Eu sunt cu voi in toate zilele!


Eu sunt cu voi în toate zilele. (Matei 28:20)
Niciodată să nu priveşti înainte la schimbările şi la provocările acestei vieţi cu teamă. În schimb, cum vezi că apar, priveşte-le cu deplina încredere că Dumnezeu, căruia Îi aparţii, te va scăpa de ele. Nu te-a ţinut El în siguranţă până acum? Deci ţine strâns mâna Sa iubitoare şi El te va conduce în siguranţă prin toate. Şi când n-ai să mai poţi, El te va purta în braţe.Nu privi înainte la ce s-ar putea întâmpla mâine. Acelaşi Tată veşnic care Se îngrijeşte de tine astăzi va avea grijă de tine şi mâine şi în fiecare zi. Fie te va feri de suferinţă, fie îţi va da tăria Lui de neclintit ca tu să o poţi răbda. Fii pe pace, deci, şi pune deoparte toate temerile şi îngrijorările tale. Francis de SalesDomnul este Păstorul meu. Psalmul 23:1Nu a fost, nu poate fi, nici nu va fi. „Domnul este Păstorul meu”. El este Păstorul meu duminică, luni şi în fiecare zi a săptămânii. El este Păstorul meu în ianuarie, în decembrie şi în fiecare lună a anului. El este Păstorul meu când sunt acasă sau când sunt în China. El este Păstorul meu în timp de pace sau de război, şi în vremuri de belşug sau de sărăcie. J. Hudson TaylorEL va face planuri în tăcere pentru tine,Obiectul grijii Lui atotştiutoare;Dumnezeu Însuşi Se angajează să fiePilotul tău prin fiecare capcană subtilă.El VA FACE planuri în tăcere pentru tine,Deci, cu siguranţă, El nu poate rata!Odihneşte-te pe credincioşia lui Dumnezeu,În El cu siguranţă vei birui.El va face planuri ÎN TĂCERE pentru tine,Surprize minunate de dragoste.Nici ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit,Dar este păstrat pentru tine sus.El va face PLANURI în tăcere pentru tine,Scopurile Sale vor fi dezvăluite;Viaţa ta încâlcită va străluci în cele din urmă,capodoperă de nespusă măiestrie.El va face planuri în tăcere PENTRU TINE,Fericit copil al grijii unui Tată,Ca şi cum nimeni altcineva nu a cerut dragostea Lui,Ci numai tu I-ai fost drag.E. Mary GrimesOrice spune credinţa noastră că este Dumnezeu, El va fi.
FamToFam

Dumnezeu vede tot ce facem cu credincioșie!

FACI TURTE?

Ți se pare că nu faci nimic deosebit în viața aceasta? Ai un job de rutină, la  care mergi doar ca să te întreții? Te uiți cu jind la alții care au o viață aventuroasă și plină de energie? Te simți neînsemnat și banal? Crezi că nu te vede nimeni când dai cu aspiratorul prin cameră? Crezi că nu e nimic special în a duce gunoiul în fiecare zi?

Mai gândește-te odată!  Dumnezeu vede tot ce facem cu credincioșie, tot ce vine dintr-un caracter frumos, pentru gloria Lui!

Ai auzit de Matitia? Probabil că nu… Nu e un star al Scripturilor și totuși numele și slujba sa au fost consemnate în Biblie pentru totdeauna! Nu desfășura ritualuri complexe precum preoții, nu avea munca diversificată a altor leviți, dar făcea bine ce făcea. O făcea cu toată inima!

Într-un context în care autorul Scripturii spune despre unii că făceau ceva și alții altele, fără să le dea numele, despre Matitia spune:

„Matitia, unul dintre leviți, întâiul născut a lui Șalum, corahitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.” (1 Cronici 9:31). 

Da, asta făcea el: avea grijă de turte! Nimic formidabil, dar Dumnezeu vede și ia seama. În plus, Domnul ține să menționeze acest lucru în Cartea sacră. 

Când nimeni nu dă doi bani pe tine și pe ”nimicurile” pe care le faci, Dumnezeu te vede. Se uită la inima ta. Dacă le faci din toată inima, spre gloria Lui, Domnul ia în seamă aceste lucruri mărunte. 

El vede când pregătești omleta de dimineață pentru soțul și copiii tăi, vede când o ajuți pe soția ta să spele vasele, vede când le spui povești copiilor, vede când îți ajuți vecina bătrână să-și ducă plasa de cumpărături, vede când stai la semafor, vede când îi oferi altcuiva locul din autobuz, vede cum taci atunci când ești jignit, vede cum ajungi mereu la timp la lucru, vede când lucrezi în construcții sau în cele mai sofisticate clădiri de birouri… vede tot!  Dar, mai ales, se uită la inima cu care le faci pe toate acestea! 

Așadar, când faci turte, s-ar putea să nu te bage nimeni în seamă, dar Stăpânul universului te vede…
FamToFam

Cel fără prihană înverzeşte ca finiculCel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban.                                                 Psalmul 92.12
     Aceşti pomi nu sunt plantaţi şi nici curăţaţi de oameni. Palmierul şi cedrul sunt pomii Domnului, şi prin purtarea Sa de grijă ei cresc. Tot aşa se întâmplă şi cu sfinţii Domnului. El îi cultivă cu mâna Sa. Aceşti pomi sunt totdeauna verzi şi în toate anotimpurile ceva măreţ de privit. La fel şi credincioşii, nu sunt când sfinţi, când lumeşti: ei sunt hotărâţi şi în ei se vede frumuseţea Domnului în orice timp. Peste tot, aceşti arbori sunt deosebiţi. Nimeni nu poate să privească un loc unde cresc palmieri şi cedri, fără ca privirea să-i fie atrasă de înfăţişarea lor măreaţă. Ucenicii lui Hristos, sunt de asemenea observaţi şi priviţi de toţi. Ca şi o cetate pe un munte, ei nu pot să rămână ascunşi.Copiii lui Dumnezeu înfloresc ca un palmier care creşte drept în sus, numai într-o direcţie, formând o coloană în linie dreaptă, cu o coroană maiestuoasă. Ei nu cresc nici spre dreapta, nici spre stânga, ci se avântă numai spre cer şi aduc roadele lor cât mai aproape de cer.Fă-mă Doamne să înfăptuiesc ceea ce simbolizează acest pom. Cedrul înfruntă furtuna, şi creşte chiar în apropierea zăpezilor veşnice, căci Dumnezeu însuşi îl umple cu seva care-i încălzeşte adâncul şi întăreşte ramurile sale. Fă şi cu mine la fel, Te rog fierbinte, Doamne!

FamToFam

Ghiță Ignat – Despre „regele” Emi Pian

Zilele trecute am văzut în presă cum încă „un rege” a fost dus pe ultimul drum și îngropat într-o groapă oarecare, într-un cimitir din București.

Fiul lui Pian cel supra numit „regele” a murit în urma unei altercații cu alți așa ziși „regi”.

De-a lungul istoriei s-au perindat sute sau chiar mii de regi adevărați, în vremuri și țări diferite. Până la urmă s-au stins toți și au ajuns în mormintele lor mai mari sau mai mici, exact ca „regele” Pian.

Privind la toate acestea, am înțeles că, indiferent cât de regal ești, vine o zi când te vei dezbrăca de toate, de hainele bune, de numele înalt, de palatele spoleite cu aur, de mușchii tăi mari, de diplome și de funcții importante. Vei lăsa în spate copiii, pe cei dragi, mașinile cu sute de cai putere… Continuarea aici

O întrebare importantă!

” , le-a zis El, „

Matei 16.15

 

O întrebare importantă

 

            Întrebarea din versetul de astăzi, pe care Mântuitorul a pus-o ucenicilor Săi, ne este pusă şi nouă. Este întrebarea supremă. De răspunsul pe care-l dăm la această întrebare atârnă fericirea noastră. Cine crezi, cititorule, că este Isus Hristos? Un om ca toţi oamenii, un filozof, unul dintre profeţi? Dacă numai atât crezi despre Mântuitorul, să ştii că n-ai niciun folos pentru sufletul tău. Dacă El nu este încă Mântui­torul tău, care te-a curăţat de păcate şi care acum este Adăpostul, Ocrotitorul, Lumina ta, eşti încă în în­tuneric, fără lumină şi fără mântuire.

            Planta răsărită în întunericul pivniţei nu beneficiază deloc de soarele de afară, astfel că îi vor lipsi căldura şi viaţa pe care le dă el. De aceea este atât de palidă, ofi­lită şi lipsită de verdeaţa pajiştilor de afară.

            Dacă vrei să te bucuri de lumina Mântuitorului, Cel care este Soarele dreptăţii, ieşi din „temniţa” întune­coasă a păcatului şi a necredinţei în care trăieşti. Abia atunci îl vei cunoaşte pe Mântuitorul în toată măreţia.
FamToFam

EL ÎMPARTE TOTUL CU NOI

EL ÎMPARTE TOTUL CU NOI

 

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu.    Ioan 17.22

 

Iată ce mare este dărnicia Domnului nostru, căci El ne dă chiar bunurile Sale. Numai o parte din averile Sale i-ar îmbogăţi peste măsură de mult, pe toţi îngerii pe care i-a creat El, şi iată că Domnul Isus vine să ne dea nouă tot ce posedă El. Ar fi un har nespus de mare dacă ne-ar îngădui să luăm de sub masa harului Său, o singură fărămitură din bunătatea Sa; dar El pregăteşte toate din belşug şi ne pofteşte să ne aşezăm la ospăţul Lui. El vrea să o vadă pe Mireasa Lui tot aşa de bogată ca şi El şi nu vrea să aibă nici o slavă şi nici un har fără să le împartă cu ea. El nu poate fi mulţumit decât dacă noi suntem moştenitori împreună cu Ei astfel ca să avem parte de aceleaşi bunuri ca El. Toate lucrurile pregătite pentru El trebuie să fie împărtăşite şi de răscumpăraţii Lui. În casa Sa El nu este un membru care să-şi încuie uşa şi să-i ţină pe ai Săi la distanţă, ci le dă toată libertatea celor din casa Lui, ca tot ce este al Lui să fie şi al lor. Lui îi place să-i vadă folosindu-se slobozi de comorile harului Său, însuşindu-şi tot ce pot să ia. Plinătatea fără margini a bogăţiei Sale este la fel de gratuită şi de aproape de credincios, ca şi aerul care-l respiră. Care dragoste este mai minunată ca a Sa? Ce să cerem mai mult, când avem asemenea dovadă a bunătăţii Sale, în prietenia pe care ne-o arată şi în dărnicia de care se foloseşte faţa de noi! Sufletul meu, binecuvântează pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Sale.

FamToFam

 

Lumea are nevoie de creştini hotărîţi!

 

 

Proverbe 24:10

 

 „Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.”

 

 

 

Cînd crucea Domnului Isus Hristos este în centrul unei vieţi, cînd lucrul pentru El este făcut cu rîvnă şi evlavie, viaţa celui credincios întîmpină greutăţi şi împotrivire. Dar Cuvîntul ne spune că pentru fiecare ispită, Domnul a şi pregătit harul izbăvirii. El este Acela care are soluţia pentru greutăţile noastre şi tot El este Acela, care dă biruinţă în împotrivire şi în orice ispită. El le îngăduieşte pentru a întări credinţa copiilor Săi şi pentru a le da prilejul de a merge mai departe cu El şi mai adînc în El. Cuvîntul divin ne învaţă să privim viaţa în această lumină şi cînd copilul Său o înţelege, el vede cum i se măreşte puterea în timpul mersului. El ştie că pericolul de a slăbi este prezent, dar prin Har, el este biruitor.  Sînteţi voi deja slăbiţi ?

 

Sînteţi cuprinşi de un sentiment de nelinişte ? Viaţa se scurge, picioarele se îndoaie, mîinile cad fără putere. N-aţi făcut voi experienţa aceasta în domneniul spiritual ? Cîţi credincioşi au tendinţa de a slăbi în faţa greutăţilor şi necazurilor din vremea de acum ! Glasul slăbeşte, mersul dă înapoi, braţele se încrucişează şi puţin cîte puţin, iată-i epuizaţi sub presiunea împrejurărilor prin care trec. Dumnezeu să ne ajute, să ne facă atenţi la acest pericol şi să ne păstreze ! Lumea are nevoie de creştini hotărîţi, de braţe puternice, în stare să „izbăvească pe cei tîrîţi la moarte” cum spune versetul următor. Sînt suflete care au nevoia de a fi salvate; sînt fraţi şi surori care au nevoie de îmbărbătare şi îndemn, de a fi sănătos zidiţi sufleteşte şi aceasta o poate face fiecare din noi. O caldă strîngere de mînă, o vorbă dulce, o vizită acasă şi orice am putea face pentru a ne purta în adevăr sarcinile unii altora. Şi noi care am putea să facem această lucrare, sîntem slăbiţi, obosiţi, descurajaţi, pierzînd interesul pentru orice am putea şi ar trebui să facem pentru Domnul nostru. Şi aceasta pentru că ne-am lăsat doborîţi de necazurile personale şi de aversiunea şi lipsa de dragoste pe care am întîmpinat-o.

