PERFECTIONISMUL

PERFECTIONISMUL
„Văd că tot ce este desăvârşit are margini” (Psalmul 119:96)

            Standardele înalte şi atenţia pentru detalii sunt lăudabile; ele arată că te mândreşti cu munca ta. Totuşi, anumiţi perfecţionişti au o abordare de tipul totul sau nimic, găsind defecte şi fiind obsedaţi de faptul că puteau face mai bine. Cazul nostru este următorul: după ce a rostit unul din cele mai memorabile discursuri din istorie, Abraham Lincoln îşi descrie discursul de la Gettysburg drept „un eşec categoric”. Perfecţioniştii văd oportunităţi să facă bine, dar şi drept oportunităţi de a eşua, deci chiar şi când îşi ating ţelul nu au sentimentul împlinirii. Nici unul din­tre noi nu va atinge perfecţiunea în această parte a veşniciei, Suntem cu toţii imperfecţi; obişnuieşte-te cu ideea! „Cunoaştem doar în parte” (1 Corinteni 13:9). Aşadar: 

            1) Ingăduie-ţi să mai greşeşti pentru a reuşi. Henry Ford a spus: „Eşecul este numai o oportunitate de a începe iarăşi cu mai multă pricepere”. 

            2) Deşi la început nu poţi excela, nu-ţi fie teamă să încerci. Nu vei obţine rezultate perfecte, vei putea înţelege că uneori „mediu” înseamnă progres. 

            3) Înveseleşte-te. Iartă-te şi extinde-ţi atitudinea şi faţă de ceilalţi. Emerson a spus: „O consecvenţă prostească este sperietoarea minţilor mărunte”. 

            4) Nu te poticni în detalii. Stabileşte-ţi o limită de timp; spune: „Voi acorda acestui lucru treizeci de minute”. Un bine-cunoscut consilier spune: „Trebuie să ai aşteptări rezonabile … fă tot ce poţi şi încurajează-i pe ceilalţi să facă la fel. Defectele şi imperfecţiunile îţi determină unicitatea. Eliberează-le. Îmbrăţişează-le … eşti uman … Dumnezeu te-a făcut aşa”. Adevărul este că Dumnezeu nu ne judecă greşelile la fel de aspru pre­cum o facem noi. El „îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmul 103:14).
FamToFam

Copacul cel mare

Daniel 4.19-27

            Putem înţelege uşor lupta interioară care se dă în inima lui Daniel atunci când descoperă semnificaţia visului. A ros­ti adevărul în astfel de împrejurări echivala cu a se expune morţii. Dar el nu se dă bătut. Sentimentul că a primit o misi­une de la Dumnezeu îi dă curaj să dezvăluie înaintea ochilor împăratului cartea viitorului acestuia. Este un curaj care nu exclude nicidecum înţelepciunea şi blândeţea; el ştie să vor­bească într-un spirit de har, „dres cu sare” (Coloseni 4.6). Fie ca Domnul să ne încurajeze prin exemplul acestui slujitor cre­dincios! Noi, cei care cunoaştem din Cuvânt care va fi soarta veşnică a păcătoşilor nepocăiţi, să nu ascundem această parte grozavă a Adevărului, de teamă că vom displăcea oamenilor.

Copacul cel mare, imagine a împăratului, reprezin­tă, de asemenea, lumea în general (vezi Ezechiel 31.3-9). Orgolioasă şi prosperă (v. 4), ea este organizată pentru a satisface toate nevoile şi toate poftele umanităţii. Umbra ei protectoare şi „ramurile” ei felurite oferă fiecăruia locul său-şi hrana sa (v. 21). Lumea însă nu uită decât un singur lucru, că „Cel Preaînalt stăpâneşte” (v. 25). Astfel, judecata va veni asupra ei; Dumnezeu însă, prin Cuvântul Său, ne avertizează pe fiecare. „Rupe-o cu păcatele tale” ne spune el (v. 27) şi împacă-te cu Dumnezeu (comp. cu Isaia 58.6,7)!
FamToFam

Presiunile vieţii ne ţin mereu în alergare!

losua 10:6-15

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.               Eclesiastul 3:1
O ZI LUNGĂ
Auzim adeseori spunându-se: „Dacă ar fi câteva ore în plus în zi!” Cu toate acestea, Dumnezeu face ca pământul să se rotească la fiecare 24 de ore, timp suficient ca să facem tot ce ne cere El în fiecare zi. O problemă poate fi şi faptul că nu punem lucrurile de pe primul loc, pe primul loc şi că încercăm să le facem pe toate.
Intr-un articol publicat de revista „Decision”, Maxine Hancock îşi aduce aminte că după ce prima ei carte a fost tipărită, a întâlnit o femeie care era soră medicală la o maternitate. Cu o grămadă de micuţi trăgând de ea, ea s-a uitat cercetătoare la Maxine: „Doamnă! Trebuie să fiţi foarte ocupată!” a spus ea. „Nu cred să fiu mai ocupată ca dumneavoastră”, a răspuns Maxine. „Cum aveţi timp să le faceţi pe toate?” a întrebat femeia. „Simplu. Nu le fac pe toate. Fac prima dată ceea ce cred că este cel mai important.” In textul de azi, losua porunceşte soarelui şi lunii să stea, astfel ca orele de lumină să se prelungească. Nu e mirare că Dumnezeu a răspuns prompt rugăciunii lui, deoarece losua a văzut că ziua zboară. Uimitoarea minune sugerează că există întotdeauna timp suficient ca să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. O, El nu va adăuga în mod supranatural ore la ziua noastră, dar prin Cuvântul Său  şi  prin  Duhul Lui  cel Sfânt, ne va arăta ce să facem şi ne va da putere
s-o facem.
Presiunile vieţii ne ţin mereu în alergare? Poate că ar trebui să ne concentrăm din nou asupra priorităţilor. Poate că încercăm să realizăm prea multe şi să ne repartizăm energiile unor scopuri greşite. Când căutăm priorităţile lui Dumnezeu, zilele pe care ni le dă El sunt suficient de lungi.  – D.J.D.
Orice zi ce vine de la Domnul 
E destul-a face tot ce El ne cere. 
Şi dacă în El ne vom încrede 
                   Vom primi în trup şi-n inimă putere.       – D.J.D.
Descoperirea că nu trebuie să le faci pe toate poate fi una din cele mai mari eliberări ale vieţii.
FamToFam

O CONŞTIINŢĂ BUNĂ

O CONŞTIINŢĂ BUNĂ_
„Eu am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu inaintea lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 23:1)

            Comentând referitor la scandalul Watergate, asistentul lui Nixon, Jeb Magruder a spus Comitetului de Investigaţii a Senatului: „Am fost înşelaţi crezând că nu facem nimic rău şi când am ajuns să facem lucruri ilegale, am pierdut controlul”. Pavel vorbeşte de cei „însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor” (1 Timotei 4:2). În vremurile Bibliei, era o practică obişnuită ca rănile să fie cauterizate cu un fier înroşit, cauzând o crustă tare. Vezi imaginea? Pavel spune: „Nu deveniţi încăpăţânaţi şi împietriţi faţă de păcat”.

            Conştiinţa ta este ca un detector de mişcare care înştiinţează când un hoţ a intrat în casă cu intenţia de a te jefui sau chiar de a te ucide. Vorbind de conştiinţă, Pavel îi spune lui Timotei: „să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă” (1 Timotei 1:19). Cu alte cuvinte, păstrează-ţi conştiinţa într-o stare de funcţionare. Reacţionează la aver­tizările ei, lasă-te călăuzit de instrucţiunile ei; asigură-te că se bazează pe Scriptură tot timpul. Martin Luther a spus: „Conştiinţa mi-a fost luată prizonieră de Cuvântul lui Dumnezeu şi a merge împotriva conştiinţei sau a Scripturii nu este un lucru bun, dar nici sigur. Când te-ai dedicat cu adevărat umblării cu Dumnezeu, trebuie să adopţi şi tu formula lui Luther pentru viaţa ta: „Conştiinţa mi-a fost luată prizonieră de Cuvântul lui Dumnezeu”.
FamToFam

Ferice de cei blânzi!

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!”  Matei 5.5

 

Cei blânzi

 

            Domnul şi Mântuitorul nostru a făcut o afirmaţie pe care nu toţi oamenii au luat-o în seamă, pentru motivul că El este atât de departe de gândirea noastră pământeas­că precum este cerul de pământ. Noi gândim că cei blânzi vor moşteni cerul când vor muri, dar Mântuito­rul vrea să ne convingă că cei blânzi moştenesc pă­mântul chiar acum. Priviţi-i pe cei blânzi şi veţi desco­peri că în realitate ei intră în posesia oricărui lucru demn de o valoare pe acest pământ. Dacă judecăm puţin, vom înţelege de ce oamenii blânzi moştenesc pământul. Ei sunt atenţi şi binevoitori faţă de intere­sele celor din jur şi nu se grăbesc să se laude cu marile lor realizări, în schimb se grăbesc să vă felicite pentru micile voastre succese. ,

            Benito Mussolini şi Adolf Hitler nu au crezut că „cei blânzi vor moşteni pământul”, şi ei au încercat să-l ocupe cu forţa. Nimeni nu a trăit o viaţă mai nefericită sau nu a murit o moarte mai vrednică de dispreţ ca aceşti dictatori. Exemplele pot continua.

