Nu dispera! Dumnezeu este încă pe tron!

 

O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului . Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima.
(Psalmul 27:13-14)

 

Nu dispera!

           

O, cât de mare este ispita de a cădea în disperare câteodată! Sufletul nostru devine deprimat şi descurajat, şi credinţa ni se clatină sub încercările şi testele severe care vin în viaţa noastră, mai ales în perioadele de pierderi grele şi suferinţă. Ajungem până acolo că spunem: „Nu mai pot să suport. Aproape că am ajuns la disperare în aceste situaţii îngăduite de Dumnezeu. El îmi spune să nu disper, dar ce aş putea să fac dacă am ajuns în acest punct?”

Ce ai făcut în trecut când te-ai simţit slăbit fizic? Nu puteai face nimic. Te-ai opritdin a mai face ceva. În slăbiciunea ta, te-ai bizuit pe cineva drag şi puternic. Te-ai bizuit complet pe altcineva şi te-ai odihnit, liniştindu-te şi încrezându-te în puterea altuia.

La fel este şi când eşti tentat să disperi în necazuri spirituale. Când eşti gata să cazi în disperare, mesajul lui Dumnezeu nu este:  „Întăreşte-te  şi  îmbărbătea­ză-te” (Iosua 1:6), pentru că El ştie că eşti stors de putere şi curaj. În loc de aceasta, El îţi spune dulce: „Opreşte-te, şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu” (vezi Psalmul 46:10).

Hudson Taylor era atât de slăbit şi de sfârşit în ultimele luni ale vieţii încât a spus unui prieten: „Sunt atât de slăbit că nu mai pot să scriu. Nu pot să citesc Biblia. Nu pot nici măcar să mă rog. Tot ce pot să fac este să stau liniştit în braţele  lui Dumnezeu ca un copil mic, încrezându-mă în El”. Acest minunat om al lui Dumnezeu, care avusese o mare putere spirituală, a ajuns la un punct al suferinţei fizice şi al slăbiciunii în care tot ce ar mai fi putut face era să stea liniştit şi să se încreadă.

Asta-i tot ce vrea Dumnezeu de la tine ca şi copil al Său iubit. Când eşti slăbit din cauza văpăilor aprige ale nenorocirii, nu încerca să „fii tare”. Ci doar „Opreşte-te, şi să ştii că [El este] Dumnezeu”. Şi să ştii că El te va susţine şi te va trece prin foc.

Dumnezeu Îşi păstrează cele mai bune medicamente pentru perioadele noastre de cea mai adâncă disperare.

 

Fii tare, îmbărbătează-ţi inima.        Psalmul 27:14

 

Fii tare, El nu te-a părăsit

Niciodată până acum,

Şi va pleca El şi te va lăsa

Să te afunzi acum?

Nu, El a spus că te va ascunde

Sub aripile Sale;

Şi acolo, într-o dulce siguranţă,

Vei putea apoi să cânţi.

                                 FamToFam

CUM SĂ FACI FATĂ VEŞTILOR RELE?

  CUM SĂ FACI FATĂ VEŞTILOR RELE

„Ezechia … a întins-o inaintea Domnului” (2 Împăraţi 19:14)
Când vin veştile rele nu le lăsa să te ducă la panică şi să te facă să acţionezi în pripă. Opreşte-te, gândeşte raţional şi înţelege faptele înainte să ajungi la o concluzie sau să iei vreo hotărâre. în rugăciune, întreabă: „Doamne, ce pot face în această situaţie?” Dacă poţi face ceva singur, Dumnezeu nu o va face pentru tine. Poetul a spus: „Partea Lui n-o putem face, partea noastră n-o va face”. Confruntat cu o forţă superioară lui şi bine înarmată, nu exista nici un lucru pe care Ezechia să-l poată face pentru a se salva. Aşa că s-a dus la casa Domnului şi şi-a prezentat nevoia înaintea Domnului. Asta e mereu o mişcare înţeleaptă. Când răspunzi în credinţă, o criză devine o oportunitate pentru ca Dumnezeu să demonstreze ce poate face pentru tine. Adevărul e că atunci când nu ţi-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu – ai destul! Destul ca să te confrunţi cu situaţia, destul ca să o scoţi la liman şi destul ca să-ţi revii, întreabă-te: „Problema aceasta e într-adevăr a mea?” Da, trebuie să ne purtăm unii altora poverile (Galateni 6:2), dar nu trebuie să laşi pe nimeni să-şi arunce problemele asupra ta. Uneori, în râvna noastră de a-i salva pe alţii, stăm în calea lui Dumnezeu când El de fapt se ocupă de ei. Şi nu mai asculta ştirile. Dacă faci aşa, începi să gândeşti negativ: „Lucrurile stau rău peste tot, deci cred că nu mă pot aştepta la ceva mai bun”. Ce a spus Dumnezeu despre tine şi despre situaţia ta? Dumnezeu nu răspunde la nevoia ta, El răspunde la credinţa ta! Âşa că citeşte Scripturile şi descoperă ce are Dumnezeu de spus, apoi bazează-te pe acel cuvânt.

