Vântul era împotrivă

  Vântul era împotrivă. (Matei 14:24) Vânturile din luna martie sunt deseori aspre şi furtunoase. Şi totuşi ele sunt tipice pentru perioadele furtunoase din viaţa mea. Într-adevăr, ar trebui să mă bucur că am ocazia să cunosc astfel de perioade. Este mai bine să cadă ploile şi să vină şuvoaiele decât să trăieşti tot timpulContinuă lectura „Vântul era împotrivă”

Evaluează asta:

Fii veghetor!

  Ştiu lucrările tale – că ai numele că trăieşti, şi eşti mort. Fii veghetor şi întăreşte cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!                        Apocalipsa 3.1,2 Domnul este prezentat Bisericii din Sardes ca Cel care „are cele şapte duhuri şi cele şapte stele“. Rămâne valabilContinuă lectura „Fii veghetor!”

Evaluează asta:

ÎNCREDE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. NU ÎN SENTIMENTELE TALE!

ÎNCREDE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. NU ÎN SENTIMENTELE TALE   „El [a fost] întărit prin credinţa lui” (Romani 4:20) Ai citit istorisirea despre Isaac care şi-a binecuvântat cei doi fii la bătrâneţe, fiind aproape orb şi în pragul morţii (Geneza 27)? Când lacov, fiul cel mic a dorit partea de moştenire a fratelui său Esau,Continuă lectura „ÎNCREDE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. NU ÎN SENTIMENTELE TALE!”

Evaluează asta:

TRĂIEŞTE CUM A INTENŢIONAT DUMNEZEU!

TRĂIEŞTE CUM A INTENŢIONAT DUMNEZEU „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot” (2 Petru 1:3) Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia … De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cuContinuă lectura „TRĂIEŞTE CUM A INTENŢIONAT DUMNEZEU!”

Evaluează asta:

Porunca Domnului

Şi Domnul i‑a zis lui Ghedeon: „Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude împotriva Mea, zicând: «Mâna mea m‑a salvat»“.                                      Judecători 7.2       Luptătorii erau în număr prea mare şi exista pericolul ca victoria să fie percepută drept unContinuă lectura „Porunca Domnului”

Evaluează asta:

VALOAREA ÎNCURAJĂRI

   ÎNCURAJEAZĂ PE CINEVA   „Epafrodit… slujitorul vostru pentru nevoile mele” (Filipeni 2:25) Când oamenii suferă, ei au nevoie de sprijinul tău până când se repun din nou pe picioare. Cercetătorii din domeniul medical au dezvoltat un compus pentru legarea oaselor care ilustrează lucrul acesta. Odată injectat în corp, el se întăreşte în zece minute.Continuă lectura „VALOAREA ÎNCURAJĂRI”

Evaluează asta:

Iertati-vă unul pe altul!

 14 mai Text: Matei 18:21-33 DE CE POŢI  IERTA …iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi.                                                              Coloseni 3:13 Uneori ne este greu să-i iertăm pe alţii. Ştim că nu este corect să ţinem duşmănie, dar este o luptă să trecem cu vederea tratamentul rău pe care l-am îndurat. CîndContinuă lectura „Iertati-vă unul pe altul!”

Evaluează asta:

EL VINE CURÂND

EL VINE CURÂND Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.                      Iacov 5.8 Ultimul cuvânt din Cântarea Cântărilor este: „Vino repede, iubitule”, şi printre ultimele cuvinte ale Apocalipsei citim: „Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino!” La acest cuvânt Mirele dumnezeiesc răspunde: „Iată, Eu vin curând”. Dragostea noastră suspină după arătarea slăvităContinuă lectura „EL VINE CURÂND”

Evaluează asta:

BILANȚ ANUAL! Omul de afaceri vs. Pastorul sau slujitorul Bisericesc!

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” – Matei 6:33           Încă de la început trebuie remarcat faptul că cei doi reprezintă domenii complet diferite, așa că automat și succesul acestora trebuie să fie evaluat pe criterii complet diferite!Continuă lectura „BILANȚ ANUAL! Omul de afaceri vs. Pastorul sau slujitorul Bisericesc!”

Evaluează asta:

Cu inima plină de mulţumire, putem spune,am fost spălat, am fost sfinţit, am fost socotit neprihănit în Numele Domnului ISUS!

 Şi aşa eraţi unii din voi!le Domnului Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Dumnezeu spune celor care au crezut în aţi fost spălaţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele DOMNULUI ISUS CRISTOS, şi prin Duhul DUMNEZEULUI nostru. 1 Corinteni 6.11 Ce erau unii din credincioşii din Corint? În versetele 9 şi 10 sunt enumerate uneleContinuă lectura „Cu inima plină de mulţumire, putem spune,am fost spălat, am fost sfinţit, am fost socotit neprihănit în Numele Domnului ISUS!”

Evaluează asta: