic, ar merita cu adevărat sentinţa. Dar, dacă a fost eliberat de rău, este numai din cauza iubirii divine, fiindcă în păcătos nu există nici un strop de bunătate. Este o bunătate bogată. Unele lucruri sunt mari, dar au puţină eficienţă, dar bunătatea Lui este o încurajare pentru sufletele căzute, un balsam pentru rănile însângerate, un bandaj ceresc pentru oasele rupte, o caleașcă regală pentru picioarele obosite, şi o îmbrăţişare de iubire pentru inimile tulburate. Este o bunătate multiplă. Aşa cum spunea Bunyan, „toate florile din grădina lui Dumnezeu sunt perechi”. Nu există bunătăţi singure. Poţi să crezi că ai o singură bunătate, dar vei vedea curând că ai o grămadă de bunătăţi. Este bunătate îmbelşugată. Milioane de oameni au primit-o, şi totuşi, departe de a fi gata, este la fel de proaspătă, îmbelşugată şi gratuită ca întotdeauna. Este o bunătate statornică. Nu te va părăsi niciodată. Dacă bunătatea este prietena ta, bunătatea te va însoţi în ispite şi nu te va lăsa să cazi, bunătatea va fi cu tine în necazuri şi nu te va lăsa să te afunzi, bunătatea va fi cu tine în viaţă, ca o lumină încurajatoare, şi bunătatea va fi cu tine în moarte, bucuria sufletului tău atunci când mângâierile pământeşti ajung la capăt.

FamToFam

FII CINSTIT !

FII CINSTIT !
„Urmăriţi ce este bine” (Romani 12:17)
 
leremia scrie: „Ca o potârniche, care cloceşte nişte ouă pe care nu le-a ouat ea, aşa este cel ce agoniseşte bogăţii pe nedrept;… la urmă nu este decât un nebun” (leremia 17:11). Să nu crezi că poţi face ce doreşti în lucrurile mici şi să nu păţeşti nimic câtă vreme nu faci greşeli majore. Fie că furi un leu sau un milion de lei, tot hoţ eşti. Dicţionarul Oxford defineşte integritatea ca onestitate. De fiecare dată când încâlci un principiu moral, devine mai greu şi nu mai uşor să ai un comportament integru. Tot ce ai făcut în trecut, inclusiv lucrurile pe care ai neglijat să le faci, ajung în faza în care te presează. De aceea, dezvoltarea integrităţii necesită vigilenţă constantă. John Morley a remarcat: „Nici un om nu se poate ridica peste limitările propriului său caracter”. Şi lucrul acesta este adevărat mai ales când eşti lider. Aşadar: 
1) Tine-ti promisiunile! Când faci o promisiune, creezi speranţă. Când respecţi o promisiune, creezi încredere.
2) Recunoaste-ti greşelile! Când deciziile tale nu se transformă în ceea ce ai intenţionat, le datorezi oamenilor o explicaţie.
3) Cere-ti iertare si încearcă să faci schimbări! Când faptele tale îi rănesc pe ceilalţi, trebuie să recunoşti că ceea ce ai făcut a fost greşit şi că îţi pare rău. De obicei, lucrul acesta este foarte dureros la momentul respectiv .Nu numai că este corect să procedezi aşa dar acest lucru poate scurta agonia şi te poate ajuta să laşi incidentul în urmă.
FamToFam

Ghita Ignat – Banii nu sunt o problemă…

Nu banii sunt o problemă, ci iubirea de bani. Aceasta din urmă reprezintă o problemă, zice apostolul Pavel.

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri – 1Timotei.

Avem exemple în Biblie de multe persoane cu stare materială bună despre care, citind în Cuvânt, găsim că erau oameni după placul lui Dumnezeu. Acești oameni, care deși erau bogați, trăiau și se comportau ca și cum nu ei ar fi fost stăpâni peste cele ce le aveau, ci lăsau să se înțeleagă prin felul cum trăiau că Dumnezeu era stăpân peste ei și avuțiile lor.

Astăzi cei mai mulți oameni cu bani sunt cuprinși de o stare de îngâmfare pe de o parte și de o frică continuă de a nu pierde ceea ce li se pare că stăpânesc pe altă parte.

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1Corinteni

De unde vin aceste stări? Din dorința de a moșteni ceea ce nu se poate moșteni, și anume: „tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte” – aceste promisiuni le găsim doar în basme.

În basme cred și unii dintre oamenii care au dobândit avere, ceea ce ei cred că stăpânesc este atât de efemer precum și funcția puternică pe care o ocupă unii oameni, care văzându-se acolo sus, uită că acolo a fost așezați doar prin îngăduința lui Dumnezeu.

„Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu” Romani 13.

Dacă ai ajuns într-o poziție privilegiată, probabil ai muncit și ai învățat mult, însă chiar și așa, dacă Dumnezeu nu-ți îngăduia, nu ajungeai acolo unde ești. Uită-te la alți colegi ai tăi, care poate că au învățat cel puțin la fel de bine ca tine sau poate mai bine, care nu au reușit nici pe jumate față de ceea ce ai reușit tu. Crezi ca este o coincidentă că ești așezat acolo?

Biblia spune că unii, care au tânjit după ea (după iubirea de bani), au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Aici nu este numai cazul hoților de rând, golanilor fără educație, ci este cazul tuturor celor pentru care banii în sine au devenit un scop și vedem că iubirea de bani nu are limite culturale, rasiale, sociale, ci este întâlnită deopotrivă de la ultimul om de pe stradă, pană la domnii care ocupă funcții importante, au averi impresionante sau sunt înalți demnitari.

Concluzia acestor gânduri este că indiferent de posesiunile noastre, de funcțiile pe care le ocupăm, de poziția socială pe care o avem, dacă vrem să ne fie bine este musai să ne depărtăm inimile de toate acestea, convinși fiind că nu sunt ale noastre, ci că pentru o vreme suntem așezați în aceste poziții favorizate prin îngăduința lui Dumnezeu.

Vă salut cu mult respect și considerație!

Sursa: https://georgeignat.com/2019/07/17/banii-nu-sunt-o-problema/