Diverse

Desăvârșit prin sertfa lui ISUS

Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. Evrei 10.14

Credinciosul are în Mântuitorul său o stare desăvârşită. El este curăţat şi salvat prin sângele lui Isus primind o natură (fire) nouă. Dumnezeu îl vede pe cel mântuit – care acum este copil şi moştenitor al Său în valoarea nemărginită a lucrării şi a persoanei Mântuitorului. El ne spune: „Acum dar, nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus.” Dumnezeu a împlinit o lucrare desăvârşită: „Şi voi PRIN El sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare” (1 Cor. 1.30).În ceea ce priveşte umblarea şi starea creştinului există un progres şi o creştere. Lucrarea lui Dumnezeu pentrucreştin este desăvârşită datorită mântuirii sale veşnice, pe când lucrarea lui Dumnezeu în credincios încă nu a luat sfârşit. Creştinul trebuie să se întărească duhovniceşte, să crească în interior, să ajungă la maturitate şi în toate să se asemene Mântuitorului său. Aceasta e şi dorinţa oricărui credincios adevărat. Cu fidelitate un astfel de creştin ascultă de glasul Păstorului. El se roagă şi umblă în frică de Dumnezeu. Creştinul ştie că sfânta lui chemare este ca să trăiască pentru Cel care a murit în locul lui.Abia atunci când credinciosul va vedea pe Domnul său, va fi în vecii vecilor ca El. De aceea, să rămânem credincioşi promisiunilor Lui până ne va lua la El în împărăţia Sa.Sunt mulţi inşi care în loc să privească la Cristos şi la moartea Sa, se uită la ei înşişi. Se uită mai mult la capacităţile lor decât la ce li s-a dat în afară de ei şi astfel sunt înlănţuiţi într-o stare de nesiguranţă, de plâns şi de aceea nu-şi pot lua locul de închinători fericiţi. Ei se roagă şi cer mântuirea, în loc să se bucure că o au. Privesc la faptele lor slabe în loc să privească la Cristos, care a făcut o ispăşire deplină.

Viata de sportiv (Ghita Ignat)

Viata de sportiv

de Luiza Poteca

Am citit acest articol despre viața de sportiv, nu cunosc autorul însă nu am putut să rămân indiferent, trebuie să recunosc că m-am regăsit din plin în cuvintele de mai jos.Un articol care arată un pic din ceea ce nu se vede la televizor,nu se vede cand se primesc medaliile sau premiile,se întâmplă în ascuns ,toate acestea transformă un simplu copil într-un campion. Toată lumea te aplauda, toţi se uită la tine iar tu te apleci de pe podium ca să ţi se pună medalia de gât. Ce viaţă minunată s-au gândit mulţi din public în acel moment… Dar hai să dăm timpul mai înapoi, înainte să fii ajuns la victorie.

Puţini ştiu ce se ascunde în spatele unei victorii. Nimeni nu a zis că e simplu să ajungi pe podium. Începi totul de jos, de foarte jos. Mingea nu va lovi masa nicioadată din prima, poarta nu se va muta după lovitura ta, cronomentrul nu va indica din prima un record. Şi nici din a doua încercare, nici din a treia. Nu ne naştem învăţaţi, poate doar talentaţi. Şi nu e acelaşi lucru. Până la urmă orice sportiv poate confirma că sportul e 1% talent si 99% muncă.

Şi această muncă…e grea! De multe ori vei ajunge de la antrenamente şi vei adormi instant. Nu contează dacă esti în pat, în autobuz sau în clasă. Vei dormi, te asigur. Indiferent de loc sau de sportul pe care îl practici, singura condiţie e să fii dat totul.

Oboseala pe care o capeţi… ca să îţi revii ai nevoie de mult timp… Continuarea aici

Pe vârful muntelui

Dis-de-dimineaţă … suiete … să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. (Exod 34:2)

Dimineaţa este timpul la care am stabilit că mă întâlnesc cu Domnul. „Dimineaţa“ chiar cuvântul în sine este ca un ciorchine de struguri delicioşi, buni de zdrobit în vin sfinţit pe care săl beau. Dimineaţă! Acesta este momentul când Dumnezeu vrea să fiu plin de putere şi speranţă ca să pot să încep urcuşul meu zilnic nu în slăbiciune, ci în putere. Azinoapte am îngropat oboseala zilei de ieri, şi azi-dimineaţă am luat o nouă porţie de energie. Binecuvântată este ziua când dimineaţa este sfinţită – pusă deoparte pentru Dumnezeu! Plină de succes este ziua când prima victorie este câştigată în rugăciune! Sfântă este ziua când zorile mă găsesc pe vârful muntelui cu Dumnezeu!

