Ucenicizare

Iosif Țon: Făuritorii de garduri

Am primit acest mesaj din partea fratelui Țon, un mesaj pe cât de direct, pe atât de actual pentru biserica zilelor noastre. A gândi și a fi diferit astăzi, este un act de mare curaj, pentru care se plătește un preț pe măsură. Fratele Iosif Țon a ales să plătească prețul, fiindcă a înțeles miza și totodată nevoia de a fi ceea ce vrea DUMNEZEU, nu ceea ce vor oamenii. Articolul de mai jos este un semnal de alarmă pentru oricine are urechi de auzit. Timpurile pe care le trăim sunt foarte grăitoare în ceea ce privește SFÂRȘITUL. Mă bucur să vad un om a lui DUMNEZEU, care la vârsta de 80 ani, ne dă un exemplu demn de urmat. Doamne ajută.

Mike Olari

ITIosif Țon – sursa foto: youtube

David a fost „un om după inima lui Dumnezeu”. Tematica lui de bază a fost bunătatea lui Dumnezeu. Prin contrast, el ne descrie modul de a fi, al omului rău, şi ne cheamă să fim buni cu bunătatea lui Dumnezeu.

O caracteristică izbitoare a lui David este chemarea lui adresată tuturor popoarelor lumii. Pentru el, toate popoarele îi aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să citim psalmii 94-100 ca să ne dăm seama de cuprinderea globală pe care o are David. Dar sunt suficiente aceste cuvinte de la începutul Psalmului 100: „Strigați de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului… Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui, turma pășunii Lui” (Psalmul 100: 1 şi 3). Aceasta era o cântare care se cânta la cortul lui David, unde toate națiunile aveau acces liber la Dumnezeu.

O atitudine deschisă fată de toate popoarele are şi profetul Ilie, care nu are nici o rezervă să stea şi să mănânce în casa unei femei din tara Sidonului. La fel a fost şi profetul Elisei, care l-a vindecat pe demnitarul sirian Naaman.

Prorocul Amos, citat de apostolul Iacov la adunarea bisericii de la Ierusalim (Faptele Ap. 15:14-17), afirmă că trebuie să ne întoarcem la cortul lui David, „pentru ca rămășița de oameni (toţi cei născuți din Adam), ca şi toate națiunile să se întoarcă la Dumnezeu” (Amos 9:11-12). Osea şi Isaia au avut şi ei o perspectivă universală, chemând toate națiunile să se întoarcă la Dumnezeu (Osea 3:5; Isaia 55:1-7).

După robia babiloniană, evreii au suferit o schimbare radicală de atitudine: Au dezvoltat teologia că ei sunt poporul lui Dumnezeu cu exclusivitate şi că nimeni altcineva nu se califică să aibă acces la Dumnezeu.

Atitudinea aceasta se vede cel mai bine din întâmplarea prin care a trecut Domnul Isus când a făcut vizita la sinagoga din Nazaret. El a citit din Isaia 61:1-2 şi prin aceasta şi-a definit propria misiune în lume: Dar a adăugat că misiunea Lui nu-i numai pentru Israel, ci şi pentru alte popoare, aşa cum Dumnezeu l-a trimis pe Ilie şi la văduva din Sidon şi aşa cum Elisei l-a vindecat şi pe sirianul Naaman. Consătenii Lui Isus au fost atât de furioși când au auzit o asemenea învăţătură, încât L-au dus pe creasta dealului şi au vrut să-L arunce într-o prăpastie (Luca 4:14-30).

Aşa ceva s-a întâmplat şi cu apostolul Pavel. Când şi-a povestit transformarea lui pe drumul Damascului, în fața conducătorilor Israelului, la templul din Ierusalim, a ajuns până la cuvintele pe care i le-a spus Isus: „Du-te, căci te voi trimite la neamuri”. Citim imediat că „ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci au zis: „Ia de pe pământ un asemenea om. Nu este vrednic să trăiască!” (Faptele ap. 22:21-22).

Să fim atenți aici. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a spus: „Voi face din tine un neam mare…şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:1,3). Prin urmare, ei erau cei care, în planul lui Dumnezeu, trebuiau să ia „Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu” adusă de Isus şi să o ducă la toate națiunile. Dar ei erau deja aşa de închiși în ei înșiși, încât nici n-au vrut să audă de acest lucru. Isus n-a avut altceva de făcut decât să-i anunțe: „Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată altui neam, care va aduce roadele cuvenite” (Matei 21:43).

Când Isus și-a ales 12 ucenici (reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel) şi a încheiat noul legământ cu ei, ei au devenit „neamul” nou, cărora Domnul Isus le-a dat însărcinarea să ducă Evanghelia Împărăției la toate națiunile (Matei 28:18-20)!

Cât despre evrei, apostolul Pavel ne spune: „vreau să știți taina aceasta: O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al națiunilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:25-26).