FamToFam

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!


IACOV5:16
„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Pe la anul 160 A.D. (după Hristos) împăratul Roman, Marcus
Aurelius a lansat o campanie militară în Germania. La un moment dat, s-a aflat complet înconjurat de aproape un milion de barbari, duşmani care au procedat la tăierea sursei de apă. Realizînd situaţia desnădăjduită în care se afla, a povestit următoarele în jurnalul său zilnic: „Am început imediat să mă rog dumnezeilor din ţara mea, dar fiind nebăgat în seamă de ei, am recurs Ia aceia dintre noi care se numesc creştini”. în disperarea lui, i-a rugat să se roage pentru izbăvirea din această situaţie disperată.
În cuvinte care ne amintesc de Ilie pe vîrful muntelui Carmel, împăratul Roman în mod dramatic a arătat puterea creştinilor în rugăciune: „Aruncîndu-se ei înşişi la pămînt, s-au rugat nu numai pentru mine, dar şi pentru întreaga armată, ca să fim izbăviţi de această lipsă de apă. Fuseserăm cinci zile fără apă. Odată cu aruncarea lor cu feţele la pămînt şi cu rugăciunea care o făceau Dumnezeului lor, un Dumnezeu, de care eu nu am cunoştinţă, a turnat apă din cer peste noi; dar peste vrăşmaşii din jurul nostru a venit o grindină care nu le putea potoli setea. Imediat toţi am recunoscut prezenţa lui Dumnezeu care răspunde la rugăciune”. Pe baza faptului că el însuşi a fost martor la acest miraculos răspuns la rugăciune, Marcus Aurelius a dat un decret care să fie citit în toată Roma, interzieîndu-se prigonirea creştinilor. Deşi necredincios, Marcus Aurelius a ajuns să afle nu numai că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere, dar şi că noi creştinii avem un Dumnezeu care răspunde la rugăciune.
Dacă un împărat păgîn a ajuns la aceastăconvingere, cu cît mai mult noi, care nu numai că avem un astfel de Dumnezeu, dar sîntem chiar copiii Lui, ar trebui săalergăm la rugăciune pentru toate problemele şi situaţiile în care ne găsim fiind deplin încredinţaţi nu numai că El poate, dar şi vrea să ne ajute. „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi iar tu Mă vei proslăvi”! (Ps. 50:15).

FanToFam

Atacul dușmanului VS soluția pentru victorie – Ghiță Ignat

Călătoria noastră cu Dumnezeu nu este o plimbare în parc, ci mai degrabă o luptă, o bătălie pe care o ducem alături de El. Există un dușman cu care ne confruntăm, iar acest dușman nu este unul cu care ne putem permite să glumim, ci este mai degrabă un dușman fioros, care întotdeauna urzește modalități de a fura, omorî și distruge planurile lui Dumnezeu pentru noi. Dar promisiunile lui Dumnezeu rămân ferme, că în Isus Hristos avem acum victoria și putem trăi liberi și biruitori.

Efeseni 6:12 ne spune: Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.

Fie că acceptăm, fie că ignorăm adevărul rămâne același. Există un dușman care are de gând să ne distrugă viața și care are niște arme puternice pe care să le folosească împotriva noastră.

Iată trei moduri prin care dușmanul ne atacă:

1. MINCIUNA. Încă de la început, diavolul a folosit înșelăciunea pentru a obține tot ce este mai bun dintre noi. Șarpele a înșelat-o pe Eva… continuare aici

Mă încred în Cuvântul Tău!