Dragă Tată, vin să mă întâlnesc cu Tine. Nimic de pe câmpia banală, de fiecare zi a vieţii nu mă va ţine departe de înălţimile Tale sfinte. La chemarea Ta eu vin, aşa că am siguranţa că mă vei întâmpina. Fiecare dimineaţă începută atât de bine pe munte mă va face puternic şi plin de bucurie tot restul zilei!

Joseph Parker

Liniştit, liniştit cu Tine, când răsare dimineaţa purpurie,

Când păsările se trezesc, şi umbrele fug;

Mai frumoasă decât dimineaţa, mai minunată ca lumina zilei,

Se iveşte în zori dulcea conştienţă că sunt cu Tine.

Singur cu Tine, în mijlocul umbrelor învăluite în ceaţă,

În liniştea solemnă a naturii noinăscute;

Singur cu Tine în senină adorare,

În tăcerea picăturilor de rouă şin prospeţimea zorilor.

Aşa cum într-un răsărit de soare peste un ocean fără valuri,

Se odihneşte imaginea luceafărului de dimineaţă,

Tot aşa în această linişte, Tu distingi doar

Chipul Tău în apele inimii mele.

Când sufletul se cufundă, copleşit de oboseală, în somn,

Ochii lui ce se închid privesc în sus la Tine în rugăciune;

Dulce e odihna sub aripile Tale ocrotitoare,

Dar mai dulce este să mă trezesc şi să Te găsesc acolo.

Harriet Beecher Stowe

Mama mea şia făcut un obicei de fiecare zi, imediat după micul dejun, să petreacă o oră în camera ei, citind Biblia, meditând asupra ei şi rugându-se Domnului. Ora aceea era ca o fântână binecuvântată din care ea îşi trăgea puterea şi prospeţimea care o pregăteau pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ei. De asemenea o făceau în stare săşi păstreze pacea autentică în ciuda încercărilor şi a meschinăriilor normale care acompaniază atât de des viaţa în vecinătatea multor oameni.

Când mă gândesc la viaţa ei şi la tot ce a trebuit să îndure, văd victoria absolută a harului lui Dumnezeu în femeia creştină ideală. Era o fiinţă atât de minunată pe care niciodată nam văzut-o pierzându-şi cumpătul sau spunând un cuvânt la mânie. Niciodată n-am auzit-o luând parte la bârfă deşartă sau făcând o remarcă defăimătoare despre o altă persoană. De fapt, niciodată nam văzut în ea nici cea mai mică urmă de emoţie nepotrivită pentru cineva care a băut dintr-un „râu cu apa vieţii“ (Apoc. 22:1) şi care a mâncat din „Pâinea vie, care a coborât din cer“ (Ioan 6:51). Frederick William FarrarDă-I lui Dumnezeu floarea proaspătă a zilei. Nu-L lăsa niciodată să aştepte până i se ofilesc petalele.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 

 

Galateni 3.1-14

Planul general al epistolei se poate schiţa astfel: capito­lele 1 şi 2: Mărturia personală a apostolului; capitolele 3 şi 4: Doctrina mântuirii prin credinţă; capitolele 5 şi 6: Viaţa practică a celui răscumpărat sub har.

Inima lui Pavel era încurcată: zelul său pentru adevăr se dublase de toată dragostea pentru sărmanii galateni. Ce duh de rătăcire i-a putut încânta până într-acolo încât să uite de harul lui Dumnezeu? Şi ce mulţi creştini li se aseamănă! Le-a fost zugrăvit Hristos răstignit (v. 1). Au crezut în El şi au pri­mit prin Duhul Sfânt siguranţa mântuirii. Insă nu au avut în­credere în El pentru a le conduce viaţa creştină. După ce au început prin Duhul, au continuat prin carne (v. 3). Sau credeţi că, după ce ne-a îndreptăţit, Dumnezeu poate conta pe noi pentru „a-Şi încheia lucrarea”? Nu, iar din acest motiv, ace­eaşi credinţă care ne mântuieşte este şi cea de care avem ne­voie pentru a trăi (v. 11). Legea cea dreaptă a lui Dumnezeu, în schimb, nu poate să ne aducă decât moartea şi blestemul, pentru că am fi incapabili să o împlinim. A trebuit ca, în locul nostru, Hristos să poarte acest blestem. Pentru a ne răscum­păra, El a plătit preţul în întregime. A purtat blestemul legii când a luat la cruce locul pe care-1 meritam eu. Binecuvântat fie El în veci!