            Cineva afirma că „lumea aceasta aparţine celor blân­zi şi celor blânzi le aparţine şi lumea cealaltă”. Blânde­ţea poate fi învăţată numai în şcoala Mântuitorului. De aceea EL cheamă şi astăzi: „Veniţi la Mine toţi…”
FamToFam
 

 

Zi de naștere din nou!

ghita-ignatCele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care te întâlnești cu Iisus.

Unul din oamenii religioși importanți ai zilelor în care Iisus era pe pământ vine la El căutând cu sinceritate Adevărul. „Dacă cineva nu se naște din nou nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu” este răspunsul Domnului Iisus pentru el. Acest om rămâne stupefiat și întreabă: cum ar putea cineva să se nască din nou, ar putea el intra în pântecele mamei lui, matur fiind?

Sigur că nu acesta este răspunsul. Nașterea din nou este aceea, care odată produsă în viața ta, are puterea să te țină departe de ce este rău, ajutându-te să alegi binele în mod conștient.

O naștere din nou este o înnoire a tot ceea ce ai gândit, ai simțit, ai iubit până la momentul acela.

Nașterea fizică e una, iar cea spirituală este alta. Domnul Iisus Hristos este categoric cu privire la acest subiect, fără naștere din nou nu există mântuirea sufletului.

Nu vă lăsați amăgiți că veți putea fi salvați din „ghena care arde veșnic” de faptele voastre bune, de anumite intervenții omenești către divinitate ale liderilor religioși, de slujbe religioase, de banii plătiți de către familie în urma înmormântării voastre. Iisus Hristos, Cel prin care a venit mântuirea în lume, ne spune cum stau lucrurile, ca făcând astfel să nu putem fi amăgiți.

Mă bucur de fiecare dată când vine ziua mea de naștere, dar îmi saltă inima de bucurie de câte ori mă gândesc la ziua când m-am întâlnit cu Hristos.

Mai multe despre nașterea din nou poți afla studiind cele patru Evanghelii. Dacă chiar ești interesat, în Biblie vei găsi Adevărul despre ce trebuie să faci.

Fii binecuvântat!

Sursa: https://georgeignat.com/2020/07/01/zi-de-nastere-din-nou/

Să nu fim nepăsători

„Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o.”

Evrei 2.3

 

Să nu fim nepăsătorii

 

Au trecut două mii de ani de când Dumnezeu, prin în­durarea Sa cea mare, a deschis pentru toţi oamenii o cale adevărată şi dreaptă prin jertfa Domnului Isus. Da­că ascultăm chemarea Domnului şi primim mântuirea Sa, atunci această cale este unica posibilitate de a fi fe­riciţi aici, pe pământ şi dincolo, în veşnicie.

Dar cu toată dragostea cea mare a lui Dumnezeu, cu toată desăvârşirea lucrării de mântuire a Salvatorului, care S-a dat la moarte jertfindu-Se pe crucea Golgotei, mulţi oameni stau nepăsători. Mulţi aleargă mai degra­bă la lucruri rele, la păcat, la fărădelege, cufundându-se tot mai mult în poftele aducătoare de moarte.

Mântuitorul a chemat şi cheamă prin diferite mijloace pe oameni la pocăinţă. A auzit şi cititorul chemarea Sa şi i-a dat ascultare? S-a supus Mântuitorului, pentru ca să poată căpăta viaţa veşnică? Să presupunem că în cli­pa următoare vom pleca de pe acest pământ. Dacă stăm nepăsători faţă de mântuirea sufletului, cum vom scăpa în faţa marelui Judecător? Ce vom mai putea spune?

FamToFam

Nu te teme de nimic, om preaiubit!

Daniel 10.1-14

            Uneori Dumnezeu răspunde imediat la rugăciunile alor Săi. In capitolul 9.21, cuvântul Său a ajuns la Daniel pe când el încă se ruga. Alteori, dimpotrivă, ca în acest capitol, El amână intervenţia Sa, pentru a testa cât de reale sunt dorin­ţele noastre, cât de perseverentă este credinţa noastră. Dar chiar dacă uneori trebuie să ne rugăm mult timp înainte de a fi împlinită rugăciunea, niciodată să nu tragem concluzia din aceasta că Dumnezeu nu ascultă (1 loan 5.15). El îi spune lui Daniel că rugăciunea lui a fost auzită încă din prima zi. Acest verset 12 ne dezvăluie starea morală plăcută lui Dumnezeu, care este, am putea spune, cheia comunicării cu cerul. Să re­ţinem secretul lui Daniel: el şi-a pus inima să înţeleagă şi să se smerească.