Să încetăm de a mai privi la noi înşine şi la împrejurări; Să cerem lui Dumnezeu să ne facă în stare să realizăm tragedia vieţii de acum, fie în lume, fie poate în adunare sau chiar în familie. Să venim la Domul Isus, izvorul nesecat de viaţă şi putere, de dragoste şi de rîvnă, şi El să ne ajute să trăim viaţa Lui de înviere.

FamToFam

Nu te teme de nimic!

 Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile (Daniel 10:12-13)

 

Acest pasaj este o învăţătură minunată despre rugăciune şi ne arată ce obstacol direct poate fi Satan în vieţile noastre. Daniel a postit şi s-a rugat timp de 21 de zile dificile. Atât cât reiese din textul biblic, dificultatea n-a venit din cauză că Daniel nu era un om bun, nici pentru că rugăciunea lui nu era corectă, ci din cauza unui atac special din partea lui Satan.

Domnul Şi-a trimis mesagerul angelic să-i spună lui Daniel că rugăciunea lui a fost ascultată din momentul în care a început să se roage, dar îngerul bun a fost împiedicat de un înger rău, care l-a întâmpinat pe drum şi s-a luptat cu el. Acest conflict a avut loc în ceruri, însă Daniel a avut un conflict asemănător aici pe pământ pe când agoniza în rugăciune.

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, . împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). Atacul lui Satan şi lupta care a urmat au întârziat răspunsul trei săptămâni pline. Daniel era aproape înfrânt, şi Satan ar fi fost bucuros să-l omoare, dar Dumnezeu n-ar fi îngăduit să vină asupra lui Daniel mai mult decât ar fi putut duce (vezi 1 Corinteni 10:13).

Multe rugăciuni ale credincioşilor sunt împiedicate de Satan. Totuşi, nu trebuie să te înfricoşezi când vezi că rugăciunile tale fără răspuns se îngrămădesc, pentru că în curând raspunsurile vor răzbate ca un fluviu. Când se va întâmpla aceasta, nu doar că răspunsurile tale vor curge, dar ele vor fi acompaniate şi de noi binecuvântări. 

Iadul lucrează cel mai tare impotriva sfinţilor lui Dumnezeu. Cele mai valoroase suflete vor fi încercate la cea mai mare presiune şi la cea mai înaltă temperatură, dar Dumnezeu nu-i va părăsi.  William L. Watkinson
FamToFam

Străduieşte-te să te prezinţi aprobat înaintea Lui Dumnezeu

„Străduieşte-te să te prezinţi aprobat înaintea Lui Dumnezeu.”2TIMOTEI 2:15

 

Versetul acesta dă o solemnă înştiinţare şi învăţătură tuturor celor credincioşi de la cei mai tineri pînă la cei mai în vîrstă şi în mod deosebit acelora care, deplin întemeiaţi pe Cuvîntul lui Dumnezeu cu privire la poziţia lor în Hristos şi la siguranţa mîntuirii, nu mai dau prea mare atenţie acestui îndemn pe care îl dă apostolul Pavel lui Timotei. S-ar părea ca acest îndemn este impropriu , cîtă vreme Pavel îl considera pe Timotei ca pe un lucrător încercat, verificat, şi căruia apostolul îi acorda atîta încredere, încît îl ruga : „…să rămîi în Efes ca să porunceşti…” Şi totuşi în ambele scrisori ale lui, Pavel îi dă lui Timotei tot felul de înştiinţări, sfaturi, îndemnuri şi sarcini. Învăţăm de aici că oricît de înaintată ar fi cunoştinţa şi priceperea noastră, oricît de „…tari în Scripturi…” am fi, cum se spune despre Apolo, avem nevoie să fim neîncetat îndemnaţi să ne străduim să ne prezentăm aprobaţi înaintea lui Dumnezeu în toate lucrurile. Apostolul Pavel, după ce îl prezintă pe cel credincios sub cele trei aspecte atît de sugestive: ostaş, atlet, şi plugar, dă în cele două epistole către Timotei nişte îndemnuri care sînt tot atît de actuale şi azi ca şi atunci cînd le-a scris prin Duhul Sfînt. În mijlocul răului pe care el l-a văzut mai de dinainte că se va întinde tot mai mult, apostolul ne îndeamnă la o totală şi netă separare de orice rău şi spune, prin Duhul Sfînt:

 

  1. Să ne ferim de zădarnicile ciocniri de cuvinte, mai ales cu cei ce au „…boala cercetărilor fără rost…” şi care sînt „…plini de mîndrie…” şi care de cele mai multe ori nu ştiu nimic. (lTim.6:4,5)

 

  1. Să ne ferim de „…vorbăriile goale şi lumeşti…” (ITim. 6:5, 2Tim 2:16). De cîte ori nu ne surprindem vorbind tot felul de lucruri de nimic, care, chiar dacă par nevinovate, Cuvîntul spune că „…cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.”