Muntele Măslinilor

„După ce au cîntat o cîntare de laudă, au ieşit spre Muntele Măslinilor”. MATEI 26:30

Vor mai fi fost alte ocazii cînd Domnul Isus a mai cîntat, dar singura dată cînt Duhul Sfînt ne-a păstrat acest minunat aspect al stării sufletului Său, a fost în cea mai întunecoasă noapte din viaţa Lui de pe pămînt. Era chiar înainte de drumul spre Ghetsimani unde sufletul Său a fost „cuprins de o întristare de moarte”. El ar fi putut să cînte pe Muntele Schimbării la Faţă, sau în ziua cînd a intrat în Ierusalim printre strigătele de osanale, sau la nunta din Cana Galileii. Dar aceasta a fost „cîntarea Lui în noapte” (Ps. 77:6). Domnul nu a cîntat singur, dar starea sufletului Său nu putea fi împărtăşită de ucenicii Lui.Bucuria pe care o avea în cîntarea Lui de laudă, era „bucuria care-I era pusă înainte” ca să sufere crucea şi să dispreţuiască ruşinea. Era bucuria de a face voia Tatălui care îi umplea inima, deşi avea să sufere agonia ruşinii şi a batjocorilor. El avea să privească în umbrele întunecoase ale morţii în care avea să intre în curînd pentru a pregăti calea mîntuirii sufletelor noastre pierdute. Şi totuşi, El a cîntat cu toată inima, dovedind înaintea ucenicilor şi a cerului că este gata să facă lucrarea Tatălui Său. Textul ne spune că era o cîntare de laudă. Nu era o cîntare de jale, nu era o cîntare de bucurie naturală ci de laudă pentru Tatăl Său pe care L-a slăvit pînă în ultima clipă cînd Şi-a dat Duhul. El ştia ce îl aşteaptă şi totuşi a lăudat pe Dumnezeu cîntînd. Cum s-a unit bucuria inimii Lui cu bucuria inimii Tatălui pentru că avea să se pună bazele celei mai minunate lucrări pe care a cunoscut-o Universul: Salvarea noastră! Nu putem, fără îndoială, să pătrundem, să înţelegem şi să cunoaştem, în starea limitată pe care o avem acum, ce a însemnat unirea acestor două inimii în bucuria supremă că mîntuirea noastră a fost împlinită. Cîntarea de laudă a Domnului Isus se va continua în cer şi se va uni cu cîntările de laudă a milioane de credincioşi pentru toată veşnicia.Avem însă şi ceva de învăţat din textul acesta; da, să învăţăm să cîntăm cînd sîntem gata de a intra în valea plină de întunerec a acestei vieţi. Dar să cîntăm şi să ne şi bucurăm? Am putea noi cînta cînd suferim? Ce greu este să cînţi cînd suferinţa te împiedică să vezi dincolo de mizeria durerilor şi a necazurilor care parcă nu se mai termină; să vezi că după orice nor întunecos, e un soare şi mai tare şi mai strălucitor, este Soarele neprihănirii noastre care ne aşteaptă cu drag ca să pună capăt tuturor suferinţelor şi lacrimilor noastre şi să ne facă astfel, să intrăm în bucuria Lui! Dar a cînta în suferinţă, este un har deosebit.

PENTRU CEI SINGURI… – Ursul Carpatin

NICIODATĂ UITAȚI…

Nu știu ce înseamnă să fii singur, adică să trăiești singur, fără familie, fără cei dragi, fără prieteni (adevărați), însă aș putea spune că pot înțelege pe cei care sunt singuri pentru că au fost anumite perioade în viața mea când familia, cei dragi, prietenii, nu au fost lângă mine pentru că efectiv nu au putut. Au fost momente deloc ușoare însă mereu mi-am amintit de ceea ce spune Dumnezeu despre cei care trăiesc singuri.

Unul dintre versetele care pe mine m-au întărit enorm a fost următorul „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. Cred că acest verset înseamnă mult mai mult decât atât. Sunt momente când cei singuri se simt uitați însă nu este deloc asa, Dumnezeu ne promite că NICIDECUM nu ne va uita.

