Rabdarea lui Iov

Rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea
care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.
(2 Timotei 2:10)

O, dacă ar fi ştiut Iov, în timp ce şedea în cenuşă, frământându-şi inima gândindu-se la providenţa lui Dumnezeu, că milioane de oameni de-a lungul istoriei vor privi înapoi la încercările lui! Ar fi prins curaj având în vedere faptul că experienţa lui va fi un ajutor pentru mulţi oameni din lume.
Nimeni nu trăieşte pentru el însuşi, şi povestea lui Iov este ca povestea ta şi a mea, doar că a lui a fost scrisă pentru ca toţi să o vadă. Nenorocirile cu care s-a confruntat Iov şi încercările cu care s-a luptat sunt lucrurile pentru care el este amintit, şi fără ele probabil că n-am fi citit niciodată despre el în Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu ştim niciodată ce încercări ne aşteaptă în următoarele zile. Poate că nu suntem în stare să vedem lumina în timpul luptelor noastre, dar putem crede că acele zile, ca şi în viaţa lui Iov, vor fi cele mai importante zile pe care am fost chemaţi să le trăim. Robert Collyer
Cine n-a învăţat că cele mai triste zile din viaţă sunt de fapt cele mai bune? În zilele când faţa ne e plină de zâmbete şi săltăm uşor pe păşunea moale împodobită de Dumnezeu cu flori de primăvară, capacitatea inimii noastre este adesea risipită.
Sufletul care este tot timpul vesel şi bucuros pierde lucrurile cele mai adânci ale vieţii. Sigur că această viaţă îşi are răsplata ei şi e pe deplin satisfăcută, dar adâncimea satisfacţiei ei este foarte mică. Inima lui este mică, şi natura lui, care poate experimenta cele mai mari înălţimi şi cele mai mari adâncimi, rămâne nedezvoltată. Şi fitilul vieţii lui arde repede până la capăt, fără să cunoască vreodată bogăţia profundei bucurii.
Adu-ţi aminte că Domnul Isus a spus: „Ferice de cei ce plâng” (Matei 5:4). Stelele strălucesc cel mai tare în timpul nopţilor lungi şi negre ale iernii. Şi florile sălbatice de genţiană îşi arată frumuseţea pe înălţimile înzăpezite şi îngheţate şi aproape inaccesibile ale munţilor.
Se pare că Dumnezeu foloseşte presiunea durerii pentru a stoarce împlinirea promisiunilor Sale şi astfel din teascul Lui iese cel mai dulce suc. Numai cei care au cunoscut durerea pot să aprecieze pe deplin marea blândeţe a „omului durerii” (Isaia 53:3). selectat
Poate că ai parte de puţină vreme frumoasă, dar lungile perioade de întuneric gros au fost plănuite pentru tine cu multă înţelepciune, probabil pentru că o întindere lungă a unei vremi de vară te-ar fi transformat într-un pământ arid sau într-un pustiu sterp. Domnul tău ştie cel mai bine, iar norii şi soarele aşteaptă porunca Lui. selectat
Când i s-a spus: „E o zi gri”, un bătrân cârpaci scoţian a replicat odată: „Da, dar nu vezi peticul acela albastru?”

FamToFam

POEZIE: Va fi tarziu! (Ursul Carpatin)

Un frate tare drag mie, un om pe care-l iubesc și-l respect, a mai scris în trecut un articol pentru blogul nostru, iar acum mi-a trimis o poezie. Fratele Termen Remus e un om trăiește pentru Dumnezeu și cred că aceste versuri sunt inspirate de Duhul Sfânt și că pot fi de folos pentru oricine!  

va-fi-tarziu

Te va durea așa de mult, speranță,
Speranță ce-ai strivit cândva,
Ai îngropat-o tu cu mâna ta
Sub piatra pierderii respectului de sine.

Ești tu în starea asta de păcat?
Sau este cel de lângă tine?
Dacă tu ești, te pocăiește de îndat`
Iar de e altul, du-te mâna și-i întinde.


Târziu va fi să te întorci la Domnul
Când s-au închis a harului poteci
Și viața ta va fi ca între ziduri
Și n-o să ai pe unde să mai treci.

Va fi târzie împăcarea când ușa harului s-a închis
Durerea ta va fi cu mult mai mare
La gândul c-ai privit cu nepăsare
Pe orice sfânt ce brațul și-a întins.

Va fi târziu să-ți mai înveți copilul
Copilul ce-a ajuns deja adult
Ce n-ai făcut la vremea potrivită
Te va durea din ce în ce mai mult.

E prea târziu s-aduci părinților o floare
Când îi conduci cu lacrimi la mormânt
Ai fi putut să fii alin și-mbărbătare
Și-ai amânat, ai amânat prea mult!

Vom învăța cu toți cândva că-n lume
În lumea cu verdeață și pustiu
Nimic nu doare așa de tare
C-atunci când ți se spune: »Prea târziu!»

Astăzi ai timp, nu știu ce fi-va mâine
Astăzi Isus te cheamă ca să vii.
Eram dator prietene a-ți spune!
Dar tu decizi! Ori vrei s-ajungi târziu?

Poezie scrisă de Termen Remus

Sursa articol: The Good Fight

Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

ROMANI 8: 31-34
„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?……Cine va acuza pe aleşii lui Dumnezeu?……Cine-i va condamna? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.”

Este de folos să citim tot ce spune Cuvîntul de la versetul 28 la 39 ca să putem să savurăm mai adînc, pe deoparte imensul har al lui Dumnezeu care reiese din acest paragraf, iar pe de altă parte să ne bucurăm şi să ne odihnim văzînd pe ce se bazează poziţia noastră în Domnul Hristos şi siguranţa noastră de neclătinat în El. Textul de astăzi are trei întrebări.
– Cine va fi împotriva noastră? Un copil al lui Dumnezeu, care doreşte din inimă să trăiască cu evlavie în Isus Hristos, va avea întotdeauna împotrivitori, uneori, vai, poate chiar în casa lui sau, şi mai vai, poate chiar între fraţi. Împotrivirea surdă, pe care o simţim uneori în atmosferă, se conturează încetul cu încetul împotriva noastră şi se transformă în ostilitate. Ce mîngîiaţi sîntem atunci cînd ne gîndim că „Dumnezeu este pentru noi” şi ne continuăm drumul liniştiţi ştiind că dacă El este de partea noastră, ce ne mai pasă de împotrivitori?
– Cine ne va acuza? Marele nostru pîrîş, Satan, nu scapă nici o ocazie de a ne acuza înaintea Tatălui nostru, arătîndu-ne cu degetul pentru fiecare greşeală pe care o facem. Dar binecuvîntat să fie Marele nostru Apărător care ne prezintă mereu sub acoperămîntul sîngelui Său. Fără-ndoială că acest fapt binecuvîntat nu ne îndreptăţeşte să fim uşurateci şi neveghetori. Dar cît de trist este faptul că adeseori am primit acuzaţii nedrepte chiar de la cei dragi, de la familie sau de la fraţi; chiar şi atunci însă sîntem mîngîiaţi cînd ne vedem alături de dumnezeiescul Acuzat. Cine ne poate înţelege mai bine ca El? Ce a făcut însă El cînd era acuzat? Nu a răspuns la nici un cuvînt de învinuire. (Mat. 27:14). Să facem ca El şi să tăcem, căci El ne va apăra.”El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca soarele la amiază.”
– Cine-i va condamna? Orice învinuire chiar nedreaptă, se încheie cu o condamnare. Dar Domnul nostru care a fost condamnat la moarte pentru noi, Se identifică cu noi, Se plasează între Tatăl nostru şi noi, şi mijloceşte pentru cauza noastră. Care ar fi atunci răspunsul la aceste trei întrebări? Răspunsul ni-1 dă tot Cuvîntul: „Hristos a murit. Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.” Ce Mîntuitor slăvit avem!”Eu sînt slab; totuşi slăbiciunile mele nu devin o pricină de judecată, ci pentru Dumnezeu, ele devin o ocazie de a-şi desfăşura dragostea şi mila Lui faţă de mine prin intermediul Marelui nostru Preot care înaintea lui Dumnezeu ne prezintă în desăvîrşirea Lui.” J.N.D

FamToFam

De ziua mamei!!