Cu alte cuvinte, fiindcă ei n-au vrut să fie cei prin care Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să fie dusă la toate națiunile, Dumnezeu i-a lăsat să fie ultimii care vor primi această Evanghelie. Dacă noi nu vrem să împlinim planul cu care ne-a făcut Dumnezeu, El ne lasă de o parte şi Își continuă planul prin alții! Israelul s-a închis în sine, spunând: Numai noi şi nimeni altcineva. Dar oare noi nu repetăm istoria? Ortodocșii de secole spun că numai ei au „dreapta credinţă”! Catolicii spun la fel.

Baptiștii s-au închis în sine şi spun: Numai noi avem adevărata doctrină! Creștinii după Evanghelie spun: numai noi avem adevărata doctrină! Penticostalii le spun celor ce L-au primit pe Domnul la baptiști sau la creştini după Evanghelie: Aceasta nu vi-i destul. Veniți la noi să vă învățăm noi ce vă mai lipsește!

Cu toții am înălțat garduri în jurul nostru, ca evreii odinioară, ne-am închis în ghetoul nostru şi-i considerăm „pierduți” pe toţi cei ce sunt în afara zidurilor noastre! Dumnezeu nu i-a obligat pe evrei să-şi demoleze gardul din jurul lor: i-a lăsat, cu gardul lor cu tot, la o parte, şi-şi continuă procesul extinderii Împărăției lui Dumnezeu cu cei care acceptă învăţăturile aduse de Domnul Isus. Aşa va face şi cu ghetourile moderne. Eu nu cred că El ne cheamă să demolăm garduri. Cei care le-au făurit cu atâta trudă vor avea grijă să şi le apere. Să nu ne războim unii cu alții pe motive de doctrină.

Scopul lui Dumnezeu este să-și facă oameni după chipul şi asemănarea Lui. Să populeze planeta cu oameni buni aşa cum El este bun.

Marele teolog şi învățat Erasmus de Roterdam, care credea foarte multe din tezele lui Luther, a fost întrebat de cineva de ce nu se unește cu Luther. El a răspuns: Aștept să văd ce fel de oameni produce Luther prin învăţătura lui. Dacă îmi place ce fel de oameni produce, mă alătur lor!” Mai târziu a constatat că nu-i place ce fel de oameni a produs învăţătura lui Luther şi a preferat să rămână în afară.

Ce fel de oameni produc credințele noastre?

Vă chem la o nouă competiție: Care dintre bisericile noastre produc oameni realmente buni şi oameni cinstiți şi curați şi cu care să-ţi fie drag să trăiești? De ce să ne luptăm pentru garduri? Să producem oameni care seamănă cu Dumnezeu.

Iosif Țon

PS. Dacă vreți să citiți lucrul acesta în Scriptură, citiți Efeseni 4:17 până la capăt şi continuați în 5:1-9 (sau, dacă nu obosiți, citiți şi acest capitol până la capăt). Esenţa este în 4:23-25, în 4:30-31 şi în 5:1-2 şi 8-9).

Adevarata Iertare

Considerăm că se impune republicarea acestui articol, datorită faptului că în ultimele zile am asistat la reacții care dovedesc faptul că lecția iertării nu a fost înțeleasă de toți. Eu cred că acesta este unul din cele mai practice mesaje pe subiectul iertării.

Mike Olari

Dacă simți că rugăciunile tale parca nu mai sunt ascultate, s-ar putea ca acest mesaj să te ajute să restabilești relația ta cu Dumnezeu și sa te poți bucura din nou, de răspuns la rugăciunile tale.

O predică, obligatoriu de ascultat pentru orice Credincios și nu numai.

photo(4)

Travis Hunt – acest frate și bun prieten – depune o mărturie extraordinară la Biserica Poarta Cerului din Timişoara, despre ceea ce înseamnă iertarea adevărată şi importanţa ei capitală în viaţa  fiecărui creştin. După ascultarea acestei predici, este imposibil sa mai rămâi la fel.

Îmi place tot odată cât de biblic este explicat acest subiect atât de important pentru mântuirea oricui. Va rog să o ascultați până la capăt. Merita, chiar dacă este un mesaj puțin mai lung.

Va doresc o ascultare binecuvântată.

[Click aici]

Esti sigur de mântuirea ta?

Ce zici dacă va trebui să-L întâlneşti pe Domnul chiar acum?

În prima zi când te naști ești deja destul de bătrân ca sa și mori.

Un lucru din două, se poate întâmpla în orice secundă; ori să se întoarcă Domnul după aleșii lui, ori să mori.