VIAȚA TA PENTRU DOMNUL

Pe de altă parte, Dumnezeu, în bunătatea Sa, ne spune pas cu pas ce ar trebui să facem în cazul în care suntem singuri. Apostolul Pavel zice ca fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat, iar mai departe precizează: „celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine (adică necăsătoriți). Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă” 1 Corinteni 7.

Continuarea aici

Business As Mission, 3-5 Mai 2019, București

În data de 3-5 mai, în București la JW Marriott București, va avea loc conferința „Business As Mission”, un eveniment internațional, organizat în premiera în Europa.
Desfășurat pe durata a trei zile, evenimentul va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce se intreprinde la nivel mondial în rândul misiunii prin intermediul afacerilor și al domeniului profesional.

Toți vorbitorii participanți au în comun experiența practică de viață în domeniul BAM (Business As Mission) precum și mărturii personale ale modului în care intregi comunități și vieți personale au fost schimbate datorită acestei viziuni asupra misiunii.

De ce să participi?
– Vei descoperi cele mai bune practici de misiune manifestate prin intermediul afacerilor prezentate de experți în diferite domenii.
– Te vei conecta cu oameni din întreaga lume, care împărtășesc viziuni și opinii diferite, despre un mod inovator de a-L arăta pe Dumnezeu în societate.
– Vei asculta și vei lua parte la studiile de caz care te vor inspira în călătoria ta în domeniul profesional.
– Descoperi oportunități pentru colaborări și stagii de practică în companii cu rol prioritar misionar și de asemenea vei învăța mai mult despre rolul-cheie al misiunii în cadrul strategiei globale de afaceri din prezent.
– Vei înțelege ce înseamna o afacere din punct de vedere misionar și vei afla cum poți influenta liderii comunității tale.

Pentru programul complet, lista vorbitorilor și înscriere vă rugăm să vizitați: https://bamconference.eu/

De asemenea, vineri seara, în data de 3 mai 2019, ora 19.00 în cadrul conferinței Business as Mission organizată la JW Marriott București va avea loc o întâlnire specială dedicată oamenilor de afaceri creștini din România. Evenimentul organizat cu sprijinul asociației Good Bureau, își propune să adune la un loc creștini implicați în afaceri și antreprenori din toată țara cu scopul de a crea oportunități de colaborare și conectare.
Ne dorim să construim împreună o comunitate ce practică promovarea valorilor creștine și a unei relații personale cu Dumnezeu prin intermediul antreprenoriatului.

Detalii despre evenimentul „Întâlnirea oamenilor de afaceri creștini din România” vă rugăm să vizitați: https://bamconference.eu/intalnire-oameni-afaceri-crestini/

D U M I T R U C O R N I L E S C U

trecând prin anotimpuri

Dumitru_CornilescuDumitru Cornilescu,

născut la 4 aprilie 1891, la Slașoma, județul Mehedinți și decedat la 27 august 1975 la Montreux, Elveția a fost ierodiacon și autor al unei traduceri în limba română a Bibliei, publicată în 1921, traducere care este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante (inclusiv cele neoprotestante). Această traducere nu este însă aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, deoarece Cornilescu a părăsit Biserica Ortodoxă, fiind unul dintre fondatorii Bisericii Evanghelice Române.

Popularitatea acestei versiuni se explică prin numărul mare de reeditări (în 1931, 1942, 1946 etc., cu o nouă revizuire în 1989, cu noi tiraje în 1990, 1996, 2000, 2002, 2005).

În urma unor puternice divergențe doctrinare cu cercurile teologice ale vremii, Cornilescu este sfătuit de însuși Patriarhul Miron Cristea să plece pentru o vreme din România, motiv pentru care acesta a plecat în Germania (Bad Blankenburg). Ulterior, a locuit o vreme în Anglia, iar apoi s-a…

Vezi articolul original 3.202 cuvinte mai mult

Duhul Sfint taria mea!

 

„Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie,
ci prin Duhul Meu”, zice Domnul oştirilor.
(Zaharia 4:6)

 

Odată, pe când mergeam pe drum pe un deal abrupt, am zărit un băiat pe o bicicletă aproape de poale. El pedala în susul dealului împotriva vântului şi era lesne de observat că urca din greu. Chiar în momentul când făcea cel mai mare efort şi se chinuia să facă tot ce putea în ciuda durerii, un tramvai, care de asemenea urca dealul, s-a apropiat de el. Mergea suficient de încet ca băiatul să se poată agăţa de drugul din spate, şi sunt sigur că aţi ghicit care a fost rezultatul. A urcat dealul fără nici un efort ca o pasăre care planează pe cer.