Pentru cei care încă aveți mame, prețuitile mult și dați-le respectul cuvenit. Nu aștepta săi duci mamei tale, buchetul de flori la cimitir, ci fa  acest lucru pina este încă in viața, se va bucura mult. Cu toate ca jobul de mama este unul dintre cele mai grele joburi din lume implicind responsabilități enorme, este cel mai prost plătit. Desigur ca Dumnezeu va sti sa răsplătească in final pe orice mama care a crescut copii pentru Dumnezeu, dar pina atunci haideți sa le facem noi ziua lor mai frumoasa, nu numai prin vorbe frumoase, dar și prin fapte concrete și nu numai o zi pe an ci cit mai des!!

Va dorim din toată inima tuturor mamelor ,, HAPPY MOTHER DAY!!

Dedic poezia de mai jos tuturor mamelor!!

Mike Olari

 

DE ZIUA MAMEI

Mii de mulţumiri, O, scumpă mamă
Că m-ai purtat pe braţe, că m-ai modelat
Te voi purta în cea mai minunată ramă
Şi-n sufletul ce nu-mi tânjeşte după faimă
Ci doar să aibă tihnă, c-aşa mi l-ai format.

M-ai îndrumat de mic pe calea spre Lumină
Prin cântece şi poezii şi întruniri frăţeşti
Iar când ne adunam cu toţi la cină
Era o atmosferă aşa de caldă şi senină
Că parcă ne ’nălţam în sferele cereşti.

Mi-ai insuflat copilăria cu dorul veşniciei
M-ai învăţat să fiu cinstit şi bun
Mi-ai arătat care-s cărările cucerniciei
Căci ai iubit întotdeauna starea vredniciei
De-aceea Cerului de-a pururi mă supun.

Nu pot să uit nici faţa, nici ochii zâmbitori
Ce parcă mă-ndemnau la voie bună
Mi-ai dat în viaţă atâtea sărbători!
Dar eu ţi-am dat aşa puţine flori!
Îmi cer iertare; azi fac din flori cunună…

Primeşte, deci, acest buchet multicolor
Şi vezi în el semnul dragostei intense
Te port în suflet azi, te voi purta în viitor
Mi-ai dezvăluit calea spre bunul Salvator
Şi mi-ai îmbogăţit trăirea cu bucurii imense.

De ziua mamei primeşte-mi mulţumirea
Ce o transmit de-aici, din depărtare
Să te-nsoţească pe cale numai fericirea
Iar nimbul biruinţei să-ţi fie nemurirea
Că-i cea mai minunată binecuvântare.

GEORGE CORNICI

,,Dragi frați credincioși în Hristos, agățați-vă unul de celălalt în aceste timpuri provocatoare”, Mike Pence la Sumitul Mondial de Apărare a Creștinilor Persecutați

agnus dei - english + romanian blog

CBN NewsVP Mike Pence live from the world summit in defense of persecuted Christians.
Mike Pence: „Dragi frați credincioși în Hristos, agățați-vă unul de celălalt în aceste timpuri provocatoare. Știți că America stă cu voi și va lucra alături de dvs. Fiți încrezători, pentru că, în mijlocul tuturor, El știe planurile pe care le are pentru noi”, a declarat Pence cu credință. 
„Toți copiii lui Dumnezeu pot cunoaște cu toată încrederea că Dumnezeu va continua să ghideze această națiune pentru a ne juca rolul unic în numele libertății pentru toți”.

Mike Pence, la Sumitul Mondial de Apărare a Creștinilor Persecutați.

11 mai 2017, de Will Maule
Traducere AgnusDei

Vicepreședintele Mike Pence a vorbit astăzi, la Sumitul Mondial de Apărare a Creștinilor Persecutați ce a avut loc în Washington, D.C., reiterând angajamentul guvernului față de oamenii de credință și distrugerea terorii în întreaga lume.
„Persecuția creștinilor a deranjat de multă vreme  guvernul…

Vezi articol original 899 de cuvinte mai mult

BISERICA DIN TEMNIȚĂ! – o bucurie împărtășită și de Alin Jivan

Gândurile lui Ghiţă Ignat, fratele meu în Hristos, îmi aduc aminte de Pavel care întemniţat fiind, scria mesaje de încurajare pentru cei de afară. Ghiţă, sau Champ, cum îi spun eu, m-a sunat într-un moment în care îmi bătea zdravăn la uşă descurajarea. Bucuria lui a fost molipsitoare, iar credincioşia lui faţă de Domnul m-a determinat să am altă atitudine în acele momente grele.Ghita Ignat si Alin Jivan