 

  1. „Oricinerosteşte   Numele   Domnului  să   se   depărteze   de fărădelege!” (2Tim 2:19). S-ar părea că este un nonsens în cuvintele acestea. Poate cineva să folosească Numele Domnului şi să se găsească într-o stare de nelegiuire? „Limba este o lume de nelegiuiri.” „Păcatul este fărădelege.” Cine  îşi  poate  permite  nebunia  să  amestece  Numele  Domnului  cu fărădelegea sau nelegiuirea?

 

  1. Să ne despărţim de vasele de ocară, de necinste. (2Tim.2:20, 21). Duhul Sfînt Se referă la orice ar putea aduce dispreţ, necinstire, ocară, Evangheliei şi care împiedică pe copilul lui Dumnezeu să fie „…destoinic, pregătit pentru orice lucrare bună.” Învăţăturile false sînt şi ele un vas de ocară.

 

  1. Să fugim de poftele tinereţii. Credinciosul, şi cel tînăr şi cel în vîrstă, trebuie să fugă, „…să nu poarte de grijă cărnii, ca să-i trezească poftele…” (Rom. 13:14). Cît de actule sînt şi astăzi aceste cuvinte!

 

  1. Să ne ferim de întrebările nebune şi nefolositoare fiindcă de cele mai multe ori dau naştere la certuri. Mai înainte de a le pune, să ne întrebăm dacă sînt de la Duhul Sfînt.

 

  1. Să ne depărtăm de cei care au doar o formă de evlavie dar care sînt aşa cum îi descrie 2 Tim. 3:1-5. Să ne întrebăm astăzi cu seriozitate în ce situaţie ne găsim faţă de îndemnurile solemne ale Cuvântului Lui Dumnezeu şi să ne dăm în adevăr toată silinţa să ne prezentăm aprobaţi înaintea Lui Dumnezeu.
    FamToFam

Dr. Naomi Florea-În dialog cu mai mulți români interesați de detalii despre Covid-19

12Doamna doctor Naomi, este o tânără doctoriță româncă, stabilită în SUA, care este extrem de bine pregătită în domeniul medical și care are o inimă mare și o dorință rar văzută, în a-și ajuta cu tot ce-i stă în putință, compatrioții, în egală măsură; atât pe cei din SUA,  cât și pe cei din România.

Cu o sinceritate dezarmantă , fără nicio agendă personală , dimpotrivă, dă pe față multe lucruri din agenda multora, lucruri deja bănuite de noi toți. Este neobosită în direcția asta, așa cum veți putea să vă convingeți personal, ascultând Video-ul de mai jos, unde este în dialog cu mai mulți români, răspunzând cu toată plăcerea și cu mult curaj, tuturor întrebărilor, oferind în același timp și soluțiile cele mai potrivite pentru prevenire și vindecare a acestei boli.

Doar câteva din întrebările aduse în această discuție;

 

1. Care sunt adevăratele simptome de Covid-19?

2. Ce trebuie făcut imediat ce realizezi că ai contractat acest virus?

3. Ce medicamente trebuie să folosești imediat?

4. Ce trebuie făcut în cazul în care doctorul de familie, refuză să-ți prescrie medicamentele cerute de tine? Unde pot fi găsite aceste medicamente?

5. Este bine sau nu să te internezi în spital?

6. Dacă da, în ce punct, când?

7. Cât de riscant este să te internezi?

Dialogul (video) este în limba română. Chiar merită vizionat de orice român, îți va fi de mare ajutor, este chiar încurajator!

VĂ ROG, DA-ȚI MAI DEPARTE, PE TOATE CĂILE POSIBILE, ESTE EFECTIV DEOSEBIT DE ÎNCURAJATOR ȘI DEMN DE CREZUT!

Mulțumesc mult doamnei doctor Naomi Florea pentru amabilitatea, disponibilitatea și devotamentul dovedit față de compatrioții ei, cât și tuturor celor ce vor transmite mai departe acest mesaj, atât de util și necesar, dar mai ales sincer, într-o lume atât de compromisă, pe toate domeniile.

God bless you all!!

mike olari