 
Zilele astea m-am gândit foarte serios la aceste doua lucruri, dar mai ales la ultimul, datorita faptului că în mai puțin de o săptămână, am auzit de 3 persoane, pe care le cunosc foarte bine și care nu știam să aibă nici o problemă de sănătate, cum au avut parte de surprize și cum doi dintre ei, doar printr-o minune mai sunt încă în viaţă, dar unul a plecat în veșnicie. Toţi 3 intre 50-62 ani, deci nu prea bătrâni, aşa încât sa te aștepți să moară. Unul dintre este cumnatul meu John Tipei.
Întrebarea mea este dacă eu sau tu va trebui sa plecăm, aşa inopinat, voi fi sau nu MÂNTUIT?
De fapt cum putem fi siguri de mântuirea noastră, care este aşa de importantă?
 
Question
Unii cred că vor fi mântuiți prin religia lor, alții prin biserica pe care o frecventează. Unii cred ca îi vor mântui faptele lor bune, alții că vor fi mântuiți, prin sacrificiile lor. Sunt multe versiuni pe care le invocă oamenii când este vorba de dobândirea mântuirii. Unii nici nu cred în iad sau rai. Unii cred că exista doar rai, fiindcă un Dumnezeu plin de dragoste, nu poate să trimită pe nimeni în iadul veşnic pentru doar câţiva ani de ne-veghere. Cu toate ca fiecare crede ca aşa cum știe el este cel mai bine, atunci când vom sta în faţa lui Dumnezeu, (numai tu și Dumnezeu) lucrurile vor fi complet diferite de ceea ce am crezut noi și totul va fi cum spune CUVÂNTUL DOMNULUI.
 
În evanghelia după Ioan, cap.3 versetele 3-5, Cuvântul Domnului este foarte clar: ISUS A ZIS; ADEVĂRAT ADEVĂRAT ÎȚI SPUN CĂ, DACĂ UN OM NU SE NAȘTE DIN NOU, NU POATE vedea împărăția lui Dumnezeu și nici intra în ea. (Încurajez citirea întregului text: Ioan 3:1-21)
 
Este clar că toți cei care sunt născuți din Nou sunt pregătiți să-și întâlnească MÂNTUITORUL.
Cum putem ști dacă cineva este născut, din nou? Cei născuți din nou vor aduce roada, dar nu roada lor, ci roada Duhului Sfânt, pe care o găsim în Galateni 5:22-23.
 Fruit of the Spirit_1
ROADA DUHULUI ESTE:
1.Dragostea – dacă cred că am dragoste, ar fi bine să mă verific, citind 1 Corinteni 13.
 
2.Bucuria- Se sesizează cei din jurul meu că sunt o persoană care radiez multă bucurie?
 
3.Pacea – O pace care întrece orice pricepere, chiar și când toate îmi merg rău, eu trebuie să am o inima plină de pace.
 
4.Îndelunga răbdare – Pot spune cei din jurul meu că sunt un om răbdător, or spun exact opusul?
 
5.Bunătatea – Sunt eu bun cu toți cei din jurul meu, ori doar cu mine și cu ai mei?
 
6.Facerea de bine – Sunt eu gata să renunț la mine și să sar să-i ajut pe alții, ori sunt interesat doar de binele meu și a celor din familia mea?
 
7.Credincioşia – Poate spune Dumnezeu și cei din jurul meu, că sunt un om care știu sa îmi păstrez hotărârile și deciziile, indiferent de prețul care trebuie sa-l plătesc?
 
8.Blândețea – Spun cei ce mă cunosc, (dar mai ales cei din familia mea) că sunt un om blând, sau „explodez” la cel mai mic conflict?
 
9.Înfrânarea poftelor – Cred ca eu, personal îmi pot răspunde cum stau la acest capitol. Cât de mult renunț la poftele firii?
 
Fruit of the spirit
Aceste întrebări, sunt oglinda în care putem să vedem deslușit, dacă suntem sau nu, născuți din nou.
Dacă suntem corigenți, sau repetenți la acest capitol, eu cred că ar fi bine să ne gândim serios la ce se va întâmpla cu noi, dacă unul din cele doua lucruri pomenite la început, (venirea Domnului, sau moartea) s-ar întâmpla astăzi sau mâine. SUNT EU SIGUR DE MÂNTUIRE?
 
Ignoranţa noastră faţă de citirea Cuvântului lui Dumnezeu, sau necredința noastră, nu ne vor scapă de aceasta întâlnire iminentă, care se poate întâmpla în viaţa oricui şi oricând.
 
Nu doresc sa sperii pe nimeni, dar doresc să trag un semnal de alarma;
Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine problema naşterii din nou şi cu multă seriozitate să acordăm importanţa cuvenită NAȘTERII DIN NOU.
 
Nici legalismul nu are ultimul cuvânt, nici liberalismul, ci CUVÂNTUL SFÂNT AL EVANGHELIEI.
 
Să citim dar și să împlinim Cuvântul Domnului, nu altceva.
Domnul sa ne ajute!
 
Cu multa dragoste,
Mike Olari