Ghiţă mă sună aproape săptămânal, sau poate chiar mai des. Îmi împărtăşeşte fiecare bucurie pe care o are. Repet, fiecare bucurie pe care o are. Trebuie să menţionez faptul că niciodată de când vorbim, nu s-a plâns. Sportul l-a învăţat să reziste şi să nu renunțe niciodată. Credinţa i-a dat forţa nu doar să reziste ci şi să câştige, să câştige suflete pentru Hristos.

Champ, vreau să-ţi spun că ai produs în inima mea exact acelaşi sentiment pe care l-a transmis apostolul Pavel Filipenilor. Şi anume: Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu”.

Pânâ când ne vom revedea, fii tare!

Transmite aceste gânduri tovarăşilor tăi.

„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.” Filipeni 1:9-11

Cu dragoste în Hristos, Alin Jivan.

Sunt de ceva vreme în pușcărie. Cu siguranță, nu a fost un timp ușor. Cine spune că e ușor sau plăcut să stai într-un astfel de loc, cred că minte. Nu a fost ușor nici pentru mine, nici pentru cei dragi ai mei. Însă, totdeauna chiar în mijlocul acestei perioade grele a vieții, Dumnezeu a avut grijă să ne aducă sau mai degrabă, să ne binecuvânteze și cu momente frumoase în care inimile noastre să se poată bucura.

Unul dintre aceste momente s-a petrecut vineri, 28 Aprilie 2017. Cuvântul lui Dumnezeu spune că „…este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință…” – Luca 15:7. Conform cu învățătura Sfintelor Scripturi, ceea ce s-a petrecut aici în pușcărie în acea zi de vineri  a fost un motiv… continuare articol

Referendumul de revizuire nu mai poate fi împiedicat. Mai este un singur pas: Senatul.

agnus dei - english + romanian blog

CAMERA DEPUTAȚILOR A ADOPTAT INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ DE MODIFICARE A ARTICOLULUI 48 DIN CONSTITUȚIE

Dragi prieteni, suntem în fața unui moment istoric. De acum, după avizul favorabil unanim al Curții Constituționale și după votul de astăzi al Camerei Deputaților, referendumul de revizuire nu mai poate fi împiedicat.
Mai este un singur pas: Senatul.

Dumnezeu să binecuvinteze România!

Lista deputatilor care votat IMPOTRIVA propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea art. 48(1) din Constituția României.

Lista deputatilor care S-AU ABTINUT propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea art. 48(1) din Constituția României.

CITESTE si –

ALERTĂ! 9 MAI – Plenul Camerei Deputaților va da VOTUL FINAL pe propunerea legislativă a cetățenilor privind REVIZUIREA art. 48(1) din Constituția României

Vezi articol original

Soția pastorului martir, după atac: Mai bine mor decât să renunț la Christos!

agnus dei - english + romanian blog

FOTO Open Doors

Pastorul Aadarsh ​​(40 de ani), soția sa Chandan și cei patru copii ai acestora locuiau într-un sat din India Centrală, unde militanții Naxalite sunt foarte activi. Acest grup maoist luptă pentru drepturile grupurilor tribale și adesea privește creștinii ca trădători ai cauzei lor și informatori ai poliției. În ultimii zece ani, mii de creștini au fost atacați, bătuți, răpiți, violați și uciși de acești naxaliți.

Dar sunt povești individuale, mai mici, care sunt cele mai sfâșietoare. Aadarsh ​​a fost un pastor credincios și a condus 25-30 de oameni dintr-un anumit trib la Hristos. Toți erau mai înainte credincioși animisti. Chandan îl descrie ca pe o persoană rugativă, care avea în mod special, o inimă pentru tineret. „El i-a încurajat să nu se alăture maoiștilor, ci să-și termine studiile pentru a obține ceva în viață”.

Naxaliții erau foarte supărați de activitățile sale, iar un grup de 30 de…

Vezi articol original 231 de cuvinte mai mult