Mă încred în Cuvântul Tău. (Psalmul 119:42)
Puterea credinţei noastre este direct proporţională cu nivelul nostru de încredere că Dumnezeu va face exact ce a promis. Credinţa n-are nici o tangenţă cu sentimentele, cu impresiile, cu lucrurile văzute, cu probabilitatea sau improbabilitatea unui eveniment. Dacă încercăm să cuplăm aceste lucruri cu credinţa, nu ne mai odihnim în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credinţa nu depinde de ele. Credinţa se bazează numai pe puritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Şi când Îl credem pe Dumnezeu pe Cuvânt, inimile noastre au pace.
Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în a ne exersa credinţa. El face aceasta pentru a ne binecuvânta personal, pentru a binecuvânta biserica mare, şi ca o mărturie pentru necredincioşi. Însă noi avem tendinţa de a fugi de încercarea credinţei noastre în loc s-o întâmpinăm cu bucurie. Când vin încercările, răspunsul nostru ar trebui să fie: „Tatăl meu ceresc a pus această cupă a încercărilor în mâna mea pentru ca mai târziu să am ceva plăcut”.
Încercările sunt hrana credinţei. O, fie ca noi să ne lăsăm pe mâna Tatălui nostru ceresc! Este bucuria inimii Lui să facă bine tuturor copiilor Săi. Însă încercările şi dificultăţile nu sunt singura cale prin care credinţa este exersată şi prin aceasta amplificată. Citirea Scripturilor de asemenea ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum Se descoperă El în ele.
Eşti tu în stare să spui cu sinceritate, din cunoştinţele tale despre Dumnezeu şi din relaţia ta cu El, că într-adevăr El este o Fiinţă minunată? Dacă nu, lasă-mă să te încurajez cu toată bunăvoinţa să-L rogi pe Dumnezeu să te aducă la acest punct, pentru a putea aprecia pe deplin blândeţea şi bunătatea Lui, pentru a putea recunoaşte măcar cât de bun este El, şi pentru a putea cunoaşte ce plăcut este pentru inima lui Dumnezeu să facă bine copiilor Săi.
Cu cât ne apropiem mai mult de acest punct în omul nostru dinăuntru, cu atât suntem mai bucuroşi să ne lăsăm pe mâna Lui şi cu atât suntem mai mulţumiţi cu toate lucrările pe care le face El cu noi. Deci, când vin încercările, vom spune: „Am să aştept cu răbdare să văd binele pe care-l va face Dumnezeu în viaţa mea, cu siguranţa calmă că El îl va face”.
În felul acesta, vom da o bună mărturie înaintea lumii şi prin aceasta vieţile altora vor fi întărite.  George Mueller

O CĂLĂUZĂ SIGURĂ

O CĂLĂUZĂ SIGURĂ
Voi călăuzi pe orbi pe un drum pe care nu-l cunoşteau.
Isaia 42.16
 
Cum, Dumnezeul slavei este Acela care să servească de călăuză orbului?! Da, până la această însărcinare se coboară bunătatea Sa! Un orb nu poate găsi un drum pe care nu-l cunoaşte. Chiar când îl cunoaşte, este încă greu pentru el să-l urmeze; dar trebuie neapărat să alunge gândul de a apuca pe un drum necunoscut, fără o călăuză. Din fire, noi suntem orbi cu privire la drumul mântuirii, dar Dumnezeu ne călăuzeşte la el. El însuşi ne duce spre El, apoi ne deschide ochii. Cât priveşte viitorul, toţi suntem orbi şi nu putem vedea ce va fi peste o ora. Dar Domnul Isus ne va călăuzi până la capătul călătoriei. Slăvit să fie Numele Său!Noi nu putem şti pe unde va veni scăparea, dar El o ştie şi ne va călăuzi până vom scăpa de toate primejdiile. Ferice de acela care-şi pune mâna în aceea a Călăuzei divine şi îşi dedică calea şi pe sine însuşi în întregime Lui. Atunci El îi va lua în grijă toate căile; şi când îl va aduce acasă în slavă şi îi va deschide ochii să vadă calea pe care El l-a condus, ce cântec de laudă va cânta el, împreună cu atâţia alţii, măreţului Binefăcător! Doamne, călăuzeşte-l pe bietul tău copil orb în aceasta zi, pentru că eu nu-mi cunosc calea!
FamToFam

DACĂ ESTI DISPUS SĂ PLĂTEŞTI PREŢUL

DACĂ ESTI DISPUS SĂ PLĂTEŞTI PREŢUL

„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc” (Apocalipsa 3:19)

            Adresându-se bisericii din vremea de pe urmă, Domnul Isus a spus: „Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3:17-19).