Comparând viziunea din versetele 5 şi 6 cu cea a apos­tolului loan în Patmos (Apocalipsa 1.13-16), înţelegem că Acela care apare aici încărcat cu atributele dreptăţii suverane nu poate fi altul decât „Unsul” cel ,,nimicit” (cap. 9.26) care va fi, de asemenea, glorificat. Într-o astfel de prezenţă, cel mai evlavios dintre oameni este paralizat de o spaimă mortală. (Pentru a putea fi un canal al revelaţiilor divine, trebuie ca mai întâi moartea să-şi fi făcut lucrarea în noi – 2 Corinteni 4.12.) Dar acelaşi cuvânt al harului vine să-1 liniştească şi pe Daniel, cum mai târziu o va face şi faţă de Ioan: „Nu te teme”, „nu te teme de nimic, om preaiubit” (v. 12,19).
FamToFam

Gândul nostru

„Noi răsturnăm izvodirile-minţii şi lorice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

2 Corinteni 10.5

 

Gândul nostru

 

            „Cum nu poţi să numeri toamna frunzele uscate, aşa nu poţi să numeri gândurile. Ele sunt ca şi inelele dintr-un planţ: unul trage pe celălalt.” lată afirmaţii care pot fi ve­rificate de către fiecare cititor! De la gând pornesc ma­joritatea greşelilor noastre. Gândul este asemenea unei fabrici, unde se pregăteşte păcatul încetul cu încetul. Câţi oameni au învins păcatul în fapte şi în vorbe, dar în gândurile lor sunt încă robi ai lui! O mulţime de gânduri de mândrie, de condamnare, de dispreţ, de lăcomie şi de invidie ne otrăvesc viaţa, dar şi relaţiile cu semenii noştri.

            Unii vor zice însă că nu se pot opri să nu aibă gânduri rele. întrebarea este: urăsc ei aceste gânduri sau nu? Nu putem opri păsările să zboare peste capetele noas­tre, dar le putem opri să-şi facă cuib pe capul nostru. Gândurile rele pot bate la uşa noastră, dar nu trebuie să le deschidem. De unde luăm puterea de a ne împotrivi? Să mergem prin credinţă şi pocăinţă la Mântuitorul, care ne va da o ţintă nouă în viaţă, o gândire nouă, o
natură t nouă!..
FamToFam

ÎNCREDE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

ÎNCREDE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. NU ÎN SENTIMENTELE TALE
 
„El [a fost] întărit prin credinţa lui” (Romani 4:20)
Ai citit istorisirea despre Isaac care şi-a binecuvântat cei doi fii la bătrâneţe, fiind aproape orb şi în pragul morţii (Geneza 27)? Când lacov, fiul cel mic a dorit partea de moştenire a fratelui său Esau, care era de două ori mai mare, mama lui, Rebeca l-a ajutat să i-o fure. lată cum a procedat. Esau era păros, iar lacov avea pielea fină. Aşa că Rebeca a înfăşurat braţul şi gâtul lui lacov cu păr de capră şi i-a dat să se îmbrace cu hainele lui Esau. Când lacov s-a dus la tatăl său bătrân dându-se drept Esau, tatăl lui i-a spus să se apropie ca să-l poată atinge. Tatăl i-a spus că vocea îi seamănă cu a lui lacov, dar pielea e a lui Esau, aşa că s-a decis să aibă încredere în ce a simţit, nu în ce a auzit. în consecinţă, el a dat dreptul de moştenire care era destinat întâiului născut, Esau, celui de-al doilea fiu, lacov. Concluzie: el a fost înşelat de ceea ce a simţit. Noi ştim că Dumnezeu a fost prezent în toată această situaţie. Dar ideea e că nu poţi să te încrezi totdeauna în sentimente deoarece ele nu sunt totdeauna în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu şi te pot înşela. Poate spui: „Sentimentele mi-au fost rănite, aşa că nu am mai vorbit cu familia de peste un an”. Treci peste asta! învaţă să ierţi. Refuză să rămâi ofensat. Exersează dragostea. Dacă laşi ca sentimentele să-ţi conducă viaţa, ele te vor da peste cap. Sentimentele sunt ca nişte copii răsfăţaţi: cu cât le tolerezi, cu atât te vor controla. Nu trebuie să-ţi suprimi sentimentele, dar nu trebuie să te laşi condus de ele.
FamToFam