Atunci mi-a străfulgerat acest gând prin minte: „Eu sunt ca acel băiat pe bicicletă în oboseala şi slăbiciunea mea. Pedalez în susul dealului împotriva a tot felul de împotriviri şi sunt aproape epuizat de această trudă. Dar exact lângă mine, este o mare putere disponibilă – puterea Domnului Isus. Tot ce trebuie să fac este să intru în legătură cu El şi să menţin comuniunea cu El. Şi chiar dacă mă agăţ doar cu un deget mic de credinţă, va fi suficient pentru ca puterea Lui să mă ajute să duc la îndeplinire slujba care mă depăşeşte acum”.

Faptul că l-am urmărit pe acel băiat pe bicicletă, m-a ajutat să las deoparte oboseala şi să recunosc acest mare adevăr.   din The Life of Fuller Purpose

 

Abandonat

Total abandonat Duhului Sfânt!

Căutând toată plinătatea Lui, oricât ar costa;

Tăind toate legăturile, mă arunc în adâncul

Marii Lui puteri – care poate salva şi păstra.

 

Total abandonat Duhului Sfânt!

O! Scufundarea, scufundarea, până când eul este pierdut!

Până când vasul golit zace zdrobit la picioarele Lui;

Aşteptând până când umplerea Lui va desăvârşi lucrarea.

 

Total abandonat voii lui Dumnezeu;

Necăutând altă cale decât zgomotul paşilor Stăpânului meu;

Lăsând trândăvia şi plăcerea, făcându-L pe El alegerea mea,

Aşteptând călăuzirea Lui, ascultând de glasul Lui.

 

Total abandonat! Nici o voie de-a mea;

Pentru timp şi eternitate, a Lui, şi numai a Lui;

Toate planurile şi scopurile mele au fost absorbite de voia Sa plăcută,

Neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile în El.

Total abandonat! Este atât de plăcut să fii

Prins de funiile dragostei Lui, şi totuşi surprinzător de liber;

Liber de lanţurile păcatului, liber de îndoială şi frică,

Liber de orice nelinişte, povară, supărare sau grijă.

 

Total abandonat! O, plăcută e odihna,

Când zăbovesc, aşteptând, la picioarele Lui binecuvântate;

Aşteptând venirea Oaspetelui divin,

Care va curăţi perfect lăuntrul fiinţei mele.

 

Iată! El vine şi mă umple, scumpul Duh Sfânt!

Eu, în El, sunt satisfăcut! Eu, în El, sunt împlinit!

Şi lumina din sufletul meu nu se va mai stinge

Atâta timp cât ţin legământul – abandonat Lui!

                                                                   Anonim

MĂRTURISIREA PĂCATULUI

NEACOPERIREA ŞI MĂRTURISIREA PĂCATULUI

Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.Proverbe 28.13

 

Iată cum va căpăta îndurare un păcătos vinovat şi care se pocăieşte. El trebuie să părăsească obiceiul de a-şi ascunde păcatele. Falsitatea neagă răul, prefăcătoria îl ascunde, lăudăroşia îl îndreptăţeşte şi religiozitatea caută să ispăşească răul prin fapte bune.Dar lucrarea pe care trebuie s-o facă păcătosul este să mărturisească păcatul şi să-l părăsească. Aceste două lucruri trebuie să meargă împreună. El trebuie să mărturisească Domnului cu dreptate şi în chip cinstit păcatul său şi să-1 urască; el nu trebuie să arunce vina pe alţii, să acuze împrejurările sau obiceiurile firii sale pământeşti. Să ne descărcăm în întregime cugetul nostru de orice păcat şi să ne recunoaştem vinovaţi înaintea scaunului de judecată. Nu există îndurare decât cu această condiţie.După aceea să părăsim păcatul. După ce am mărturisit greşeala noastră, să părăsim orice intenţie de a mai stărui în acea greşeală, acum şi în viitor. Noi nu putem să rămânem în stare de răzvrătiţi faţă de Dumnezeu şi să locuim în acelaşi timp cu Măria Sa împăratul. Obiceiul de a face răul trebuie părăsit, ca şi locurile, tovărăşiile, cărţile şi orice lucru care ne depărtează de bine. Nu pentru mărturisirea păcatului, nici pentru schimbarea atitudinii, ci în legătură cu ele aflăm iertarea, prin credinţa în sângele lui Isus.