            Sunt cuvinte foarte tari! De ce ne-ar spune Hristos aşa ceva? Deoarece:

            a) În loc să-L credem pe Dumnezeu pentru ce a făcut în Noul Testament, noi spunem că Dumnezeu nu mai face minuni;

            b) Am tolerat dezbinarea în numele loialităţii faţă de o denominaţie;

            c) Am propovăduit că Hristos înseamnă să nu faci cutare şi cutare lucru. Drept consecinţă, ne-am pierdut bucuria deoarece intimitatea cu Hristos nu se atinge prin chin;

            d) Mulţi dintre liderii noştri au încetat să mai modeleze ucenici slujitori uitînd că Isus a spălat picioarele ucenicilor şt a mers călare pe un măgăruş;

            e) În loc să folosim binecuvântarea financiară pentru a-i atrage pe oameni la Hristos şi pentru a avea grijă de săraci, strângem şi ne preocupăm doar de propriile noastre fiinţe;

            f) Ne supărăm când cineva foloseşte metode contemporane pentru a evangheliza generaţia tânără. În loc să angajăm cultura, noi ne ascundem de ea;

            g) În loc să „lucrăm până va veni El”, noi pierdem vremea. Citim romane de acţiune când ar trebui să ne rugăm pentru cei ce se află pe punctul de a fi martirizaţi. De ce nu putem avea şi noi o credinţă ca a lor? Putem, dacă sun­tem dispuşi să plătim preţul.


FamToFam

Gândurile lui Dumnezeu

„Cât de nepătrunse mi se par gân­durile tale Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le nu­măr, sunt mai multe decât boabele de nisip.” Psalm 139.17-18

 

Gândurile lui Dumnezeu

 

            „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul” (Isaia 55.8).

            „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” (leremia 29.11).

            „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeul Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11.33-34).

            „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu… ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 loan 4.9-10).

            „Ştiu că Tu (Dumnezeule) poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale” (Iov 42.2).
FamToFam

Scrie-mi, te ajut!

trecând prin anotimpuri

Oare ai auzit de suplimentele nutritive de la USANA? Ne ajută să ne detoxificăm organismul la nivel celular, ca să putem avea energie bună, sănătoasă, nu forțată de cafeine și alte cele. Ai vrea să îți spun mai multe despre ele?

Guite to USANA Supplements

Am început să iau produse de la USANA din octombrie, 2018. Mi-am luat mie, copiilor, soțului meu, care fusese operat pe coloană de două ori și mai are câteva hernii, dar nu mai vrea să ajungă la cuțit. Mai avea o problemă cu digestia, era tare sensibil, nu putea să mănânce orice… Voiam amândoi să slăbim, dar nu ne ieșea. Eu aveam o tensiune mărită în urmă cu un an, ceva colesterol; tiroida Hashimoto, dureri de oase, încheieturi, coloana, zdrobite la sportul de performanță făcut în tinerețe și altele. Și mă consideram sănătoasă!

De când luăm produsele acestea, fără să facem cură de slăbire sau de detoxificare consacrate avem…

Vezi articolul original 459 de cuvinte mai mult

AŞTEAPTĂ SI VEI EXPERIMENTA CE E MAI BUN DE LA DUMNEZEU!

AŞTEAPTĂ SI VEI EXPERIMENTA CE E MAI BUN DE LA DUMNEZEU
 
„Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam” (I Samuel 1:27)
Dacă te-ai rugat ca Dumnezeu să-ţi trimită partenerul potrivit sau un loc de muncă mai bun sau să schimbe inima unui copil rebel, nu uita, fie că schimbă situaţia sau te schimbă pe tine, El „ascultă rugăciunea pe care l-o făceai”. Dumnezeu vede imaginea de ansamblu şi El te iubeşte atât de mult încât face ca „toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Un autor scrie: „E greu să găseşti un sens în toate încercările vieţii când te afli în toiul lor … eşti prea obosit, ai o perspectivă limitată … nu ai puterea sau viziunea să faci lucrul acesta de unul singur … „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta” (Proverbe 3:5) înseamnă să renunţi la încercările anevoioase de a manipula oameni, circumstanţe sau momente … şi să laşi frâiele în mâna Celui ce ştie drumul. Gândeşte-te la asta; dacă ai ştii ce faci, ai mai fi în această situaţie? Noi vorbim aici despre a-L aştepta pe Dumnezeu. Dar şi El ne aşteaptă pe noi… până când suntem gata să primim… până când suntem gata să apreciem ceea ce cere de la noi… până când am făcut suficiente pregătiri în inima noastră … până ne-am eliberat de resentiment şi nemulţumire … până când nivelul nostru de maturitate corespunde şi înţelegerea noastră a sporit… Uneori El aşteaptă până când credem că ne-a uitat, dar El ne pune la încercare şi ne măreşte credinţa … Nu uita: „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani” (2 Petru 3:8). Veşnicia este obiectivul Lui… şi El poate rezolva o problemă într-un minut sau în două generaţii”. Isaia spune: „Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi… ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!” (Isaia 30:18). Aşteaptă! Nu o lua înaintea lui Dumnezeu, şi astfel vei experimenta ce e mai bun de la El.
FanToFam